Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1993

15 stycznia

Dekret Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Jak podawał Dwutygodnik Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego – Nasza Służba (Nr 2 z 15.01.1993 r.), Dekretem Biskupa Polowego WP ustanowiona została Diecezjalna Komisja Synodalna II Polskiego Synodu Plenarnego w Ordynariacie Polowym. Członkiem Komisji został, między innymi, płk Zbigniew Bielewicz – Bydgoszcz.

16 lutego

W JW 1452, w dniach 16.02 – 16.03.1993 r., odbył się kurs dowódców drużyn. Głównym zadaniem kursu było przygotowanie podoficerów zasadniczej służby wojskowej do wykonywania obowiązków dowódcy drużyny w pododdziałach ochrony. W kursie uczestniczyło 30 żołnierzy.

08 marca

Dowódca 2. KOP wydał rozkaz nr 12 z dnia 08.03.1993 r. w sprawie: Powołania Nieetatowego Zespołu Informatyków (NZI). W skład NZI weszli: płk Zbigniew Przęzak – kierownik-programista, mjr Marian Mizerny – programista, ppor. Janusz Oborski – programista i Remigiusz Kulbaka – administrator sieci komputerowej.

22 marca

Zgodnie z Decyzją MON nr Pf 39/Kadr. z dnia 22.03.1993 r., dowódca 41 plm – mjr dypl. pil. Wiesław Kędzierski, został przeniesiony do 3. KOP celem dalszego pełnienia służby. Na stanoisko dowódcy 41. plm wyznaczony został mjr pil. Janusz Olczak.

Sierpień

Strzelanie bojowe 41. dr OP na poligonie w Ustce. Pierwsze i udane strzelanie zmodernizowanego PZR S-125M Newa z wyrzutniami na podwoziu czołgu T-54 do celu powietrznego typu Koliber. Dywizjonem dowodził ppłk Edward Mazur, oficer naprowadzania chor. sztab. Zenon Gnatowicz, operatorzy RS st. szer. Wiesław Biegasiewicz i st. szer. Robert Włodarczyk.

Z okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Lotnictwa Wojskowego w 41. plm m. Malbork odbył się na szczeblu 2. KOP konkurs czytelniczy dla żołnierzy służby zasadniczej pt. Polskie Lotnictwo Wojskowe – wczoraj i dziś.

 • I miejsce – st. szer. St. Paskudzki – JW 1452;
 • II miejsce – st. szer. J. Kopeć – JW 2848;
 • III miejsce – st. szer. J. Kaczmarek – JW 4406.

20 sierpnia

W dniu 20.08.1993 r. kadra zawodowa sztabu 2. KOP złożyła uroczystą przysięgę wojskową wg nowej roty uchwalonej przez Sejm RP ( z dnia 03.10.1992r):

Przysięga wojskowa – 1993 rok. Kadra 2. KOP m. Bydgoszcz

Rota przysięgi wojskowej

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej
Polskiej, bronić jej niepodległości
i granic.
Stać na straży Konstytucji, strzec
honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie
krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.

Przysięga wojskowa – 1993 rok. Kadra 2. KOP m. Bydgoszcz

06 września

Dowódca 2. KOP wydał rozkaz nr Pf 41 z dnia 06.09.1993 r. w sprawie rozformowania 64. dr OP. Dywizjon powstał w 1973 r., jego pierwszym dowódcą był mjr Krzysztof Olszewski. Pierwsze strzelania bojowe dywizjon odbył w 1975 r. Po 20-latach kończy służbę. Żołnierze 64. dr OP trwale zapisali się w pamięci miasta Hel.

11 października

Dowódca 2. KOP wydał rozkaz nr 45 z dnia 11.10.1993 r. w sprawie:

Organizacji i rozwinięcia muzealnej ekspozycji sprzętu bojowego korpusu. Jednostki wojskowe 2. KOP w miarę wycofywania sprzętu bojowego mają za zadanie przekazanie go do nowo utworzonego Muzeum Techniki Bojowej Korpusu przy 2. Bazie Lotniczej.

15 października

Dowódca 2. KOP wydał rozkaz nr 47 z dnia 15.10.1993 r. w sprawie: Wyróżnienia personelu latającego JW 3033 za prawidłowe działanie w sytuacji awaryjnej.

W dniu 23.08.1993 r. w ramach lotów dyspozycyjnych wystartował samolot AN-2 z załogą w składzie:

 • dowódca statku powietrznego – chor. szt. pil. Jacek Nowak;
 • drugi pilot – por. inż. pil. Paweł Bogucki;
 • starszy mechanik pokładowy – st. chor. Jarosław Klockowski.

Załoga samolotu AN-2 otrzymała zadanie wykonania przelotu z pasażerami po trasie Bydgoszcz – Debrzno – Słupsk. W 20 minucie lotu po trasie nastąpiło trzęsienie silnika, strzały w gaźniku i wydobywanie się czarnego dymu z kolektora wydechowego oraz utrata 80 m wysokości. Załoga kilkakrotnie zmieniała parametry pracy silnika i śmigła oraz fakt ten zgłosiła na GPN Chojnice i kontrolę w Bydgoszczy. Wykonała lądowanie na lotnisku Debrzno.

Od momentu wystąpienie objawów nieprawidłowej pracy silnika do lądowania upłynęło 14 minut. W tym czasie załoga wykazała pełne zgranie w wykonywaniu poszczególnych czynności oraz bardzo dobrą znajomość postępowania w awaryjnych sytuacjach w powietrzu.

06 listopada

XXV lat 26. Brygady Rakietowej OP m. Gryfice. Na uroczystości rocznicowe do Gryfic przybyli dowódca 2. KOP – gen. bryg. pil. Mieczysław Walentynowicz, szef wydziału oświatowo-wychowawczego WLOP płk dypl. Mieczysław Dul, szef Wojsk Rakietowych i Artylerii WLOP – płk dypl.Franciszek Żygis, przedstawiciele jednostek współpracujących, administracji państwowej i zakładów pracy oraz szkół i społeczności lokalnej.

Mszę polową koncelebrował dziekan WLOP – ks. mjr Zdzisław Krajza. Na uroczystej zbiórce (dowódca uroczystości – ppłk dypl. Adam Hoderny) odczytano rozkazy okolicznościowe. Brygada została wyróżniona statuetką Ikara. Białą bronią z dedykacją wyróżniono m.in. płk. Zbigniewa Parola, płk. Andrzeja Brejwo, ppłk. Leszka Sitarka. W Sali Tradycji wręczono okolicznościowe medale pamiątkowe wybite z okazji 25-lecia powstania 26. Brygady Rakietowej OP.

30 listopada

Dowódca 2. KOP, rozkazem nr Pf 55 z dnia 30.11.1993 r. ocenił współzawodnictwo sportowe i szkolenie fizyczne wojsk korpusu w 1993 r.

We współzawodnictwie o miano Najlepszej Jednostki w szkoleniu fizycznym i sporcie na czołowych pozycjach uplasowały się:

 • I miejsce – 26. BR OP ocena 4,43;
 • II miejsce – 4. BR OP ocena 4,42;
 • III miejsce – 2. BRt ocena 4,05.

Na szczeblu WLOP, 2. KOP zajął drugie miejsce z oceną 3,95. Najwyżej oceniono 2. WŁ, ocena 4,08.

Za uzyskane wyniki dowódca 2. KOP wyróżnił:

 • pucharem przechodnim i dyplomem – 26. BR OP;
 • dyplomem – 4. BR OP;
 • dyplomem – 2. BRt.

03 grudnia

Dowódca 2. KOP, rozkazem nr Pf 57 z dnia 03.12.1993 r. podsumował działalność wojsk korpusu w 1993 r.

Wojska 2. KOP pomyślnie zrealizowały postawione na 1993 rok zadania i utrzymując zdolność bojową wykonały wszystkie zasadnicze przedsięwzięcia szkoleniowe.

 • w jednostkach lotniczych, w trakcie doskonalenia personelu latającego, wykonano 90 % planowanego rocznego nalotu i 96 % zadań poligonowych.
 • w jednostkach rakietowych w pełni zrealizowano postawione zadania m.in. uzyskując wysokie oceny w czasie strzelań na poligonie Ustka.
 • wojska radiotechniczne na wysokim poziomie zabezpieczały szkolenie lotnicze i rakietowe na poligonach oraz uzyskały wysokie oceny za pełnienie codziennych dyżurów bojowych.