Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne, Spotkania | 0

Podczas posiedzenia omówiono następujące problemy: 1. Oceniono organizację i przebieg Walnego Zebrania oraz Spotkania Noworocznego w dniu 8.01.2010 r. Wypowiadający się w tej sprawie członkowie Zarządu stwierdzili, że w opinii uczestników, zarówno zebranie, jak i spotkanie, pod względem organizacyjnym przebiegły … Continued

Pożegnanie do rezerwy

wpis w: Bez kategorii | 0

Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik pożegnał w Sali Tradycji Sił Powietrznych odchodzących do rezerwy członków naszego Stowarzyszenia: płk. dypl. Wiesława Poławskiego i płk. dypl. Andrzeja Kubiaka. W tym samym dniu, komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego płk Piotr Wojton, … Continued

Walne Zebranie Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne, Spotkania | 0

O godz. 17.00 w Klubie Garnizonowym LOTNIK przy ul. Szubińskiej 103 w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP. W Sprawozdaniu z działalności w 2009 roku, prowadzący Zebranie, prezes gen. bryg. Marian Dering poinformował … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Posiedzenie poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych związanych z Walnym Zebraniem i Spotkaniem Noworocznym Członków Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia, sekretarz Edward Strzelecki przedstawił projekt porządku Zebrania i spotkania noworocznego. W trakcie dyskusji ustalono datę Zebrania na dzień 8.01.2010 r. Ustalono także, że … Continued

Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia

wpis w: Spotkania | 0

Na terenie Aeroklubu Bydgoskiego odbyło się Spotkanie Koleżeńskie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP Tradycyjnie już, spotkanie to zorganizowano z okazji Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa, Rocznicy powstania 2 Korpusu Obrony Powietrznej oraz święta Wojsk OPL. Podczas spotkania wręczono … Continued

Komunikaty Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W garnizonie Bydgoszcz, przy pomniku na Błoniu, odbyły się uroczystości z okazji Święta Lotnictwa. Wiązankę kwiatów w imieniu Stowarzyszenia złożyli: ppłk rez. Wiesław Kosicki – wiceprezes Stowarzyszenia, płk rez. Tadeusz Lewandowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i płk rez. pil. Jakub … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Posiedzenie poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych związanych z planowanym wcześniej, spotkaniem Członków Stowarzyszenia z okazji rocznicy powstania 2. Korpusu Obrony Powietrznej oraz Święta Lotnictwa i Artylerii Obrony Przeciwlotniczej. Zarząd ustalił datę spotkania na 9.09.2009 r. Dla zabezpieczenia strony logistycznej ustalono … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Porządek posiedzenia był następujący: 1. Informacja sekretarza o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy władz Stowarzyszenia 2. Informacja prezesa, gen. bryg. Mariana Deringa o wykonaniu legitymacji członkowskich oraz certyfikatów. 3. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z organizacją spotkania Członków z okazji … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Porządek posiedzenia był następujący: 1. Zapoznano się z informacją skarbnika ppłk. dypl. rez. Henryka NAZAREWICZA o rocznym rozliczeniu Stowarzyszenia w Urzędzie Skarbowym. 2. Zapoznano się z informacją sekretarza ppłk. mgr. Edwarda STRZELECKIEGO o realizacji zadań wynikających z planu rocznego. 3. … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 24.03.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne. Między innymi, zatwierdzono projekt legitymacji członkowskich oraz wstępnie przyjęto propozycje dotyczące pamiątek zawierających cechy loga Stowarzyszenia. W celu realizacji tego zamierzenia, Zarząd podejmie działania zmierzające do poszukania sponsorów.