Stowarzyszenia

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 24 im. I Armii Wojska Polskiego w Gryficach.

Zarząd Koła (stan na dzień 13.09.2010): Prezes płk rez. Krzysztof Tokarczyk, Vice-Prezes ppłk rez. Grzegorz Walczak, Vice-Prezes kpt. rez. Stanisław Kozioł, Sekretarz ppłk rez. Marek Walenczak, Skarbnik mjr rez. Jerzy Jackiewicz i Członek Zarządu ppłk rez. Józef Chyła.

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR zrzesza byłych żołnierzy zawodowych jeleniogórskich wojskowych szkół radiotechnicznych i absolwentów tych szkół. Absolwenci tych szkół także brali czynny udział w tworzeniu i eksploatacji Wojsk Rakietowych WOPK (WLOP).
31 Kórnicki dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Kórniku – Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków.

Witryny jednostek wojskowych Sił Powietrznych.

Siły Powietrzne były rodzajem sił zbrojnych przeznaczonym głównie do obrony przestrzeni powietrznej kraju. Struktura organizacyjna Sił Powietrznych obejmuje: Dowództwo Sił Powietrznych, Centrum Operacji Powietrznych z podległymi ośrodkami dowodzenia i naprowadzania oraz centrami koordynacji operacji powietrznej, dwie brygady lotnictwa taktycznego, brygadę lotnictwa transportowego, dwie brygady rakietowe OP i dwa pułki rakietowe OP, dwie brygady radiotechniczne oraz jednostki zabezpieczenia i szkolne.
3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej m. Sochaczew, kontynuuje tradycje, powstałej w rejonie Lublina 20.08.1944 roku, 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. Szlak bojowy 3. DAP wiódł z Lublina do Łużyc przez Międzyrzecz Podlaski, Siedlce, Mrozy, Warszawę, Łódź, Poznań, Krzyż, Bolesławiec i Nysę. Dywizja, w trakcie działań bojowych, zniszczyła 12 samolotów niemieckich i wiele celów naziemnych…

Inne