Plan pracy
Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków
2. Korpusu Obrony Powietrznej na 2019 rok

zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
w dniu 18 stycznia 2019 r.

Lp.PrzedsięwzięcieTermin realizacji
1.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia oraz Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.18 stycznia
2.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia:

  • ocena realizacji zadań wynikających z planu pracy Stowarzyszenia;
  • postawienie Członkom Zarządu zadań do wykonania;

sprawy bieżące.

nie rzadziej niż raz na kwartał
3.Spotkanie koleżeńskie z okazji Tłustego Czwartku.28 lutego
4.Przygotowanie dokumentacji finansowej za 2018 r. i złożenie zeznania podatkowego do urzędu skarbowego.do 31 marca
5.Udział reprezentacji Stowarzyszenia w zawodach strzeleckich organizowanych przez Koło Regionalne Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „ŻANDARM” w Bydgoszczy.kwiecień
6.Udział w XII Międzynarodowej Wystawie AIR FAIR.17 maja
7.Spotkanie koleżeńskie z okazji XII rocznicy powstania Stowarzyszenia.7 czerwca
8.Udział w święcie Osiedla Błonie – prezentacja Stowarzyszenia.16 czerwca
9.Udział w Rajdzie Rowerowym św. Krzysztofa organizowanym przez Bydgoski Klub Turystyki Rowerowej „TURKOLE”.28 lipca
10.Udział w uroczystych obchodach Święta Lotnictwa.28 sierpnia
11.Wycieczka na XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach.5 września
12.Spotkanie koleżeńskie członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz Świąt Rodzajów Wojsk.20 września
13.Wyjazd na obserwację rakietowych strzelań bojowych na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.wrzesień
14.Spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia.11 grudnia
15.Udział w inicjatywie Rady Osiedla Błonie ustawienia samolotu wojskowego na postumencie w parku 2 KOP.cały rok
16.Udział w uroczystościach państwowych i wojskowych organizowanych w garnizonie Bydgoszcz.cały rok
17.Współuczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach tematycznych i współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania jak Stowarzyszenie ŻPiS 2. KOP.cały rok
18.Gromadzenie, opracowywanie i publikowanie dokumentów oraz wspomnień członków Stowarzyszenia w celu zachowania od zapomnienia historii i tradycji 2. Korpusu Obrony Powietrznej.cały rok
19.Pozyskiwanie funduszy od osób prawnych i fizycznych na wsparcie statutowej działalności Stowarzyszenia.cały rok
20.Organizowanie i udzielanie różnorodnej pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom. Odwiedzanie starszych członków Stowarzyszenia.cały rok
21.Systematyczne uaktualnianie strony internetowej Stowarzyszenia.cały rok
22.Przygotowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze) oraz Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego.do 15 stycznia 2020 r.

Plan pracy
Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków
2. Korpusu Obrony Powietrznej na 2018 rok

zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
w dniu 19 stycznia 2018 r.

Lp.PrzedsięwzięcieTermin realizacji
1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze) oraz Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.19 stycznia
2.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia:
– ocena realizacji zadań wynikających z planu pracy Stowarzyszenia;
– postawienie Członkom Zarządu zadań do wykonania;
– sprawy bieżące.
nie rzadziej niż raz na kwartał
3.Spotkanie z okazji Tłustego Czwartku8 luty
4.Złożenie zeznania podatkowego do urzędu skarbowego.do 31 marca
5.Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy, przy współudziale Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz19 maj
6.Udział reprezentacji Stowarzyszenia w zawodach strzeleckich Koła Regionalnego Stowarzyszenia ŻW „Żandarm” w Bydgoszczy19 maj
7.Wycieczka na Air Show w Poznaniu20 maj
8.Spotkanie z okazji XI rocznicy powstania Stowarzyszenia.8 czerwiec
9.Wycieczka na XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach6 wrzesień
10.Udział w uroczystych obchodach Święta Lotnictwa28 sierpień
11.Spotkanie członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz Świąt Rodzajów Wojsk21 wrzesień
12.Wyjazd na obserwację rakietowych strzelań bojowych 33 dr OP Gdynia na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.wrzesień
13.Podpisanie porozumienia o współpracy z Regionalnym Centrum Informatyki w BydgoszczyI półrocze
14.Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia12 grudzień
15.Udział w uroczystościach organizowanych z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległościcały rok
16.Udział w inicjatywie Rady Osiedla Błonie ustawienia samolotu wojskowego na postumencie w parku 2 KOPcały rok
17.Udział w uroczystościach państwowych i wojskowych organizowanych w garnizonie Bydgoszcz.cały rok
18.Współuczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach tematycznych i współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, jak Stowarzyszenie ŻPiS 2. KOP.cały rok
19.Gromadzenie, opracowywanie i publikowanie dokumentów oraz wspomnień Członków Stowarzyszenia w celu zachowania od zapomnienia historii i tradycji 2. Korpusu Obrony Powietrznej.cały rok
20.Pozyskiwanie funduszy od osób prawnych i fizycznych na wsparcie statutowej działalności Stowarzyszenia.cały rok
21.Analizowanie otrzymywanych informacji o trudnych warunkach socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia. Organizowanie i udzielanie różnorodnej pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom. Odwiedzanie starszych członków Stowarzyszenia.cały rok
22.Przygotowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (sprawozdawczo-wyborcze) oraz Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego.do 20 stycznia 2019 r.

Plan pracy
Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków
2. Korpusu Obrony Powietrznej na 2017 rok

zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
w dniu 20 stycznia 2017 r.

Lp.PrzedsięwzięcieTermin realizacji
1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze) oraz Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.20 stycznia
2.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia:
– ocena realizacji zadań wynikających z planu pracy Stowarzyszenia;
– postawienie Członkom Zarządu zadań do wykonania;
– sprawy bieżące.
nie rzadziej niż raz na kwartał
3.Złożenie zeznania podatkowego do urzędu skarbowego.do 31 marca
4.Udział w uroczystościach odsłonięcia tablicy w Parku 2 KOP, poświęconej bydgoskim pilotom, którzy zginęli w katastrofach wykonując loty pod polskim niebem27 kwiecień
5.Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy, przy współudziale 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (2. RWT SP).
Nie będą realizowane z powodu braku zatwierdzonego Planu współpracy z 2 RWT SP
20 maja
6.Udział reprezentacji Stowarzyszenia w zawodach strzeleckich Koła Regionalnego Stowarzyszenia ŻW „Żandarm” w Bydgoszczy27 maja
7.Wycieczka na XI Międzynarodową Wystawę „AIR FAIR 2017”, organizowaną przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.26-27 maja
8.Spotkanie z okazji X rocznicy powstania Stowarzyszenia.9 czerwca
9.Spotkanie członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz Świąt Rodzajów Wojsk15 września
10.Wyjazd na obserwację rakietowych strzelań bojowych na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.28 września
11.Udział w uroczystościach państwowych i wojskowych organizowanych w garnizonie Bydgoszcz.cały rok
12.Współuczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach tematycznych i współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, jak Stowarzyszenie ŻPiS 2. KOP.cały rok
13.Upowszechnianie wiedzy dotyczącej obronności państwa we współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej.cały rok
14.Gromadzenie, opracowywanie i publikowanie dokumentów oraz wspomnień Członków Stowarzyszenia w celu zachowania od zapomnienia historii i tradycji 2. Korpusu Obrony Powietrznej.cały rok
15.Podejmowanie inicjatyw i, w miarę zapotrzebowania społecznego, działań w celu spełnienia warunków formalnych do podpisania porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej.cały rok
16.Pozyskiwanie funduszy od osób prawnych i fizycznych na wsparcie statutowej działalności Stowarzyszenia.cały rok
17.Analizowanie otrzymywanych informacji o trudnych warunkach socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia. Organizowanie i udzielanie różnorodnej pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom.cały rok
18.Przygotowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (sprawozdawczo-wyborcze) oraz Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego.do 20 stycznia 2018 r.

Plan pracy Stowarzyszenia na 2016 rok.

zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
w dniu 15 stycznia 2016 r.

Lp.PrzedsięwzięcieTermin realizacji
1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze) oraz Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.15 stycznia
2.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia:
– ocena realizacji zadań wynikających z planu pracy Stowarzyszenia;
– postawienie Członkom Zarządu zadań do wykonania;
– sprawy bieżące.
nie rzadziej niż raz na kwartał
3.Złożenie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowegodo 31 marca
4.Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP na strzelnicy garnizonowej w  Bydgoszczy, przy współudziale 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (2. RWT SP).
(poz. 630 “Planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2016 r.”)
23 kwietnia
5.Udział drużyny Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP w zawodach sportowo-obronnych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP.28 kwietnia
6.Podróż historyczno-wojskowa (2 dni) na trasie: Bydgoszcz – Malbork – Gierłoż – Giżycko – Gołdap – Bydgoszcz, przy współudziale 2. RWT SP. (poz. 634 “Planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2016 r.”)maj
7.Wycieczka na Cytadelę w Grudziądzu, przy współudziale 2. RWT SP.
(poz. 635 “Planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2016 r.”)
do 12 maja
8.Wycieczka na X Międzynarodową Wystawę “AIR FAIR 2016”, organizowaną przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.29-30 maja
9.Wyjazd na obserwację rakietowych strzelań bojowych na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, przy współudziale 2. RWT SP.
(poz. 654 “Planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2016 r.”)
9 czerwca
10.Spotkanie z okazji Święta Stowarzyszenia, przy współudziale 2. RWT SP.
(poz. 642 “Planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2016 r.”)
10 czerwca
11.Wyjazd na XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, przy współudziale 2. RWT SP.
(poz. 650 “Planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2016 r.”)
2 września
12.Spotkanie członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz Świąt Rodzajów Wojsk, przy współudziale 2. RWT SP.
(poz. 653 “Planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2016 r.”)
16 września
13.Udział w uroczystościach państwowych i wojskowych organizowanych przez 2. RWT SP i 22. ODN.cały rok
14.Współuczestnictwo i współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, jak Stowarzyszenie ŻPiS 2. KOP, w organizowanych przedsięwzięciach tematycznych.cały rok
15.Upowszechnianie wiedzy dotyczącej obronności państwa we współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej.cały rok
16.Gromadzenie, opracowywanie i publikowanie dokumentów oraz wspomnień Członków Stowarzyszenia w celu zachowania od zapomnienia historii i tradycji 2. Korpusu Obrony Powietrznej.cały rok
17.Podejmowanie inicjatyw i, w miarę zapotrzebowania społecznego, działań w celu spełnienia warunków formalnych do podpisania porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej.cały rok
18.Pozyskiwanie funduszy od osób prawnych i fizycznych na wsparcie statutowej działalności Stowarzyszenia.cały rok
19.Analizowanie otrzymywanych informacji o trudnych warunkach socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia. Organizowanie i udzielanie różnorodnej pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom.cały rok
20.Przygotowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (sprawozdawczego) oraz Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego.do 20 stycznia 2017 r.

Plan pracy Stowarzyszenia na 2015 rok.

zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
w dniu 16 stycznia 2015 r.

Lp.PrzedsięwzięcieTermin realizacji
1.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia oraz Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.16 stycznia
2.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia:
– ocena realizacji zadań wynikających z planu pracy Stowarzyszenia;
– postawienie Członkom Zarządu zadań do wykonania;
– sprawy bieżące.
nie rzadziej niż raz w kwartale
3.Złożenie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowegodo 31 marca
4.Udział w zawodach sportowo-obronnych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP.23 kwietnia
5.Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy – przy współudziale z 2. RWT SP.
(poz. 607 “Planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2015 r.”)
25 kwietnia
6.Wycieczka na Cytadelę w Grudziądzu.maj
7.Wycieczka na IX Międzynarodową Wystawę AIR FAIR 2015 organizowaną przez WZL Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.do 29-30 maja
8.Udział w obchodach Święta 22. ODN.7 czerwca
9.Spotkanie integracyjne z okazji Święta Stowarzyszenia – przy współudziale z 2. RWT SP. (poz. 612 “Planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2015 r.”)7 czerwca
10.Udział w obchodach Święta 2. RWT SP.18 czerwca
11.Udział w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego i Święta Żołnierza.15 sierpnia
12.Wycieczka na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW 2015 w Radomiu.22-23 sierpnia
13.Udział w uroczystościach z okazji Święta Lotnictwa Polskiego.28 sierpnia
14.Udział w uroczystościach z okazji Święta Wojsk OPL oraz Dnia Weterana.1 września
15.Spotkanie członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz Świąt Rodzajów Wojsk – przy współudziale z 2. RWT SP.
(poz. 623 “Planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2015 r.”)
18 września
16.Wycieczka na strzelania rakietowe na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.1 października
17.Udział w uroczystościach z okazji Święta Wojsk Radiotechnicznych.15 październka
18.Udział w obchodach Dnia Łącznościowca organizowanych przez 2. RWT SP.18 października
19.Uczestnictwo w obchodach świąt i uroczystościach patriotyczno-wojskowych.cały rok
20.Współpraca i współuczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach tematycznych ze stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania jak Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP.cały rok
21.Upowszechnianie wiedzy dotyczącej obronności państwa we współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej.cały rok
22.Gromadzenie, opracowywanie i publikowanie dokumentów oraz wspomnień Członków Stowarzyszenia w celu zachowania od zapomnienia historii i tradycji 2. Korpusu Obrony Powietrznej.cały rok
23.Podejmowanie inicjatyw i w miarę zapotrzebowania społecznego, wykonywanie działań spełniających warunki formalne do podpisania porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej.cały rok
24.Pozyskiwanie funduszy od osób prawnych i fizycznych na statutową działalność Stowarzyszenia.cały rok
25.Analizowanie otrzymywanych informacji o trudnych warunkach socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia. W razie potrzeby organizowanie i udzielanie różnorodnej pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom.cały rok
26.Zorganizowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (sprawozdawczego) oraz Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego.do 22 stycznia 2016 r.

Plan pracy Stowarzyszenia na 2014 rok.

Lp.PrzedsięwzięcieTermin realizacji
1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze) oraz noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia.10 stycznia
2.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia:
– ocena realizacji zadań wynikających z planu pracy Stowarzyszenia;
– postawienie Członkom Zarządu zadań do wykonania;
– sprawy bieżące.
nie rzadziej niż raz w kwartale
3.Złożenie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowegodo 30 kwietnia
4.Opracowanie i zakup, w miarę możliwości finansowych, pamiątek z okazji 7. rocznicy powstania Stowarzyszenia (6 lipca).do 10 czerwca
5.Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP.5 lub 12 kwietnia
6.Udział w zawodach sportowo-obronnych wg. Planu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.24 kwietnia
7.Opracowanie wzoru Odznaki Honorowej “Za zasługi dla Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP”.do 30 kwietnia
8.Wycieczka na wystawę “Wszystko dla lotnictwa” AIR FAIR 2014 w Bydgoszczy.30 maja
9.Udział w obchodach Święta 22. ODN.7 czerwca
10.Spotkanie integracyjne z okazji Święta Stowarzyszenia.10 czerwca
11.Udział w obchodach Święta 2. RWT SP.18 czerwca
12.Udział w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego i Święta Żołnierza.15 sierpnia
13.Udział w uroczystościach z okazji Święta Lotnictwa Polskiego.28 sierpnia
14.Udział w uroczystościach z okazji Święta Wojsk OPL oraz Dnia Weterana.1 września
15.Spotkanie członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz świąt rodzajów wojsk.12 września
16.Wycieczka na XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach.2 września
17.Udział w uroczystościach z okazji Święta Wojsk Radiotechnicznych.15 październka
18.Udział w obchodach Dnia Łącznościowca organizowanych przez 2. RWT SP.18 października
19.Podejmowanie inicjatyw i w miarę zapotrzebowania społecznego, wykonywanie działań spełniających warunki formalne do podpisania porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej.cały rok
20.Pozyskiwanie funduszy od instytucji, osób prawnych i fizycznych na działalność statutową Stowarzyszenia.cały rok
21.Uczestnictwo w obchodach świąt i uroczystościach patriotyczno-wojskowych.cały rok
22.Upowszechnianie, we współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, wiedzy dotyczącej obronności państwa.cały rok
23.Współpraca i współuczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach tematycznych ze stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania jak Stowarzyszenie.cały rok
24.Gromadzenie, opracowywanie i publikowanie dokumentów oraz wspomnień członków Stowarzyszenia w celu zachowania od zapomnienia historii i tradycji 2. Korpusu Obrony Powietrznej.cały rok
25.Analizowanie otrzymywanych informacji o trudnych warunkach socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia, a następnie organizowanie i udzielanie różnorodnej pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom.cały rok
26.Zorganizowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (sprawozdawczo-wyborczego) oraz noworocznego spotkania członków Stowarzyszenia.do 17 stycznia 2015 r.

Plan pracy Stowarzyszenia na 2013 rok.

Lp.PrzedsięwzięcieTermin realizacji
1.Zebranie sprawozdawcze oraz spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia11 stycznia
2.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia:
– ocena realizacji zadań wynikających z planu działalności
– opracowywanie zadań do pracy bieżącej
– realizacja bieżących spraw organizacyjnych
nie rzadziej niż raz w kwartale
3.Złożenie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowegodo 30 kwietnia
4.Spotkanie integracyjne z okazji Święta Stowarzyszenia.14 czerwca
5.Spotkanie członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz świąt rodzajów wojsk.13 września
6.Uczestnictwo w świętach i uroczystościach patriotyczno-wojskowych na terenie garnizonu Bydgoszcz:
– Dzień Wojska Polskiego;
– Święto Lotnictwa;
– Dzień Niepodległości;
– Inne.
cały rok
7.Upowszechnianie, we współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, wiedzy dotyczącej obronności państwa:
– udział w spotkaniu patriotyczno-obronnym z młodzieżą szkół gimnazjalnych połączonym z zawodami strzeleckimi z broni krótkiej pneumatycznej;
– udział członków Stowarzyszenia w zawodach sportowo-obronnych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP;
– uczestnictwo w VIII Przeglądzie Polskiej Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Mroczy;
– wyjazd członków Stowarzyszenia na poligon Ustka.
cały rok

19.04

26.04
18.05
wrzesień

8.Podpisanie porozumienia o współpracy z 2. Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy.do końca czerwca
9Współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, jak Stowarzyszenie.
Jako formę tej współpracy przyjąć współuczestnictwo w różnych organizowanych przedsięwzięciach.
cały rok
10Zbieranie, gromadzenie, opracowywanie i publikowanie dokumentów oraz wspomnień członków Stowarzyszenia w celu zachowania od zapomnienia historii i tradycji 2. Korpusu OP.cały rok
11.Zbieranie, gromadzenie, opracowywanie i publikowanie dokumentów oraz wspomnień członków Stowarzyszenia w celu zachowania od zapomnienia historii i tradycji 2. Korpusu OP.cały rok
12.Pozyskiwanie funduszy od instytucji, osób prawnych i fizycznych na działalność statutową Stowarzyszenia.cały rok
13.Przygotowanie zebrania sprawozdawczego za 2013 r. oraz spotkania noworocznego członków Stowarzyszenia.grudzień 2013 / styczeń 2014

Plan pracy Stowarzyszenia na 2012 rok.

Lp.PrzedsięwzięcieTermin realizacji
1.Zebranie sprawozdawcze oraz spotkanie noworoczne członków stowarzyszenia13 stycznia
2.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia:
– ocena realizacji zadań wynikających z planu działalności
– opracowywanie zadań do pracy bieżącej
– realizacja bieżących spraw organizacyjnych
nie rzadziej niż raz w kwartale
3.Złożenie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowegodo 30 kwietnia
4.Zakup, w miarę możliwości finansowych, gadżetów związanych z V rocznicą powstania Stowarzyszeniado 10 czerwca
5.Spotkanie integracyjne z okazji V-lecia istnienia Stowarzyszenia.15 czerwca
6.Spotkanie członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz świąt rodzajów wojsk.07 września
7.Podejmowanie inicjatyw i w miarę zapotrzebowania społecznego, wykonywanie działań spełniających warunki formalne do podpisania porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej.cały rok
8.Pozyskiwanie funduszy od instytucji, osób prawnych i fizycznych na działalność statutową Stowarzyszenia.cały rok
9.Uczestnictwo w świętach i uroczystościach patriotyczno – wojskowychcały rok
10Upowszechnianie, we współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, wiedzy dotyczącej obronności państwa.cały rok
11Współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, jak Stowarzyszenie. Jako formę tej współpracy przyjąć współuczestnictwo w różnych organizowanych przedsięwzięciach.cały rok
12.Zbieranie, gromadzenie, opracowywanie i publikowanie dokumentów oraz wspomnień członków Stowarzyszenia w celu zachowania od zapomnienia historii i tradycji 2. Korpusu OP.cały rok
13.Zbieranie informacji o warunkach socjalno – bytowych oraz udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia i ich rodzinom.cały rok
14.Zebranie sprawozdawcze oraz spotkanie noworoczne członków stowarzyszeniastyczeń 2013

Plan pracy Stowarzyszenia na 2011 rok.

Lp.PrzedsięwzięcieTermin realizacji
1.Zebranie sprawozdawcze oraz spotkanie noworoczne członków stowarzyszeniastyczeń
2.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia:
– ocena realizacji zadań wynikających z planu działalności
– opracowywanie zadań do pracy bieżącej
– realizacja bieżących spraw organizacyjnych
nie rzadziej niż raz w kwartale
3.Złożenie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowegodo 30 kwietnia
4.Podjęcie działań organizacyjnych celem podpisania porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej1-sze półrocze
5.Pozyskiwanie funduszy od instytucji , osób prawnych i fi zycznych na działalność statutową Stowarzyszenia.cały rok
6.Spotkanie integracyjne z okazji Święta Stowarzyszenia17 czerwca
7.Spotkanie członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz świąt rodzajów wojsk02. wrzesień
8.Uczestnictwo w świętach i uroczystościach patriotyczno – wojskowychcały rok
9.Podjęcie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej obronności państwacały rok
10Podjęcie i kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania jak Stowarzyszenie.cały rok
11Zbieranie, gromadzenie, opracowywanie i publikowanie dokumentów oraz wspomnień członków Stowarzyszenia w celu zachowania od zapomnienia historii i tradycji 2 korpusu OPna bieżąco
12Podjęcie inicjatywy w celu opracowania monografii 2 korpusu OPna bieżąco
13.Zbieranie informacji o warunkach socjalno – bytowych oraz niezbędnych formach pomocy dla członków stowarzyszenia i ich rodzin.na bieżąco
14.Podpisanie z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy umowy o współpracy w zakresie wychowania patriotyczno-obywatelskiego i obronnego dzieci i młodzieży.
Opracowanie planu tej współpracy, obejmującej m.in.:- uczestnictwo członków Stowarzyszenia /żołnierzy/ w róznych formach propagowania wiedzy o wojsku oraz 2. Korpusie Obrony Powietrznej w Bydgoszczy;- organizowanie dla młodzieży szkolnej konkursów dotyczących wiedzy o wojsku i 2 KOP.
1 czerwca

cały rok

cały rok

15Podpisanie umowy o współpracy ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, Kołem Nr 1 w Bydgoszczy, im. gen.bryg. pil. Tadeusza KREPSKIEGO oraz wspólne organizowanie, a także udział w różnych formach działalności społeczno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, w tym

– we współpracy z LOK udział w przygotowaniu zawodów sportowo-obronnych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z broni pneumatycznej i sportowe

– udział w zawodach sportowo-obronnych wg planu ZW ZŻWP w Bydgoszczy o puchar marszałka sejmiku woj. Kuj-Pomorskiego i prezesa zarz.woj. ZŻWP

– uczestnictwo w obchodach 30 – lecia powstania Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego

– udział członków Stowarzyszenia w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej na terenie gminy Białe Błota

17 czerwca

14 kwietnia

23 kwietnia

9 maja

14 maja

16Podpisanie umowy o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego17 czerwca