Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 2006

19 stycznia

Gen. bryg. Marian Dering pożegnał w sali tradycji odchodzących z Dowództwa do innych jednostek oficerów: ppłk Jerzego Gromińskiego, ppłk. pil. Romana Fariana i mjr. pil. Cezarego Zdebskiego.

Od 27 do 28 stycznia

W Bydgoszczy odbył się kolejny Bal Dowódców 2 Korpusu OP. Organizatorem balu tym razem był dowódca 2 Bazy Lotniczej, płk Zdzisław Ostasz. Bal tradycyjnie otworzył dowódca 2 Korpusu OP gen. bryg. pil Tadeusz Kuziora. Gospodarz zafundował uczestnikom wiele atrakcji, stworzył dobrą atmosferę wyśmienitej zabawy oraz integracji kierowniczej kadry 2 Korpusu OP.

30 stycznia

Dowódca Korpusu, gen. bryg. pil. Tadeusz KUZIORA i zastępca, gen. bryg. Marian DERING pożegnali odchodzących do rezerwy: płk. mgr. inż. Marka CZARNECKIEGO, płk. mgr. inż. Andrzeja TRUSZYŃSKIEGO, mjr. mgr. Jana STALIŃSKIEGO, mjr. mgr. Zdzisława KLIMASZEWSKIEGO, mjr. pil. Rafała POLIŃSKIEGO.

31 stycznia

Ddowódca 2 Korpusu OP gen. bryg. pil. T. Kuziora wraz z swoim zastępcą gen. bryg. M. Deringiem oraz Szefem Lotnictwa płk. pil. Bogdanem Wójcikiem, na zbiórce 2 eltł dokonał zmiany dowódcy eskadry. Obowiązki zdał, kończący zawodową służbę wojskową, ppłk pil.Tadeusz MAZUR, a przyjął ppłk pil.Roman FARIAN.

Po zbórce odbyło się w sali tradycji 2 Korpusu uroczyste pożegnanie kończących służbę wojskową ppłk pil.T.Mazura oraz jego zastępcy mjr. pil. Roberta Piotucha. W uroczystości oprócz przełożonych uczestniczyły małżonki oficerów oraz liczne grono przyjaciół.

9 lutego

Gen. bryg. Marian DERING pożegnał odchodzącego z 2 KOP, na inne stanowisko służbowe płk. dypl. Krzysztofa ZIELIŃSKIEGO.

14 lutego, 1 marca i 7 marca

Dowódca Korpusu, gen.bryg. pil. Tadeusz KUZIORA odbył cykl spotkań z mężami zaufania środowiska oficerskiego (14 lutego 2006r.), podoficerów (01 marca 2006r.) oraz szeregowych (7 marca 2006r.).

1 marca

Uroczyste przekazanie (z dniem 1 kwietnia 2006r.) 21 Bazy Lotniczej z bezpośredniego podporządkowania dowódcy 2 KOP, dowódcy 1 BLT.

8 marca

Uroczyste przekazanie (z dniem 1 kwietnia 2006r.) 12 Bazy Lotniczej z bezpośredniego podporządkowania dowódcy 2 KOP, dowódcy 1 BLT.

W Dniu Kobiet, gen. bryg. Marian DERING złożył paniom pracującym w dowództwie Korpusu najlepsze życzenia, a Klub Garnizonowy Lotnik zorganizował występ artystyczny.

10 marca

Pożegnano mjr. mgr. inż. Dariusza MITRUSA, odchodzącego z Dowództwa Korpusu do innej jednostki wojskowej.

Od 11 do 12 marca

Odbył się Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej ATA-2006 na szczeblu Korpusu.

14 marca

Uruchomiono stronę internetową 2. Korpusu Obrony Powietrznej, którą zaprojektował pod względem formy, struktury i treści oraz wykonał ppłk Wiesław Kosicki. Stronę tę opracowano, głównie w celu zaprezentowania ludzi, którzy przez wiele lat tworzyli historię tego związku operacyjnego oraz strukturę i zadania realizowane wcodziennej działalności służbowej.

15 marca

Uroczyste przekazanie (z dniem 1 kwietnia 2006r.) 22 Bazy Lotniczej z bezpośredniego podporządkowania dowódcy 2 KOP, dowódcy 1 BLT.

16 marca

Odbyły się eliminacje na szczeblu Korpusu, konkursu czytelniczego dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pn. ŚRODOWISKO TO MY.

W dniu 16 marca 2006 roku odbyło się zebranie założycielskie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO.

17 marca

Uroczyste przekazanie (z dniem 1 kwietnia 2006r.) 14 batalionu usuwania zniszczeń lotniskowych z bezpośredniego podporządkowania dowódcy 2 KOP, dowódcy 1 BLT.

22 marca

Uroczyste przekazanie (z dniem 1 kwietnia 2006r.) 23 Bazy Lotniczej z bezpośredniego podporządkowania dowódcy 2 KOP, dowódcy 1 BLT.

29 marca

Szef Wydziału Społeczno-Wychowawczego, ppłk Wiesław KOSICKI podziękował za dotychczasową, owocną współpracę oficerom społeczno-wychowawczym jednostek wychodzących z bezpośredniego podporządkowania Dowódcy Korpusu.

29 marca

Kadra zawodowa Dowództwa Koprusu odbyła strzelanie z broni krótkiej.

Zostali pożegnani, odchodzący do rezerwy: kpt. mgr Zbigniew BOGUCKI oraz na inne stanowiska, poza Dowództwem Korpusu, kmdr ppor. mgr Wiesław KRASZKIEWICZ, kpt. mgr Paweł TYSZKIEWICZ, mł. chor. Michał MURAS.

30 marca

Zespoły artystyczne Klubu Garnizonowego Lotnik udały się do Dębina na Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej ATA-2006 na szczeblu Sił Powietrznych.

31marca

Dowódca 2. KOP, gen. bryg. pil. Tadeusz KUZIORA podsumował wyniki współzawodnictwa sportowego w jednostkach wojskowych Korpusu.

Kwiecień

W dniu 06 kwietnia 2006 roku, Szef Pionu Logistyki, płk dypl. Stanisław CHOJDA, pożegnał odchodzących do innych jednostek wojskowych.

W dniu 7 kwietnia 2006 roku 2 eskadra lotnictwa transportowo-łącznikowego w Bydgoszczy obchodziła 7. rocznicę powstania.

21 kwietnia, płk dypl. Płończak pożegnał odchodzącego do innej jednostki wojskowej mjr. mgr. Jarosława RENKIELA.

W dniach 24-27 kwietnia grupa oficerów Dowództwa Korpusu przebywała w 21 BLot. z zadaniem określenia poziomu realizacji zadań służbowych przez tę jednostkę.

W dniu 29 kwietnia 2006 r. w Klubie Garnizonowym Lotnik odbył się I Przegląd Pieśni Patriotycznych oraz Pieśni Żołnierskich Okresu II Wojny Światowej.

Maj

2 maja, odbyło się spotkanie Kombatantów Koła Nr1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Bydgoszczy oraz współpracującego Koła Nr 7 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Dowództwem 2 Korpusu Obrony Powietrznej z okazji 61 Rocznicy Kapitulacji Niemiec Hitlerowskich w II Wojnie Światowej. Spotkaniu przewodniczył płk pil. Henryk SYGNOWSKI, a dowódcę 2 KOP reprezentował płk dypl. nawig. Witold ANTOSIK.

12 maja, gen. bryg. Marian DERING pożegnał odchodzących do innych jednostek wojskowych: mjr. inż. Sylwestra WÓJCIKA i mjr. inż. Wojciecha WOJTASZKA.

W dniach 26-27 maja, w 2 BLot został przeprowadzony konkurs o tytuł Najlepszego Kierowcy 2 KOP w 2006 r.

W dniach od 30 maja do 2 czerwca, w Radomiu został przeprowadzony konkurs o tytuł Najlepszego Kierowcy Sił Powietrznych w 2006 r.

W dniu 30 maja i 14 czerwca, uczniowie klas 3-cich Szkoły Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy zwiedzili Salę Tradycji i Muzeum Sprzętu Wojskowego. Dzieci bardzo interesowały się wojskiem. Piloci byli usatysfakcjonowani obecnością, zainteresowaniem sprzętem bojowym oraz żywiowowym i bardzo grzecznym zachowaniem małych sympatyków wojska.

Czerwiec

W dniu 2 czerwca 2006 r. odbyło sięspotkanie oficerów i podoficerów rezerwy.

W dniach 20-21 czerwca 2006r. w Dowództwie Korpusu zorganizowano Konferencję Metodyczną dla oficerów odpowiedzialnych za wychowanie żołnierzy i kształcenie obywatelskie w Jednostkach Wojskowych 2 KOP.

W dniu 27 czerwca, uroczyste przekazanie (z dniem 1 lipca 2006r.) 18 Rejonowych Warsztatów Technicznych z bezpośredniego podporządkowania dowódcy 2 KOP, dowódcy 1 Bazy Materiałowo-Technicznej w Toruniu.

W dniu 27 czerwca dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej gen. bryg. pil. Tadeusz KUZIORA uroczyście pożegnał w Sali Tradycji 2 KOP, 2. Brygadę Radiotechniczną w Bydgoszczy.

W dniu 28 czerwca, gen. bryg. Marian DERING pożegnał odchodzącego do innej jednostki wojskowej, kpt. mgr. Witolda KROPKOWSKIEGO.

W dniu 29 czerwca, uroczyste przekazanie (z dniem 1 lipca 2006r.) 2 batalionu radioelektronicznego z bezpośredniego podporządkowania dowódcy 2 KOP, dowódcy Sił Powietrznych.

W dniu 30 czerwca 2006 r. gen. bryg. Marian DERING w imieniu dowódcy korpusu podziękował pracownikom wojska kończącym z dniem 1 lipca 2006 r. pracę w Dowództwie Korpusu.

Lipiec

W dniu 3 lipca, uroczyste przekazanie (z dniem 1 lipca 2006r.) 3 BR OP z bezpośredniego podporządkowania dowódcy 2 KOP, dowódcy Sił Powietrznych.

W dniu 4 lipca, roczyste przekazanie (z dniem 1 lipca 2006r.) 1 BLT i 78 pr OP z bezpośredniego podporządkowania dowódcy 2 KOP, dowódcy Sił Powietrznych.

Sierpień

12 sierpnia w Dowództwie Korpusu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.

14 sierpnia w Sali Hetmańskiej Muzeum WP, w ramach obchodów Święta WP odbyła się uroczystość wpisania wyróżniających żołnierzy do Księgi Honorowej MON. Z 2 eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego wpisano, pośmiertnie, mł. chor. Mariusza KIŃSKIEGO.

15 sierpnia Klub Garnizonowy 2 KOP Lotnik, w związku z kończącymi sie wakacjami wystąpił do Dzieci, Młodzieży i Rodziców z ofertą pracy w kołach artystycznych działających przy Klubie.

18 sierpnia ważnym wydarzeniem, nie tylko w siłach powietrznych, ale w kraju był przylot do Powidza samolotów E-3A AWACS. W związku z tym, lotnisko 33 BLot. było często odwiedzane przez licznych gości. W dniu 18 sierpnia 2006r. udała się tam również grupa oficerów 2.Korpusu Obrony Powietrznej.

29 sierpnia o godz.12.00, przy Pomniku Poległym Lotnikom na Błoniu, odbyła się uroczystość obchodów ŚWIĘTA LOTNICTWA.

31 sierpnia odbyło się pożegnanie odchodzących do innych jednostek wojskowych nw.: płk mgr Adam SZULC, mjr mgr Jacek KOPEĆ, st. sierż. sztab. Piotr DOLIŃSKI i sierż. sztab. Edward BŁAJDA.

Wrzesień

1 września, uroczyste obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

5 września odbyło się zebranie oficerów dowództwa 2 KOP poświęcone zaopiniowaniu projektu Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego Wojska Poskiego.

6 września zespół redakcyjny strony internetowej poinformował internautów: Będzie bogatsze Kalendarium 2 KOP. Zaprzestaliśmy przepisywać kroniki i in. dokumenty. Od 4. bm. informacje te będziemy pozyskiwać za pomocą nowoczenych technik cyfrowych: skanowanie, fotografowanie, dźwięk.

8 września Salę Tradycji oraz Muzeum Lotnictwa zwiedzali studenci Politechniki Wrocławskiej.

12 września Komunikat zespołu redakcyjnego Strony www w sprawie krytycznego materiału w Wirażach: BĘDZIE DEMENTI. Jak już informowałem, w Wirażach Nr 15 z 2006r., w artykule pt.: Siły Powietrzne w sieci, skrytykowano, m.in. 2 KOP SP za brak stron internetowych, sugerując skrywanie czegoś… 11. września rozmawiałem z Sekretarzem Redakcji, Panem Piotrem Laskowskim, który zaproponował mi zdementowanie tej nieprawdziwej informacji, pisząc informację o na szej stronie. Napisałem i wysłałem informację pt.: 2 KOP zaprasza na www.2kop.mil.pl. Pozdrawiam Redakcję, W. Kosicki.

18 września w ramach szkolenia dodatkowego odbyło się spotkanie kadry dowództwa 2KOP z prokuratorem prokuratury garnizonowej. Prokurator poinformował o procedurach prawnych w przypadku łamania prawa przez żołnierzy i odpowiedział na liczne pytania.

25 września przeprowadzono na szczeblu Koprusu eliminacje konkursu czytelniczego dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pn. Żołnierz polski w literaturze.

25 września Salę Tradycji oraz Muzeum Lotnictwa zwiedzali uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy.

W nocy z 26 na 27 września 2006 r. , na terenie obiektów dowództwa Korpusu, noc spędził pomnik Króla Polski Kazimierza Wielkiego.

6 pażdziernika

W Sali Tradycji Koprusu, płk dypl. Jerzy Pawelec, w imieniu dowócy korpusu podziękował, odchodzącym do innych JW, za służbę w Dowództwie 2 KOP: ppłk. mgr. inż. Markowi Drumowskiemu i ppłk. mgr.inż. Marianowi Wróblowi.

12 pażdziernika

W dniu 12 października 2006r., płk dypl. Jerzy Pawelec, w imieniu dowócy korpusu, pożegnał odchodzącego do innej jednostki wojskowej mjr. dypl. pil. Marka Drwala.

10 listopada

W Dowództwie 2 KOP odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości.

15 grudnia

W Sali Tradycji 2. Korpusu Obrony Powietrznej odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego do innej jednostki wojskowej, ppłk. mgr. inż. Piotra Olejniczaka.

19 grudnia

W Dowództwie 2KOP odbyło się spotkanie opłatkowe.

W dniach 20-21 grudnia

Odbyło się szkolenie rekonwersyjne.