Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1984.

Styczeń

Rozpoczynający się rok jest rokiem 40 lecia powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Zwolnienie do rezerwy żołnierza zawodowego. 16 bm. dowódca Korpusu w Sali Tradycji pożegnał mjr Eugeniusza STASZCZAKA w WP od 1953 r.

Finał konkursu o Stalowy Wawrzyn. Konkurs personelu inżynieryjno-lotniczego Wojsk OPK zakończył się sukcesem sierż. Ryszarda KAMIŃSKIEGO z 26 plm OPK.

Luty

Ćwiczenie taktyczno-bojowe w Wojskach OPK. W dniach 21 do 22 bm. zostało przeprowadzone ćwiczenie taktyczno-bojowe na współdziałanie sił i środków w strefie PłSD: GRYFICE – WITKOWO – BABKI i SZCZAWNO. Zdaniem ćwiczących wojsk 2 i 3 Korpusu OPK było doskonalenie umiejętności osłony przegrupowujących się wojsk operacyjnych, wykonywanie manewru krt na nowe pozycje w warunkach działań bojowych i zwalczania ŚNP na małych i średnich wysokościach w warunkach intensywnych zakłóceń radioelektronicznych.

Marzec

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe wojsk rakietowych korpusu. W dniach 28 do 29 bm. zostało przeprowadzone ćwiczenie dowódczo-sztabowe z dowództwami brygad rakietowych korpusu pt.: Organizacja obrony nowych obiektów i zwalczania celów niskolecących. Celem ogólnym ćwiczenia było ujednolicenie form metodyki pracy dowództw i sztabów brygad rakietowych, podczas organizacji planowania i realizacji manewru dywizjonów rakietowych oraz utrwalanie sposobów organizacji walki z celami niskolecącymi w obronie obiektów na wybrzeżu morskim.

Zwolnienie żołnierza zawodowego do rezerwy. Dowódca Korpusu w Sali Tradycji pożegnał mjr Lecha NOWAKA odchodzącego do rezerwy, w WP od 1960 r.

Światowy Dzień Meteorologii. 23 bm. dowódca Korpusu wyróżnił wielu specjalistów służby meteorologicznej korpusu. Z Biura Meteo SD Korpusu wyróżniono: kpt. Henryka KRÓLAKA, kpt. Stanisława RÓŻAŃSKIEGO i st. chor. Mariana PACUŁĘ.

Kwiecień

Ocena bezpieczeństwa lotów w Wojskach OPK. Dowódca Wojsk OPK podsumowując bezpieczeństwo lotów za 1983 r. wyróżnił:

 • Pucharem przechodnim:
  • 26 plm OPK – dowódca ppłk dypl. pil. Kazimierz MAŁECKI. (Jest to trzykrotne kolejne wyróżnienie, puchar
  • pozostaje na stałe w pułku);
  • 19 leh – dowódca ppłk pil. Piotr ZATWARNICKI.
 • Białą bronią boczną z dedykacją:
  • mjr. dypl. Józefa KRAKOWSKIEGO – szefa sztabu 26 plm OPK;
  • ppłk. Henryka BROŻYŃSKIEGO – dowódcę bz 26 plm OPK;
  • mjr. pil. Edwarda STROIKA – zastępca ds. lin. dowódcy 19 leh.
  • Medalem pamiątkowym Za Zasługi dla Wojsk OPK:
  • płk. dypl. pil. Henryka SYGNOWSKIEGO – st. inspektor BL Korpusu;
  • ppłk. pil. Jacka TUTEJĘ – zastępcę ds. szkol. dowódcy 26 plm OPK.

Zwolnienie żołnierzy zawodowych do rezerwy: Dowódca Korpusu przyjął odchodzącego do rezerwy płk. inż. Ryszarda SAJDAKA – pierwszego dowódcę 2 Brt. W WP od 1951 r.

Ponadto dowódca Korpusu w Sali Tradycji pożegnał odchodzących do rezerwy:

 • ppłk. Tadeusza LESZCZYŃSKIEGO w WP od 1947 r.
 • ppłk. Kazimierza MICHAŁOWSKIEGO – zastępcę ds. polit. dowódcy 19 leh.
 • mjr. Mariana MALINOWSKIEGO w WP od 1950 r.
 • mjr. Kazimierza REKWIROWICZA w WP od 1954 r.

Maj

Eliminacje do Olimpiady Taktycznej WP. W dniach 29 do 31 bm. zostały przeprowadzone egzaminy w ramach pierwszej eliminacji Olimpiady Taktycznej WP. Do drugiego etapu na szczeblu Wojsk OPK zakwalifikowali się:

 • W grupie oficerów bez wojskowych studiów akademickich:
  • I m. kpt. Włodzimierz ZŁOTNICKI z 2 BRt;
  • II m. kpt. Tadeusz WĘSIERSKI z 4 BR OPK;
  • III m. ppor. Krzysztof JELONKIEWICZ z 34 plm OPK.
 • W grupie oficerów z ukończonymi studiami akademickimi:
  • I m. mjr Zbigniew WIERZBIŃSKI z 4 BR OPK;
  • II m. kpt. Leszek GLAZIK z 2 BRt;
  • III m. ppłk Wiesław PUBLICEWICZ z 4 BR OP.

Finał Spartakiady Sportów Obronnych Wojsk OPK. W finale spartakiady spotkało się 7 drużyn reprezentujących 38 kół ORW, które rozpoczęły eliminacje. W wyniku uzyskanych rezultatów z zakresu powszechnej samoobrony: I m. zajęła reprezentacja Sztabu 2 Korpusu OPK; II m. zajęła reprezentacja 34 plm OPK; III m. zajęła reprezentacja 4 BR OPK.

Zwycięski zespół występował w składzie: Elżbieta MIRECKA, Halina KOPCZYŃSKA, Maria MARNOCHA, Anna BANASZAK, Irena FABISZAK i Halina GOŁĘBIEWSKA – kapitan.

Czerwiec

Wyróżnienia z okazji Dnia Przodownika. Dowódca Korpusu wyróżnił nadaniem tytułu i srebrną odznaką Wzorowy Dowódca:

 • ppor. Zbigniewa PORYCKIEGO z 26 plm OPK;
 • chor. szt. Leszka POLANOWSKIEGO z 19 leh;
 • chor. szt. Zenona URBAŃSKIEGO z 26 plm OPK;
 • chor. Andrzeja SUGAJSKIEGO z 26 plm OPK;
 • st. sierż. Czesława LABISA z 26 plm OPK.

Strzelania pilotów korpusu na poligonie w ZSRR. W dniach od 2 do 9 bm. na poligonie lotniczym w rejonie ASTRACHANIA grupa pilotów z pułków lotniczych korpusu odbyła strzelania rakietami klasy P – P do kierowanej tarczy powietrznej typu ŁA-17. Ogółem w strzelaniu uczestniczyło 11 pilotów z 28 plm OPK i 12 pilotów z 34 plm OPK oraz 4 nawigatorów naprowadzenia. Strzelanie oceniono na ocenę ogólną dobrze.

VIII Sportowe Zawody Strzeleckie Korpusu. W dniach 26 do 27 bm. przeprowadzono ósmą edycję sportowych zawodów strzeleckich jednostek korpusu o puchary: dowódcy i zastępcy ds. liniowych. Puchar dowódcy zdobyła reprezentacja 4 BR OP przed 34 plm OPK i 26 plm OPK.

Pożegnanie żołnierza zawodowego. Dowódca Korpusu pożegnał odchodzącego do rezerwy ppłk. Ludwika SADOWSKIEGO ze Stanowiska Dowodzenia Korpusu, który służbę w WP rozpoczął w 1945 r.

b>Rocznica 40 lecia powstania PRL. W różnorodny sposób składy osobowe jednostek korpusu świętowały rocznicę powstania Polski Ludowej. Od akademii, wieczornic, wystaw kulturalnych, czynów na balach i zabawach kończąc.

Sierpień

Szczególny jubileusz pilota. W przededniu Święta Ludowego Lotnictwa Polskiego płk dypl. pil. Czesław BIL osiągnął ogólny nalot 4.000 godzin na 18 typach samolotów w czasie 35 lat służby w LLP. Z tej okazji dowódca korpusu wyróżnił jubilata nagrodą rzeczową.

Szczególny jubileusz skoczka spadochronowego. Dowódca korpusu wyróżnił kpt. mgr Sylwestra JAKUBOWSKIEGO statuetką IKARA za wykonanie 3.900 skoków spadochronowych.

Ciekawe szkolenie metodyczno-organizacyjne mechaników lotniczych. W dniach 27 do 30 bm. dla mechaników i techników lotniczych z 26 i 34 plm OPK przeprowadzono szkolenie w zabezpieczeniu startów i lądowań samolotów z autostrady. Szkolenie przeprowadzono sprawnie na wysokim poziomie metodycznym i organizacyjnym.

Rywalizacja sportowa personelu latającego. W olimpiadzie sportowej Wojsk OPK dla personelu latającego I m. zajęli piloci z 28 plm OPK.

W zawodach użyteczno-bojowych o tytuł Mistrza Walki Powietrznej Wojsk OPK – II m. zajął kpt. pil. Władysław BEGIEZA z 28 plm OPK.

Październik

Święto Wojska Polskiego. W sztabie uroczyście obchodzono Święto Wojska Polskiego. W akademii udział wzięły delegacje współdziałających ZT ZSRR, NAL NRD oraz zakładów pracy oraz organizacje z BŻZ i ZIW.

Do stopnia pułkownika mianowano:

 • ppłk. dypl. mgr Jerzego KULESZĘ;
 • ppłk. dypl. pil. Jerzego PACZEŚNIAKA;
 • ppłk. dypl. Antoniego SIEŃKOWSKIEGO-SIEKIERĘ;
 • ppłk. mgr inż. Józefa WIERCIOCHA.

Dowódca Korpusu za uzyskane wyniki w szkoleniu i dyscyplinie wyróżnił nadaniem tytułu honorowego:

 • Przodująca eskadra lotnictwa myśliwskiego – 2 el 28 plm OPK;
 • Przodujący dywizjon wojsk rakietowych – 38 dr 26 BR OP – dowódca ppłk Edmund ŁĄCZNY;
 • Przodujący pododdział specjalistyczny – eskadra techniczna 26 plm OPK.

Ponadto wyróżniono:

 • 23 dr 4 BR OPK – dowódca mjr Mieczysław KACZMAREK;
 • 25 dr 4 BR OPK – dowódca ppłk Jan BADZIO;
 • 70 dr 26 BR OPK – dowódca ppłk Eugeniusz SUCHŁABOWICZ;
 • 2 el 34 plm OPK – dowódca mjr pil. Andrzej BURZEC-BURZYŃSKI
 • 19 leh – dowódca ppłk pil. Piotr ZATWARNICKI;
 • eskadra techniczna 28 plm OPK – dowódca kpt. Marek CZARNECKI;
 • batalion łączności i UL 28 plm OPK – dowódca ppłk Stanisław KOBYLARZ;
 • batalion zaopatrzenia 34 plm OPK – dowódca ppłk Tadeusz ŁAGÓDKA;
 • 2 Węzeł Łączności – dowódca ppłk Jerzy BARTCZAK
 • 31 zkrt 23 brt 2 BRt – dowódca kpt. Roman BIELECKI;
 • 20 RWNS – dowódca ppłk Zdzisław ŻYŁA.

Święto Wojsk Łączności. 18 bm. jak co roku obchodzono jako święto pracowników Łączności. Z tej okazji oraz za uzyskanie wysokich ocen w zabezpieczaniu łączności pomiędzy sztabami i podczas ćwiczeń wyróżniono m.in. ppłk. Józefa Adama IWANOWICZA, ppłk. Józefa MAZURA, ppłk. Kazimierza FLADROWSKIEGO, mjr. Romana RUMIŃSKIEGO, mjr. Mariana SULEJA, mjr. Jarosława KUCHMISTERA, chor. Andrzeja KRAUZE.

Jubileusz 30 lecia 19 leh w SŁUPSKU. 26 bm. 19 Lotnicza Eskadra Holownicza w SŁUPSKU – RĘDZIKOWIE obchodziła jubileusz XXX lecia sformowania. Szczególne zasługi w swojej działalności szkoleniowo-usługowej położyła dla pododdziałów artylerii plot, WKM i PKM-2, które na poligonie MRZEŻYNO i WICKO MORSKIE podnosiły swoje umiejętności praktyczne.

Pożegnanie oficerów do rezerwy. 18 bm. dowódca Korpusu w Sali Tradycji pożegnał oficerów, którzy po długoletniej służbie wojskowej odeszli do rezerwy:

 • płk. dypl. nawig. Zbigniewa BIELAŃSKIEGO z Oddziału Wojsk Lotniczych, w WP 1953 r.;
 • ppłk. Jana MULARCZYKA z Wydziału Rozpoznania i WRE, w WP 1949 r.;
 • chor. Kazimierza KOWALSKIEGO Kierownika Foto, w WP 1952 r.

Wyróżnienia pododdziałów chemicznych: Dowódca Wojsk OPK uhonorował 2 Korpus OPK pucharem przechodnim Szefa Wojsk Chemicznych. Pododdziały chemiczne korpusu w zawodach taktyczno-bojowych na szczeblu WOPK zajęły zdecydowanie I m. Najwyżej oceniono pluton chemiczny WAG Korpusu dowodzony przez por. Janusza ROŻNIAKOWSKIEGO.

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego. Reprezentacje sportowe Korpusu po raz drugi z rzędu wywalczyły I m. we współzawodnictwie sportowym w Wojskach OPK. W rywalizacji między Korpusami – nasze reprezentacje odniosły 5 zwycięstw na 8 rozegranych konkurencji.

W współzawodnictwie w szkoleniu programowym i działalności sportowej zwyciężyła – 4 BR OP przed 34 plm OPK i 26 BR OPK. W klasyfikacji pododdziałów bezpośrednio podległych zwycięstwo odniosła 19 leh przed 2 WŁ i 50 PWL.

Listopad

Podsumowanie współzawodnictwa w szkoleniu. Minister Obrony Narodowej w rozkazie do szkolenia SZ na 1985 r. wyróżnił:

 • 4 BR OPK im. Obrońców Wybrzeża – dowódca płk dypl. Franciszek ŻYGIS;
 • 34 plm OPK im. Bohaterów Kępy Oksywskiej – kolejno po raz trzeci – dowódca płk dypl. pil. Jerzy PACZEŚNIAK.

Dowódca WOPK wyróżnił pucharem przechodnim i Medalem Pamiątkowym Wojsk OPK:

 • 4 BR OPK;
 • 34 plm OPK (po raz trzeci).

Medalem Za Zasługi dla Wojsk OPK:

 • 27 brt 2 BRt – dowódca ppłk dypl. Józef JANECZKO;
 • 38 dr 26 BR OPK – dowódca ppłk Władysław TRZECIAK;
 • 2 el 28 plm OPK – dowódca kpt. pil. Jerzy BEKUS;
 • 43 el Korpusu – dowódca kpt. pil. Jan BOBOWSKI;
 • et 26 plm OPK – dowódca por. inż. Ryszard OSIOWY.