• wysokość składki za lata 2020 – 2023 = 70 PLN

  • wysokość składki od 2024 roku = 100 PLN

  • prosimy o wpłacanie składek na konto Stowarzyszenia:
    Santander Bank Polska S.A. 84 1090 1896 0000 0001 0938 4666
    w tytule wpłaty proszę wpisać: składka członkowska za rok …… Imię i Nazwisko wpłacającego

  • pisemną rezygnację członka z przynależności do Stowarzyszenia, zgodnie
    z § 15 Statutu Stowarzyszenia, można składać poprzez adres e-mail: stow2kop@gmail.com