Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1991

11-16 stycznia

Poznań – Szachy aktywne – I miejsce we współzawodnictwie na szczeblu WLOP. Skład reprezentacji:

 • płk Zygmunt Pioch – JW 5662;
 • kpt. Maciej Bylica – JW 4961;
 • st. chor. szt. Wit Pałucki – JW 1126;
 • szer. Grzegorz Roman – JW 5501;
 • szer. Robert Bieluszewski – JW 4406;
 • Trener – płk Zygmunt Pioch.

18 stycznia

Zgodnie z Rozkazem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 1991 r. 34. plm OPK został przekazany do Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. W strukturze organizacyjnej 2. KOP pułk działał od 1962 roku.

28 lutego

Pożegnani do rezerwy:

 • płk Zdzisław Tołłoczko;
 • płk Włodzimierz Masalski;
 • ppłk Jan Kotliński;
 • ppłk Zdzisław Żyła;
 • płk Henyk Czapla;
 • ppłk Bronisław Piotrowicz;
 • ppłk Stanisław Malinowski;
 • ppłk Jarosław Kuchmister;
 • ppłk Ryszard Czerwiński;
 • ppłk Jerzy Zduńczyk;
 • st. chor. Leon Woźniak.
Pożegnani do rezerwy w dniu 28.02.1991r.

Odchodzących oficerów i chorążego dowódca wyróżnił nagrodami rzeczowymi (R-z d-cy 2 KOP nr 18 z dnia 27.03.1991 r.).

16-18 marca

Kraków – Tenis stołowy – I miejsce we współzawodnictwie na szczeblu WLOP. Skład reprezentacji:

 • kpt. Wiesław Sielecki – JW 1452;
 • chor. szt. Waldemar Litkowiec – JW 1203;
 • sierż. szt. Adam Rozbicki – JW 4961;
 • szer. Artur Samek – JW 4961;
 • szer. Grzegorz Ruta – JW 4048;
 • szer. Sebastian Ornowski – JW 1452;
 • Trener – mjr Janusz Bożek – JW 4976.

18-20 lipca

Słupsk – Wielobój kadry – I miejsce we współzawodnictwie na szczeblu WLOP. Skład reprezentacji:

 • kpt. Aleksander Chułek – JW 5662;
 • por. Sławomir Kowalski – JW 3692;
 • ppor. Mariusz Jurek – JW 2848;
 • chor. Marek Maliczewski – JW 1110;
 • mł. chor. Dariusz Miecznikowski – JW 4961;
 • plut. Andrzej Pąk – JW 4135;
 • Trener – kpt. Aleksander Chułek – JW 5662.

Słupsk – Wielobój żołnierzy – I miejsce we współzawodnictwie na szczeblu WLOP. Skład reprezentacji:

 • bomb. Rafał Wieszka – JW 3346;
 • bomb. Marek Dzięgielewski – JW 4126;
 • bomb. Marek Udzik – JW 3981;
 • st. szer. Andrzej Dubiel – JW 5211;
 • szer. Wojcech Marciszewski – JW 5211;
 • kan. Jarosław Kalkowski – JW 5662;
 • Trener – kpt. Aleksander Chułek – JW 5662.

25 sierpnia

Air Show’91 – Poznań. Nasze lotnictwo reprezentowali: 1. plm Warszawa, 7. plbr Powidz, 28. plm Słupsk, 56. pśb Inowrocław, 60 lpSzk Radom i PZL Mielce.

28 plm wykonywał zadanie na samolotach MiG-23MF. Klucz wykonał pilotaż grupowy, pokaz z różnym wariantem kosu skrzydła. Kierownikiem grupy i KL na Ławicy był płk pil. dypl. Franciszek Klimczuk – klasa mistrzowska. Kierownikiem Lotów w Powidzu był ppłk inż. pil. Zenon Wolski – klasa mistrzowska. Skład klucza: mjr inż. pil. Andrzej Janukowicz, mjr inż. pil. Tadeusz Gachowski, mjr inż. pil. Antoni Czerniec i kpt. inż. pil. Tadeusz Zenowski.