Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 2007

2 stycznia

Pożegnanie odchodzących do innej jednostki wojskowej oficerów: ppłk. Janusza Bajka, ppłk. Marka Adamowicza, mjr. Janusza Sadurskiego, mjr. Janusza Olejniczaka, mjr. Wojciecha Januszewskiego, mjr. Krzysztofa Bąka, mjr. Józefa Niemca i mjr. Dariusza Kupca.

03 stycznia

Pożegnanie odchodzącego do innej jednostki wojskowej, szefa Oddziału Zasobów Osobowych (A11) płk. dypl. nawig. Witolda Antosika.

04 stycznia

W tym dniu została umieszczona na serwerze 2 BLot. i udostępniona w internecie strona Klubu Garnizonowego Lotnik: http://www.kg.2blot.mil.pl/

Przedstawiciel Dowództwa Sił Powietrznych, ppłk mgr Piotr Wojciechowski oraz szef wydziału społeczno-wychowawczego korpusu, ppłk Wiesław Kosicki wraz z opiekunem Sali Tradycji, Marią Wierzchosławską i oficerem wydziału, mjr. Erykiem Spózem dokonali przeglądu Sali i wybrali pamiątki po 2 KOP, które będą prezentowane w Sali Tradycji SP w Warszawie.

05 stycznia

Pod przewodnictwem gen. bryg. Mariana Deringa, z udziałem płk. Józefa Jarosławskiego, ppłk. Wiesława Kosickiego i mec. ppłk. rez. Zygmunta Steca odbyła się narada na temat utworzenia Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 2. Korpusu Obrony Powietrznej /nazwa robocza/. Pan Stec przedstawił, oceniony pod względem prawnym, statut stowarzyszenia i przyjął do wprowadzenia poprawki zgłoszone przez uczestników narady.

09 stycznia

Na zaproszenie szefa wydziału społeczno-wychowawczego, ppłk. Wiesława Kosickiego, dyrektor Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy zwiedził Salę Tradycji oraz Muzeum Techniki Wojskowej 2 KOP. Wynikiem tego spotkania było uzgodnienie, że:

 • Muzeum przejmie wszystkie eksponaty znajdujące się w Sali Tradycji, łącznie ze zdjęciami obrazującymi historię Korpusu, które następnie zostaną zeskanowane i przekazane na płycie CD Stowarzyszeniu Żołnierzy i Pracowników Wojska 2 KOP /nazwa robocza stowarzyszenia/.
 • Dowództwo 2 KOP oraz Dyrekcja Muzem podejmą działania zmierzające do zorganizowania w obrębie Muzeum Pomorskiego ekspozycji samolotów oraz rakiet /Wołchow i Newa/, z Muzeum Techniki Wojskowej 2 KOP.

10 stycznia

Gen. bryg. Marian Dering, ppłk Wiesław Kosicki i dyrektor Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy omówili szczegóły dotyczące dalszych działań związanych z przekazaniem Sali Tradycji oraz przeprowadzenia rozmów z władzami administracyjnymi miasta Bydgoszczy w sprawie udostępnienia terenu miejskiego pod samoloty i rakiety z Muzeum Techniki Wojskowej 2 KOP.

Ponadto gen. Dering zdecydował, że w dniu 15 lutego br. odbędzie się uroczystość oficjalnego zamknięcia Sali Tradycji 2 KOP, a miejscem żegnania kadry odchodzącej z Dowództwa Korpusu będzie Sala Tradycji 2 BLot.

12 stycznia

Z inicjatywy pełniącego obowiązki dowódcy 2 KOP, gen. bryg. Mariana Deringa odbyło się spotkanie grupy oficerów, która podjęła się zorganizowania Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 2. Korpusu Obrony Powietrznej. Szef wydziału społeczno-wychowawczego, ppłk Wiesław Kosicki podjął się zebrania chętnych do tego Komitetu. Akces udziału w tym 15-osobowym Komitecie złożyli: gen. bryg. Marian Dering, ppłk Wiesław Kosicki, Maria Wierzchosławska i płk Krzysztof Bocheński.

17 stycznia

Pełniący obowiązki dowódcy 2 KOP, gen. bryg. Marian Dering odbył naradę z prezydentem Bydgoszczy, Konstantym Dąbrowiczem w sprawie nieodpłatnego przekazania miastu samolotów i rakiet Muzeum Techniki Wojskowej 2 KOP. Prezydent zadeklarował chęć przejęcia tych eksponatów i udostępniania miejsca.

18 stycznia

Odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej. W zebraniu uczestniczyły i tym samym stały się założycielami Stowarzyszenia następujące osoby /kolejność według czasu zgłoszenia się/:

 • gen. bryg. Marian Dering;
 • ppłk Wiesław Kosicki;
 • Maria Wierzchosławska;
 • ppłk Andrzej Cieślak;
 • płk Krzysztof Bocheński;
 • płk Józef Jarosławski;
 • ppłk rez.Henryk Nazarewicz;
 • ppłk rez. Zygmunt Stec;
 • st.chor.sztab.Waldemar Graczyk;
 • Elżbieta Zawal;
 • mł.chor.Rafał Tomaszewski;
 • płk Wiesław Poławski;
 • płk Tadeusz Lewandowski;
 • płk Andrzej Kubiak;
 • ppłk rez. Ryszard Kowalski;
 • mjr Tomasz Wójtowicz.

W skład Komitetu Założycielskiego zostali wybrani: ppłk rez. Zygmunt Stec – przewodniczący, gen. bryg. Marian Dering – członek i ppłk rez. Henryk Nazarewicz – członek.

Zebranie zatwierdziło:

 • Nazwę: Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej;
 • Statut Stowarzyszenia;
 • Uruchomiono procedurę rejestracyjną w sądzie.

Wszystkie głosowania były jednomyślne.

23 stycznia

W Sali Tradycji pożegnany został, odchodzący do innej jednostki płk dypl. Wiesław Poławski.

30 stycznia

W Sali Tradycji 2 KOP dowódca 2KOP, gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora uroczyście pożegnał kolejną grupę kadry zawodowej odchodzącej do rezerwy i innych JW.

14 lutego

O godz. 11.00, przed uroczystym zamknięciem Sali Tradycji, pożegnano ostatnią grupę kadry zawodowej i pracowników wojska odchodzących do rezerwy i innych JW. O godz. 11.20, w związku z rozformowaniem 2. Korpusu Obrony Powietrznej, dokonano uroczystego zamknięcia Sali Tradycji. Podczas tej uroczystości zostały wręczone dyplomy osobom w tym oficerom rezerwy, które w minionym okresie salę tę tworzyły, prowadziły Kronikę 2 KOP, a także zbierały i opracowywały dokumentację historyczną oraz przetwarzały na zapis elektroniczny. Na zakończenie tej smutnej uroczystości płk dypl. Andrzej Kubiak oraz Dyrektor Pomorskiego Muzeum Wojskowego mgr Arkadiusz Kaliński złożyli podpisy pod Aktem Przekazania Zbiorów Sali Tradycji Pomorskiemu Muzeum Wojskowemu w Bydgoszczy.

Od 13 do 15 czerwca

Obchody 50. rocznicy powstania i jednocześnie uroczystość zakończenia funkcjonowania 2. Korpusu Obrony Powietrznej w Siłach Zbrojnych RP.

Tablica pamiątkowa 2. KOP Bydgoszcz.