Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia

wpis w: Spotkania | 0

Na terenie Aeroklubu Bydgoskiego odbyło się Spotkanie Koleżeńskie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP Tradycyjnie już, spotkanie to zorganizowano z okazji Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa, Rocznicy powstania 2 Korpusu Obrony Powietrznej oraz święta Wojsk OPL. Podczas spotkania wręczono … Continued

Komunikaty Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W garnizonie Bydgoszcz, przy pomniku na Błoniu, odbyły się uroczystości z okazji Święta Lotnictwa. Wiązankę kwiatów w imieniu Stowarzyszenia złożyli: ppłk rez. Wiesław Kosicki – wiceprezes Stowarzyszenia, płk rez. Tadeusz Lewandowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i płk rez. pil. Jakub … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Posiedzenie poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych związanych z planowanym wcześniej, spotkaniem Członków Stowarzyszenia z okazji rocznicy powstania 2. Korpusu Obrony Powietrznej oraz Święta Lotnictwa i Artylerii Obrony Przeciwlotniczej. Zarząd ustalił datę spotkania na 9.09.2009 r. Dla zabezpieczenia strony logistycznej ustalono … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Porządek posiedzenia był następujący: 1. Informacja sekretarza o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy władz Stowarzyszenia 2. Informacja prezesa, gen. bryg. Mariana Deringa o wykonaniu legitymacji członkowskich oraz certyfikatów. 3. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z organizacją spotkania Członków z okazji … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Porządek posiedzenia był następujący: 1. Zapoznano się z informacją skarbnika ppłk. dypl. rez. Henryka NAZAREWICZA o rocznym rozliczeniu Stowarzyszenia w Urzędzie Skarbowym. 2. Zapoznano się z informacją sekretarza ppłk. mgr. Edwarda STRZELECKIEGO o realizacji zadań wynikających z planu rocznego. 3. … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 24.03.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne. Między innymi, zatwierdzono projekt legitymacji członkowskich oraz wstępnie przyjęto propozycje dotyczące pamiątek zawierających cechy loga Stowarzyszenia. W celu realizacji tego zamierzenia, Zarząd podejmie działania zmierzające do poszukania sponsorów.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 24.03.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem: 1. Informacja Sekretarza Stowarzyszenia o sprawach rejestrowych. 2. Informacja Skarbnika o finansach Stowarzyszenia. 3. Przyjęcie Planu Pracy Zarządu Stowarzyszenia na 2009 r. 4. Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków … Continued

Odszedł do rezerwy gen. dyw. Zbigniew BIELEWICZ

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniu 31.01.2009 r. odszedł do rezerwy. gen. dyw. Zbigniew BIELEWICZ, były dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej. Życzymy Panu Generałowi wszelkiej pomyślności w działalności na niwie cywilnej. Członkowie Stow. Żołn. Prac. i Symp. 2 KOP.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 13.01.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu. To posiedzenie poświęcone było ocenie organizacji i przebiegu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP połączonego ze spotkaniem noworocznym. Ustalono, że podczas posiedzenia w lutym br. przyjęty zostanie szczegółowy plan działalności … Continued