Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1996

17 stycznia

Rozkazem nr 4 z 17 stycznia 1996 r. dowódca 2 .KOP uznał rok 1995 w zakresie bezpieczeństwa lotów dobrym i podziękował za włożony wysiłek w szkolenie lotnicze i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów, wyróżniając: nagrodą pieniężną 29 oficerów i chorążych, dyplomem 8 oficerów i 5-dniowym urlopem nagrodowym 15 oficerów.

Odprawa – podsumowanie działalności w zakresie bezpieczeństwa lotów w 1995 roku.

17 stycznia

Rozkaz dowódcy 2. KOP nr 7 z dnia 30 stycznia 1996 r. Decyzją Ministra Obrony Narodowej niżej wymienieni oficerowie zostali zwolnieni z dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej:

  • ppłk Roman Zgrzeba;
  • ppłk Andrzej Popiela;
  • ppłk Jerzy Girndt;
  • ppłk Stefan Gruszczyński
Za wieloletnią, nienaganną służbę wojskową, dowódca 2. KOP podziękował odchodzącym do rezerwy, życzył pomyślności w życiu osobistym i wyróżnił nagrodą rzeczową.

1 lutego

Obowiązki dowódcy 2. KOP objął gen. bryg. Janusz Konieczny (dowódca 2. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego), Decyzją MON nr 134 z 1995 roku.

gen. bryg. Janusz Konieczny.

Urodził się 17 grudnia 1946 roku w Zbąszynie. Jest wychowankiem Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W roku 1968 ukończył, z I lokatą, Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie. Służbę rozpoczął w lotnictwie szturmowym, następnie został skierowany do lotnictwa myśliwsko-bombowego. W latach 1974-1977 studiował w Akademii Sztabu Generalnego. Po studiach kontynuował służbę w 2. DLMB, na stanowiskach d dowódcy eskadry do dowódcy dywizji. W roku 1992 ukończył Podyplomow Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. Jest pilotem klasy mistrzowskiej z nalotem 3100 godzin, z tego 560 godzin na samolotach Su-22.

Dotychczasowy dowódca 2. KOP gen. bryg. Mieczysław Walentynowicz został wyznaczony, ww. Decyzją, na stanowisko zastępcy dowódcy WLOP – szefa wojsk lotniczych.