Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP.

Prezes
Wiesław Kosicki
ppłk w st. spocz.

Z-ca Prezesa
Czesław Hrut
ppłk w st. spocz.

Skarbnik
Marek Błaszczak
ppłk rez.

Sekretarz
Edward Strzelecki
ppłk w st. spocz.

 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP.
Przewodniczący
Waldemar Graczyk
st. chor. sztab. w st. spocz.
Członek
Zbigniew Nowakowski
ppłk w st. spocz.