Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 24.03.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem: 1. Informacja Sekretarza Stowarzyszenia o sprawach rejestrowych. 2. Informacja Skarbnika o finansach Stowarzyszenia. 3. Przyjęcie Planu Pracy Zarządu Stowarzyszenia na 2009 r. 4. Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków … Continued

Odszedł do rezerwy gen. dyw. Zbigniew BIELEWICZ

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniu 31.01.2009 r. odszedł do rezerwy. gen. dyw. Zbigniew BIELEWICZ, były dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej. Życzymy Panu Generałowi wszelkiej pomyślności w działalności na niwie cywilnej. Członkowie Stow. Żołn. Prac. i Symp. 2 KOP.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 13.01.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu. To posiedzenie poświęcone było ocenie organizacji i przebiegu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP połączonego ze spotkaniem noworocznym. Ustalono, że podczas posiedzenia w lutym br. przyjęty zostanie szczegółowy plan działalności … Continued

Walne Zebranie Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne, Spotkania | 0

W sali konferencyjnej Klubu Garnizonowego “Lotnik” odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP Następnie, po Zebraniu odbyło się Spotkanie Noworoczne Członków Stowarzyszenia i zaproszonych Gości. W ramach spotkania, miedzy innymi wystąpiła piosenkarka Karolina Kubicka, która zaśpiewała … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 04.12.2008 odbyło się posiedzenie Zarządu. Trwają przygotowania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP w styczniu 2009 r. Posiedzenie Zarządu poświęcone zostało sprawom organizacyjnym. Kolejne posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 6.01.2009r. Zarząd, przed Zebraniem, … Continued

Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia

wpis w: Spotkania | 0

W dniu 29.08.2008 odbyło się spotkanie koleżeńskie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP. Spotkanie zorganizowano jest z okazji Święta Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa, Rocznicy powstania 2. Korpusu Obrony Powietrznej oraz Święta Wojsk OPL.

Święto Lotnictwa Polskiego

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniu 28.08.2008 r. przy Pomniku Lotnika na Błoniu w Bydgoszczy odbyła się uroczystość z okazji Święta Lotnictwa. W imieniu Stowarzyszenia kwiaty złożył ppłk Wiesław Kosicki i płk Tadeusz Lewandowski.

Starsze wpisy

wpis w: Fotoreportaże | 0

Foto-reportaż z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Żołnierz, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej [13.06.2008] http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/st_2kop130608.htm Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej [11.01.2008] http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/stowa_2kop.htm Uroczystości 50-lecia powstania 2. Korpusu Obrony Powietrznej i jego rozwiązania. [15.06.2007] http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/sw_50lat2kop.html    

Katastrofa w Mirosławcu

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniu 23.01.2008 r. o godz. 19.07 w Mirosławcu w katastrofie lotniczej zginęło dwudziestu naszych kolegów-żołnierzy. Łączymy się w bólu z najbliższymi.