Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.
Logo SŻPiS 2. KOP

Stowarzyszenie
Żołnierzy Pracowników i Sympatyków
2. Korpusu Obrony Powietrznej


Wiadomości archiwalne z 2009 roku


[ Wiadomości bieżące ]    Archiwum: [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - 08.12.2009 - Zbigniew Przęzak.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych związanych z Walnym Zebraniem i Spotkaniem Noworocznym Członków Stowarzyszenia...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia - 11.09.2009 - Zbigniew Przęzak.

Na terenie Aeroklubu Bydgoskiego odbyło się Spotkanie Koleżeńskie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP Tradycyjnie już, spotkanie to zorganizowano z okazji Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa, Rocznicy powstania 2 Korpusu Obrony Powietrznej oraz święta Wojsk OPL.


Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia.
Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia.
 

[ Zobacz więcej ]
 

Komunikaty Stowarzyszenia - 28.08.2009 - Zbigniew Przęzak.

Spotkanie Koleżeńskie - zmieniony termin. W dniu 11.09.2009 r. o godz. 16.00 na terenie Aeroklubu Bydgoskiego (wejście od ul. Biedaszkowo) odbędzie się Spotkanie Koleżeńskie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP...
 

Wyjazd do Krojant. Ponadto informujemy, że zgodnie z rocznym planem naszej działalności, dnia 05.09.2009 r. (sobota) planowany jest wyjazd autokarem do KROJANT k. Chojnic na uroczystość patriotyczno-religijną i festyn kawaleryjski upamiętniający szarżę 18 pułku ułanów pomorskich pod Krojantami we wrześniu 1939 roku...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - 06.07.2009 - Zbigniew Przęzak.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych związanych z planowanym wcześniej, spotkaniem Członków Stowarzyszenia z okazji rocznicy powstania 2. Korpusu Obrony Powietrznej oraz Święta Lotnictwa i Artylerii Obrony Przeciwlotniczej.

Zarząd ustalił datę spotkania na 9.09.2009 r. Dla zabezpieczenia strony logistycznej ustalono składkę w wysokości 20,00 zł...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - 06.06.2009 - Zbigniew Przęzak.

Porządek posiedzenia był następujący:
 

1. Informacja sekretarza o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy władz Stowarzyszenia...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - 06.05.2009 - Zbigniew Przęzak.

1. Zapoznano się z informacją skarbnika ppłk. dypl. rez. Henryka NAZAREWICZA o rocznym rozliczeniu Stowarzyszenia w Urzędzie Skarbowym.

2. Zapoznano się z informacją sekretarza ppłk. mgr. Edwarda STRZELECKIEGO o realizacji zadań wynikających z planu rocznego.

3. Podjęto Uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia gen. dyw. Zbigniewa BIELEWICZA.

4. Podjęto Uchwałę o powołaniu na funkcję Kapelana Stowarzyszenia ks. płk. Marka KARCZEWSKIEGO...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - 24.03.2009 - Zbigniew Przęzak.

W dniu 24.03.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne.
 


Logo Stowarzyszenia.
Logo Stowarzyszenia.
 

Między innymi, zatwierdzono projekt legitymacji członkowskich oraz wstępnie przyjęto propozycje dotyczące pamiątek zawierających cechy loga Stowarzyszenia....
 

[ Zobacz więcej ]
 

Spotkanie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego - 23.03.2009 - Zbigniew Przęzak.

W Bydgoszczy odbyło się, zorganizowane przez Zarząd Okręgu Bydgoszcz tego Związku, spotkanie okolicznościowe, nawiązujące do tradycji obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Logo ZORRP.
Logo ZORRP.
 

[ Zobacz więcej ]
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - 24.02.2009 - Zbigniew Przęzak.

Przyjęto Uchwałę w sprawie sprzeciwu dotyczącego planu sprzedaży samolotu CSS-13 przez Aeroklub Bydgoski.
 

U C H W A Ł A: Zarząd Stowarzyszenia po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez gen. bryg. rez. Mariana Deringa o zamiarze sprzedaży przez Aeroklub Bydgoski samolotu CSS-13 wyraża zaniepokojenie z tego tytułu. Biorąc pod uwagę fakt, że samolot ten w dniu 14.09.1999 r. został przekazany bezpłatnie przez dowódcę 2. KOP do Aeroklubu Bydgoskiego w celu propagowania idei lotnictwa w regionie, jego sprzedaż uważamy z błąd. Upoważniamy Prezesa Stowarzyszenia do przekazania ww. stanowiska Stowarzyszenia władzom Aeroklubu.
 

[ Zobacz więcej ]
 

Do rezerwy odszedł gen. dyw. Zbigniew BIELEWICZ. - 31.01.2009 - Zbigniew Przęzak.

W dniu 31.01.2009 r. odszedł do rezerwy. gen. dyw. Zbigniew BIELEWICZ, były dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - 13.01.2009 - Zbigniew Przęzak.

To posiedzenie poświęcone było ocenie organizacji i przebiegu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP połączonego ze spotkaniem noworocznym...
 

[ Zobacz więcej ]
 

Walne Zebranie Stowarzyszenia - 09.01.2009 - Zbigniew Przęzak.

W sali konferencyjnej Klubu Garnizonowego “Lotnik” odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP
 


Walne Zebranie Stowarzyszenia.
N zdjęciu od lewej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Wiesław Kosicki, gen. bryg. Marian Dering, ppłk rez. Edward Strzelecki i ppłk rez. Edmund Łączny.
 

[ Zobacz więcej ]
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP