Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.
Logo SŻPiS 2. KOP

Stowarzyszenie
Żołnierzy Pracowników i Sympatyków
2. Korpusu Obrony Powietrznej


Wiadomości archiwalne z 2011 roku


[ Wiadomości bieżące ]    Archiwum: [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]

20.12.2011 - Komunikat: Walne Zebranie i Spotkanie Noworoczne SŻPiS 2.KOP. Autor: Edward Strzelecki.

W dniu 13.01.2012 r. o godz. 17.00 w Restauracji Cztery Pory w Bydgoszczy przy ul. Pięknej 13 (budynek dawnego FOTONU) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP. W przypadku braku quorum, drugi termin zebrania wyznacza się dnia 13.01.2012 r. 30 minut później.
 

Po zebraniu odbędzie się Noworoczne Koleżeńskie Spotkanie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP. Opłata za uczestnictwo w spotkaniu wynosi 40 zł. Do dn. 05.01.2012r. proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem lub telefonicznie: 604 293 271 - kol. E. Strzelecki lub 507 334 655 - kol. H. Nazarewicz.
 

Informujemy o możliwości dokonywania opłat poprzez konto bankowe Stowarzyszenia: Bank ZACHODNI WBK SA nr: 84 1090 1896 0000 0001 0938 4666.
 

10.10.2011 - Komunikat: Zmiana administratora strony internetowej SŻPiS 2.KOP. Autor: Zbigniew Przęzak.

ppłk rez. Wiesław Kosicki W związku ze zgłoszeniem rezygnacji z dalszego prowadzenia strony internetowej przez dotychczasowego jej administratora, ppłk. rez. Wiesława Kosickiego (zdjęcie obok), Zarząd Stowarzyszenia z dniem 10.10.2011r powierzył dalsze prowadzenie strony płk. rez. Zbigniewowi Przęzakowi.
 

Jednocześnie, Zarząd Stowarzyszenia składa ppłk. rez. Wiesławowi Kosickiemu serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę związaną z prowadzeniem strony internetowej Stowarzyszenia.
 

W związku ze zmianą serwera, domeny strony i administratora, strona budowana jest od nowa na bazie dotychczas zawartych w niej tekstów i zdjęć udostępnionych przez ppłk. Wiesława Kosickiego i traktowanych jako archiwum Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP.
 

12.04.2011 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Autor: Zbigniew Przęzak.

Dnia 12.04.2011 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono zadania wynikające z planu pracy.

W pierwszej części zapoznano sie z odpowiedzią prezydenta Bydgoszczy w sprawie nawiązania przez Stowarzyszenie współpracy z placówką oświatową z terenu Bydgoszczy. Uzgodniono tryb dalszego postępowania, zmierzający do podpisania w czerwcu br. umowy o współpracy na niwie edukacyjnej dot. wychowania patriotyczno-obronnego.

Następnie szczegółowo omówiono tryb i formę udziału Stowarzyszenia w najbliższych przedsięwzięciach patriotycznych, takich jak: [ Zobacz więcej ]
 

18.01.2011 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Autor: Zbigniew Przęzak.

Dnia 18.01.2011 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu, podczas którego ukonstytuował się Zarząd, wybrany na kolejna kadencję na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 14.01.2011 r.

Zarząd jednogłosnie przyjął propozycje prezesa, gen. bryg. Mariana Deringa w tym zakresie i w związku z tym aktualnie struktura Zarządu wygląda następująco: [ Zobacz więcej ]
 

14.01.2011 - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia. Autor: Zbigniew Przęzak.

Dnia 14.01.2011 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego dokonano zmian w Statucie oraz wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

  • Prezes Stow. - gen. bryg. Marian Dering;
  • Członek Stow. - ppłk Czesław Hrut;
  • Członek Stow. - ppłk rez. Wiesław Kosicki;
  • Członek Stow. - ppłk rez. Edmund Łączny;
  • Członek Stow. - ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
  • Członek Stow. - ppłk. rez. Janusz Niewiadomy;
  • Członek Stow. - ppłk. rez. Zygmunt Stec;
  • Członek Stow. - ppłk rez. Edward Strzelecki.


Spotkanie Noworoczne Stow. ŻPiS 2. KOP - 2011.
Walne Zebranie i Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP - 2011. [ Zobacz więcej ]
 

12.01.2011 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Autor: Zbigniew Przęzak.

Dnia 12.01.2011 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z ustaleniem zawartymi podczas posiedzenia Zarządu w dniu 29.12.2010 roku, na obecnym posiedzeniu dokonano oceny dokumentów sprawozdawczych, które zostały uzupełnone o problemy zasygnalizowane i zaproponowane przez członków Zarządu.

Koledzy zajmujący się zbieraniem informacji o potwierdzaniu uczestnictwa w zebraniu, poinformowali, że zdecydowana większość naszych Członków potwierdziła swój udział. [ Zobacz więcej ]
 

 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP