Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP.
Prezes
Krzysztof Załóg
płk rez.
Z-ca Prezesa
Czesław Hrut
ppłk rez.
Z-ca Prezesa
Janusz Niewiadomy
ppłk w st. spocz. pil.
Sekretarz
Edward Strzelecki
ppłk w st. spocz.
Skarbnik
Henryk Nazarewicz
ppłk w st. spocz.
Członek
Zygmunt Stec
ppłk w st. spocz.
Członek
Adam Pawłowski
st. chor. sztab. w st. spocz.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP.
Przewodniczący
Marek Drumowski
płk rez.
Członek
Zbigniew Nowakowski
ppłk w st. spocz.
Członek
Waldemar Graczyk
st. chor. sztab. w st. spocz.