Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Porządek posiedzenia był następujący: 1. Informacja sekretarza o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy władz Stowarzyszenia 2. Informacja prezesa, gen. bryg. Mariana Deringa o wykonaniu legitymacji członkowskich oraz certyfikatów. 3. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z organizacją spotkania Członków z okazji … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Porządek posiedzenia był następujący: 1. Zapoznano się z informacją skarbnika ppłk. dypl. rez. Henryka NAZAREWICZA o rocznym rozliczeniu Stowarzyszenia w Urzędzie Skarbowym. 2. Zapoznano się z informacją sekretarza ppłk. mgr. Edwarda STRZELECKIEGO o realizacji zadań wynikających z planu rocznego. 3. … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 24.03.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne. Między innymi, zatwierdzono projekt legitymacji członkowskich oraz wstępnie przyjęto propozycje dotyczące pamiątek zawierających cechy loga Stowarzyszenia. W celu realizacji tego zamierzenia, Zarząd podejmie działania zmierzające do poszukania sponsorów.

Spotkanie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego

wpis w: Bez kategorii | 0

W Bydgoszczy odbyło się, zorganizowane przez Zarząd Okręgu Bydgoszcz tego Związku, spotkanie okolicznościowe, nawiązujące do tradycji obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym patriotycznym spotkaniu, z ramienia naszego Stowarzyszenia, uczestniczył wiceprezes ppłk rez. Wiesław Kosicki. Miłym akcentem było wręczenie naszemu … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 24.03.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem: 1. Informacja Sekretarza Stowarzyszenia o sprawach rejestrowych. 2. Informacja Skarbnika o finansach Stowarzyszenia. 3. Przyjęcie Planu Pracy Zarządu Stowarzyszenia na 2009 r. 4. Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 13.01.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu. To posiedzenie poświęcone było ocenie organizacji i przebiegu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP połączonego ze spotkaniem noworocznym. Ustalono, że podczas posiedzenia w lutym br. przyjęty zostanie szczegółowy plan działalności … Continued

Walne Zebranie Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne, Spotkania | 0

W sali konferencyjnej Klubu Garnizonowego “Lotnik” odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP Następnie, po Zebraniu odbyło się Spotkanie Noworoczne Członków Stowarzyszenia i zaproszonych Gości. W ramach spotkania, miedzy innymi wystąpiła piosenkarka Karolina Kubicka, która zaśpiewała … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 04.12.2008 odbyło się posiedzenie Zarządu. Trwają przygotowania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP w styczniu 2009 r. Posiedzenie Zarządu poświęcone zostało sprawom organizacyjnym. Kolejne posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 6.01.2009r. Zarząd, przed Zebraniem, … Continued

Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia

wpis w: Spotkania | 0

W dniu 29.08.2008 odbyło się spotkanie koleżeńskie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP. Spotkanie zorganizowano jest z okazji Święta Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa, Rocznicy powstania 2. Korpusu Obrony Powietrznej oraz Święta Wojsk OPL.