Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 2005

Od 16 do 19 maja

Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, dowódca 2 KOP gen. bryg. Tadeusz KUZIORA, przeprowadził z podległymi wojskami taktyczne ćwiczenie ze strzelaniem pk. KROGULEC-05.

1 czerwca

Gen. bryg. pil. Tadeusz KUZIORA i płk dypl. Marian DERING otrzymują dyplom z rąk Prezydenta Bydgoszczy.

15 sierpnia

Prezydent RP mianował generałów WP, w tym płk. dypl. Mariana DERINGA na stopień generała brygady.

28 sierpnia

Święto Lotnictwa, garnizon lotniczy obchodzi przy Pomniku Poległym Lotnikom na Błoniu. Uroczystość w dniu 28.08.2005r. prowadził gen. bryg. Marian DERING.

Od 24 do 25 września

Departament Wychowania i Promocji Obronności MON zorganizował w 2 KOP w Bydgoszczy kurs dla dowódców szczebla batalionu. Świadectwa uczestnikom kursu wręczył szef sztabu – zastępca dowódcy 2 KOP, gen. bryg. Marian DERING.

Od 19 do 21 października

Gen. bryg. Marian DERING i płk dypl. nawig. Witold ANTOSIK dokonali uroczystego otwarcia kurso-konferencji zorganizowanej w Dowództwie Korpusu dla szefów i pracowników pionu kadrowego podległych jednostek.

11 listopada

Podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości Dowódca Korpusu, gen. bryg. pil. Tadeusz KUZIORA wygłosił okolicznościowy referat oraz wręczył wyróznienia.

17 listopada

Dowódca Korpusu pożegnał odchodzącego z Dowództwa, szefa sztabu 2. KOP, płk. dypl. Zbigniewa PAROLA.

23 listopada

Przekazanie do sali tradycji 2 Bazy Lotniczej pamiątek po kpt. K. Kowalczyku /Kanada/ słuchaczu Szkoły Lotniczej w Bydgoszczy.

2 grudnia

Pożegnanie w sali tradycji ubywających do innych jednostek mjr. lek. Łopatto Marka i mjr. Ławniczaka Tomasza.

15 grudnia

Spotkanie opłatkowe w Dowództwie 2 Korpusu obrony Powietrznej.

29 grudnia

Pożegnanie w sali tradycji ubywających do innych jednostek wojskowych następujących oficerów: ppłk Mariusz Lipiński, ppłk Piotr Pawlina, ppłk Marek Malik, ppłk Król Kazimierz, mjr Błaszynski, ppłk Andrzej Stanulewicz.