Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1983.

Styczeń

Powołanie Rady Wojskowej Dowódcy Korpusu. 18 bm. Dowódca Korpusu powołał Radę Wojskową na br. W skład stałych członków weszło 10 oficerów z Dowództwa Korpusu, a w skład niestałych członków weszło 4 oficerów – dowódców ZT i oddziałów.

Wyróżnienia za osiągnięcia BL. 24 bm. Dowódca Korpusu wyróżnił grupę oficerów za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa szkolenia lotniczego za 1982 r. Ubiegły rok był dla kadry Oddziału WL i pułków lotniczych szczególnie trudny, gdyż musiały obok wykonywania zadań bojowych zająć się szkoleniem lotniczym od podstaw absolwentów szkoły lotniczej promocji 1980 i 1981 na samolotach bojowych. Szkolenie prowadzono w uwarunkowaniach stanu wojennego, gdzie część wysoko kwalifikowanych specjalistów oddelegowano do działalności na odcinku cywilnym. Nie było katastrof lotniczych, zmniejszono ilość wypadków i awarii lotniczych.

Wśród wyróżnionych byli: płk dypl. pil. Czesław BIL, płk dypl. pil. Bogusław WASILEWSKI, płk dypl. pil. Janusz DOROŻYŃSKI, ppłk mgr inż. Zenon ŻYRO, płk dypl. pil. Jerzy PACZEŚNIAK, ppłk Józef GACZYŃSKI, ppłk dypl. pil. Zbigniew SACHADYN, ppłk pil. Aleksy ANTONIEWICZ, ppłk mgr inż. Ryszard WUJCIÓW, ppłk inż. Józef MAZUR, ppłk Marek PAWLACZYK, ppłk pil. Jan KAMIŃSKI, mjr inż. Tadeusz ŻYZNOWSKI, kpt. mgr inż. Zygmunt KOWALIK.

Marzec

Wyróżnienia jednostek lotniczych za osiągnięcia w BL. Dowódca WOPK rozkazem Nr 018 z 21 marca br. wyróżnił za osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa lotów z 2 Korpusu OPK:

 • 28 plm OPK – dowódca płk dypl. pil. Janusz DOROŻYŃSKI;
 • 19 leh – dowódca ppłk pil. Piotr ZATWARNICKI;
 • 13 el – dowódca ppłk pil. Jan DOBKOWSKI.

Pucharem przechodnim Dowódcy WOPK po raz drugi 26 plm OPK dowódca – płk dypl. pil. Bogusław WASILEWSKI.

Medalem Za Zasługi dla Wojsk OPK z 2 Korpusu zostali uhonorowani: płk dr pil. Jerzy GOTOWAŁA i płk dypl. pil. Czesław BIL.

Białą bronią z dedykacją: ppłk dypl. pil. Wojciech GÓRSKI i ppłk pil. Jan DOBKOWSKI.

Dyplomem uznania: ppłk mgr inż. Zenon ŻYRO, ppłk dypl. pil. Edward PRYCZEK, ppłk pil. Bronisław PIECH i kpt. pil. Roman SACHADYN.

Przyjęcie obowiązków dowódcy 28 plm OPK w SŁUPSKU. 21 bm. obowiązki dowódcy pułku objął: ppłk dypl. pil. Bogdan SOKOŁOWSKI.

30 bm. wyróżnienia pracowników kancelarii tajnych Dowódca Korpusu za sumienną i nienaganną pracę w kancelariach tajnych i hali maszyn wyróżnił Panie: Marię WRZOSEK, Annę KUBIK, Henrykę BOCHNIAK, Krystynę WICHER, Salomeę KWIATKOWSKĄ, Mirosławę MIASTKOWSKĄ, Elżbietę SONTOWSKĄ, Genowefę KUŹNIAR, Alicję PLACEK, Barbarę KULESZĘ, Barbarę OLSZÓWKĘ, Stanisławę PIETRZAK, Stefanię KUBIAK i Stanisławę ORZECHOWSKĄ.

Wręczenie Brązowej Odznaki Wzorowy Kierowca. 30 bm. dowódca Korpusu wręczył wyróżniającym się kierowcom pojazdów mechanicznych różnych typów 105 Odznak WZOROWY KIEROWCA.

Kwiecień

Wyróżnienia WAK. Dowódca Korpusu wyróżnił kadrę i pracowników cywilnych WAK-4, za zajęcie II m. we współzawodnictwie pomiędzy WAK w ramach WRZKB BYDGOSZCZ. W 1982 wyróżnieni zostali: mjr Krzysztof HAŃCZEWSKI, st. sierż. Janusz ANTONKIEWICZ, Irena LECH, Krystyna PRZYBYŁA, Mieczysław KRAWIEC, Zenon JARZĘBOWSKI, Wiesław DWORCZYK i Stanisław KUNICKI.

Zakończenie szkolenia zmian dowodzenia SD Korpusu. W bm. zakończyło się trzymiesięczne przeszkolenie zmian dowodzenia SD Korpusu w zakresie zautomatyzowanego dowodzenia na aparaturze CYBER.

Dzień Pracownika Wojskowej Służby Zdrowia. 4 bm. Dowódca Korpusu z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia wyróżnił: ppłk. lek. Zdzisława RAKOWSKIEGO, mjr. lek. Ireneusza KLUGIEWICZA, kpt. lek. Bogdana ŚCIEGIENNEGO, kpt. lek. Stanisława TKACZYKA, por. lek. Andrzeja ROŻNIATOWSKIEGO i lek. stom. Karolinę WEJNER.

Zwolnienia do rezerwy. 22 bm. Dowódca Korpusu w Sali tradycji pożegnał odchodzących do rezerwy: ppłk Tadeusza SZUMSKIEGO w WP od 1950 r., mjr Stanisława NOWAKOWSKIEGO w WP od 1949 r. i kpt. Stanisława MAZURA w WP od 1971 r.

Wyróżnienia z okazji Dnia Transportowca. 22 bm. Dowódca Korpusu wyróżnił kadrę i pracowników cywilnych służby samochodowej korpusu za zdobycie pucharu przechodniego Szefa Służby Samochodowej WOPK za zajęcie I m. w grupie ZT za najmniejszą ilość wypadków samochodowych. Okazją do wyróżnienia był Dzień Transportowca. Wyróżniono m.in.: ppłk. mgr inż. Józefa WIERCIOCHA, ppłk. Brunona CICHOSZA, ppłk. Jerzego OLKA, mjr. Zdzisława ŻYŁĘ, kpt. mgr inż. Janusza WAŁKA, kpt. mgr inż. Stefana GRUSZCZYŃSKIEGO, chor. szt. Józefa BOŻKA, sierż. szt. Andrzeja JANOWSKIEGO, st. sierż. Jerzego MARNOCHĘ, st. sierż. Włodzimierza SIKORSKIEGO i st. sierż. Ireneusza PACZKOWSKIEGO.

Ponadto dowódca nadał 30 kierowcom klasy kwalifikacyjne różnych stopni.

Maj

Wyróżnienia kadry zawodowej za rozpowszechnianie kultury. Dowódca Korpusu z okazji Dnia Kultury, Oświaty, Książki i Prasy, za duże osiągnięcia w rozpowszechnianiu kultury w środowisku wojskowym wyróżnił: ppłk. Jerzego BARTCZAKA, ppłk. mgr Edwarda BARANA, mjr. mgr Janusza SZLAGORA, mjr. mgr Franciszka TRACZA, mjr. Bogusława BEDNARSKIEGO, kpt. Stefana NOWAKA, por. mgr Franciszka POTRACKIEGO i chor. Edwina SZTOKMAŃSKIEGO.

Wyróżnienia odznaką Wzorowy Dowódca. Z okazji Dnia Pracownika Dowódca Korpusu nadał tytuł i odznakę: Srebrną – Wzorowy Dowódca: mjr. Janowi WITCZAKOWI i st. sierż. Janowi LESZEK, brązową – Wzorowy Dowódca: st. sierż. Ireneuszowi PACZKOWSKIEMU i st. sierż. Zdzisławowi SNELA.

Czerwiec

Przekazanie obowiązków dowódcy 26 plm OPK w ZEGRZU POMORSKIM. 30 bm. obowiązki dowódcy pułku zdał płk dypl. pil. Bogusław WASILEWSKI, obowiązki objął: ppłk dypl. pil. Kazimierz MAŁECKI.

VII Sportowe Zawody Strzeleckie Korpusu. 28 – 29 bm. odbyły się VII Sportowe Zawody Strzeleckie Korpusu. Zwycięzcami w zaciętej rywalizacji zostali:

 • W konkurencji indywidualnej – I miejsce:
  • pistolet wojskowy – chor. szt. Stanisław RZEPIŃSKI – 138 pkt, z 34 plm;
  • kbk AK – sierż. Antoni HORABIK – 120 pkt, z 4 BA OPK;
  • pm. 63 – st. szer. Marek STANDZIAK – 170 pkt, z 28 plm OPK;
  • pm 43/53 – st. szer. Piotr PRYŁOWSKI – 175 pkt, z 2 WŁ.
 • W konkurencji zespołowej – I miejsce:
  • pistolet wojskowy – 564 pkt – 34 plm OPK;
  • kbk AK – 295 pkt – 4 BA OPK;
  • pm 63 – 650 pkt – 28 plm OPK;
  • pm 43/53 – 560 pkt – 50 PWL.
 • Puchary przechodnie zdobyły:
  • Dowódcy Korpusu – reprezentacja 4 BA OPK;
  • Zastępcy ds. Liniowych – reprezentacja 2 WŁ.

Lipiec

Wdrożenie do pracy bojowej SD – urządzenia CYBER-W. 1 bm. rozpoczął działalność na CIR 2 BRt i SD Korpusu zestaw zautomatyzowanego zbioru opracowania i zobrazowania informacji radiolokacyjnej typu CYBER-W.

Zwolnienie żołnierzy zawodowych do rezerwy. 15 bm. Dowódca Korpusu w Sali tradycji pożegnał odchodzących do rezerwy: mjr. Wiktora GOLĘ w WP od 1961 r. i mjr. Mariana ZARZYCKIEGO w WP od 1949 r.

22 bm. zniesienie stanu wojennego.

Sierpień

Zawody taktyczno-techniczne plutonów chemicznych. 1 bm. w przeprowadzonych zawodach taktyczno-technicznych żołnierze plutonów chemicznych wykazali duże zaangażowanie i wysoki stopień umiejętności fachowych. Zwyciężył pluton chemiczny z 27 BA OPK dowodzony przez ppor. Jerzego KLUPĘ, II m. zajął pluton WAG – dowodzony przez por. Janusza ROŻNIAKOWSKIEGO.

Inspekcja Sił Zbrojnych WP w Korpusie. 3 – 16 bm. Zespół Inspekcji Sił Zbrojnych pod przewodnictwem wiceministra ON gen. broni Tadeusza TUCZAPSKIEGO przeprowadził kontrolę wyszkolenia Dowództwa i Sztabu Korpusu i 9 jednostkach wojskowych. W wyniku inspekcji 2 Korpus OPK otrzymał ogólną ocenę dobrze – (3,71). Osiem jednostek inspekcjonowanych oceniono na dobrze, a jedną na dostatecznie. Najwyżej oceniono Dowództwo i Sztab Korpusu (4,17), a najniżej – 28 plm OPK (3,37).

Święto Ludowego Lotnictwa Polskiego. 23 bm. z okazji Dnia Ludowego Lotnictwa Polskiego – dowódca korpusu wydał specjalny rozkaz, w którym podkreślił miejsce i rolę jaką odgrywają jednostki lotnicze w korpusie. W tymże rozkazie dowódca wyróżnił: pilotów, inżynierów i techników lotniczych za osiąganie i utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i bezpiecznego latania.

Święto 43 eskadry lotniczej. 23 bm. 43 eskadra lotnicza obchodziła jubileusz 20-lecia swego istnienia. Dowódca Korpusu wyróżnił: pilotów, techników za osiągnięcia szkoleniowo-wychowawcze oraz niesienie pomocy społeczeństwu w okresie zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Wrzesień

Jubileusz 20 lecia powstania 4 GBR OPK. W dniu 1 września 4 Gdyńska Brygada Rakietowa OPK obchodziła jubileusz 20 lecia swego istnienia. Za całokształt działalności w dziedzinie umacniania siły bojowej, utrzymania wysokiego stopnia gotowości bojowej i wyszkolenia była wyróżniana w latach: 1971, 1973, 1982 przez MON medalem Za Osiągnięcia w Służbie Wojskowej. W rozkazie specjalnym dowódca korpusu wyróżnił najlepszych oficerów, chorążych i oficerów.

Zwolnienie żołnierzy zawodowych do rezerwy. 15 bm. Dowódca Korpusu w Sali Tradycji pożegnał odchodzących do rezerwy oficerów: ppłk. Zbigniewa Daszkowskiego w WP od 1945 r., ppłk. Leszka MICHAŁKA w WP od 1953 r. i mjr. Stanisława PIĘTOWSKIEGO w WP od 1953 r.

Nadanie brązowej odznaki Wzorowy Kierowca. Dowódca Korpusu rozkazem PF 110 z dnia 26. 09. br. nadał 126 wyróżniającym się kierowcom pojazdów mechanicznych różnych typów tytuł i odznakę brązową – WZOROWY KIEROWCA.

Rozpoczęcie formowani 12 Składnicy Sprzętu Lotniczo-Technicznego. Szef Sztabu WOPK – Zarządzeniem Nr 065 z dnia 29 września br. polecił z dniem 1 października br. przystąpić do formowania 12 Składnicy Sprzętu Lotniczo-Technicznego w BYDGOSZCZY, terminem zakończenia jej formowania do 31 grudnia br.

Październik

40 rocznica powstania Ludowego Wojska Polskiego. Bardzo uroczyście, z udziałem wielu delegacji: PGWR, NAL NRD, ZBŻZ, ZIW, młodzieży szkolnej, rodzin kadry i zakładów pracy współpracujących ze sztabem korpusu odbyły się uroczystości Jubileuszu 40 rocznicy powstania WP. Dla wielu żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jubileusz był niezwykle wyczekiwanym i szczęśliwym dniem.

Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: płk dypl. Adam CZABANOWSKI.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: ppłk Brunon CICHOSZ, ppłk Jan GRYBKO, ppłk pil. Jan KAMIŃSKI, ppłk pil. Jan KRĘŻEL, ppłk Stanisław SZAJCZYK, mjr Stanisław PIĘTOWSKI, chor. szt. Józef BOŻEK, st. chor. Józef PALUCH, st. sierż. szt. Tadeusz SIUDZIŃSKI, st. sierż. szt. Ryszard WOŹNIAK i st. sierż. szt. Stanisław ZWARYCZ.

Awansowani na wyższe stopnie wojskowe do stopnia pułkownika: ppłk mgr inż. Zenon ŻYRO, ppłk lek. Zdzisław RAKOWSKI, ppłk Władysław GWÓŹDŹ, ppłk mgr Ryszard PACHOLEC i ppłk inż. pil. Hieronim GRZELECKI.

Dzień Wojsk Łączności. 18 bm. żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni z pododdziałów wojsk łączności obchodzili swoje doroczne święto. Za włożony wysiłek i poświęcenie w utrzymanie niezawodnej łączności pomiędzy sztabami SD i samolotami w powietrzu dowódca Korpusu wyróżnił najlepszych.

Listopad

Inspekcja Sił Zbrojnych WP w 26 BR OPK. W dniach 17 – 25 bm. odbyła się inspekcja w 26 BR OPK. W wyniku inspekcji 26 BR OPK otrzymała ocenę ogólną dostatecznie (3.47). Najwyżej oceniono 36 dr – 3,76, najniżej 37 dr – 3,18. Na niedostatecznie oceniono wyszkolenie ogólnowojskowe.

Konkurs o tytuł Mistrza Techniki Remontowej WOPK. W przeprowadzonym przez Zastępcę Dowódcy WOPK ds. TiZ konkursie o tytuł Mistrza Techniki Remontowej WOPK, II m. zdobył 20 RWNS – dowódca ppłk Zdzisław ŻYŁA, IV m. Warsztaty Elektroniczne 2 BRt – Kierownik ppłk Zbyszko DOROSZEWSKI, a IX m. – eskadra techniczna 26 plm OPK – dowódca kpt. Wacław OSTROWSKI.

Nadanie klasy mistrzowskiej. Dowódca Wojsk OPK rozkazem 0106 nadał 21 osobom mistrzowską klasę kwalifikacyjna po jesiennej sesji egzaminacyjnej. W tym ppłk. inż. Józefowi MAZUROWI z Oddziału Łączności Korpusu.

Zwolnienie do rezerwy żołnierzy zawodowych. Dowódca Korpusu w Sali Tradycji pożegnał odchodzących do rezerwy: płk. dypl. pil. Janusza DOROŻYŃSKIEGO w WP od 1954 r., płk. dypl. pil. Mariana GNIADEGO w WP od 1951 r. i ppłk mgr Bolesława KŁOSOWSKIEGO i mjr pil. Rościsława WICHRA w WP od 1954 r.

Listopad – grudzień

Ocena współzawodnictwa. Miniony rok upłynął na intensywnym szkoleniu, utrzymywaniu wysokiego stopnia gotowości bojowej dowództw i sztabów ZT, Oddziałów i pododdziałów Korpusu.

Minister Obrony Narodowej w rozkazie do szkolenia Sił Zbrojnych na 1984 r. wyróżnił z 2 Korpusu OPK za osiągnięcia w 1983 r. oraz:

 • 26 BR OPK – dowódca płk dypl. Michał KONKOWSKI;
 • 34 plm OPK im. Bohaterów Kępy Oksywskiej – dowódca płk dypl. pil. Jerzy PACZEŚNIAK (kolejno po raz drugi).

Dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju wyróżnił:

 • medalem Za Zasługi dla Wojsk OPK: 28 rt – dowódca ppłk inż. Henryk HINC.
 • dyplomem uznania: 2 eskadrę 26 plm OPK – dowódca ppłk pil. Zbigniew SACHADYN, za wysokie wyniki w szkoleniu pilotów promocji 1982 r.

Dowódca 2 Korpusu OPK wyróżnił:

 • Nadaniem tytułu Przodująca eskadra lotnictwa myśliwskiego:
  • 2 eskadrę 26 plm OPK;
  • 2 eskadrę 34 plm OPK – dowódca mjr pil. Andrzej BURZEC-BURZYŃSKI;
  • nadaniem tytułu Przodujący dywizjon wojsk rakietowych – 65 dr 4 BR OPK – dowódca ppłk dypl. Wiesław PUBLICEWICZ;
  • nadaniem tytułu Przodujący batalion radiotechniczny – 27 brt 2 BRt – dowódca ppłk inż. Henryk HINC;
  • nadaniem tytułu Przodujący pododdział specjalistyczny – eskadra techniczna 26 plm OPK – dowódca mjr mgr inż.
  • Wacław OSTROWSKI.
 • Ponadto wyróżnił:
  • 36 dr OP 26 BR OPK – dowódca ppłk Bronisław ROKICKI;
  • 43 eskadrę lotniczą – dowódca kpt. pil. inż. Jan BOBOWSKI;
  • 50 Polowe Warsztaty Lotnicze – dowódca ppłk Józef GACZYŃSKI;
  • 20 Ruchome Warsztaty Naprawy Samochodów – dowódca ppłk Zdzisław ŻYŁA;
  • 73 krt 27 brt 2 BRt – dowódca mjr Jan KORZENIEWSKI.

Współzawodnictwo sportowe i programowe. We współzawodnictwie w szkoleniu fizycznym i sporcie korpus zajął zdecydowanie I miejsce w Wojskach OPK – instruktor ppłk mgr Mieczysław SODKIEWICZ.

W konkurencji ZT i oddziałów:

 • I m. – 26 BR OPK – 4,38 – instruktor mjr mgr Bernard BARCZAK;
 • II m. – 4 BR OPK – 4,32 – instruktor ppłk mgr Stanisław MICEWICZ;
 • III m. – 2 BRt – 3,97 – instruktor ppłk mgr Mieczysław BIAŁOBŁOCKI.

W konkurencji pododdziałów bezpośrednio podległych:

 • I m. – 50 PWL – 4,20;
 • II m. – 19 leh – 4,10;
 • III m. – 2 WŁ – 4,06.

Racjonalizacja. MON nadał 7 twórcom tytuł i odznakę Zasłużony Racjonalizator Wojskowy. GIT MON nadał 18 twórcom tytuł i odznakę Racjonalizator Wojskowy. Dowódca WOPK nadał 14 twórcom medal Zasłużony Nowator i Racjonalizator Wojsk OPK. Ogólnie w korpusie zgłoszono projektów: wynalazczych – 320 i nowatorskich – 34.

Inne:

Kpt. inż. pil. Ryszard STRZAŁA wywalczył tytuł Mistrza Walki Powietrznej Wojsk OPK.

Skład osobowy korpusu wykonał czyny społeczne na kwotę ponad 9 milionów złotych, oddał honorowo ponad 1.000 litrów krwi i 63 drużyny zdobyły miano Drużyny Służby Socjalistycznej.

Członkowie Klubu Szachowego „IKAR” działającego przy KG LOTNIK w BYDGOSZCZY w okresie od 1981 r. do 1983 r. osiągał kolejne awanse w hierarchii sportowej, łącznie do zdobycia drużynowego mistrzostwa okręgu BYDGOSZCZ, z prawej udziału w rozgrywkach o wejście do II Ligii państwowej. W br. klub wywalczył tytuł najlepszej drużyny szachowej w Wojskach OPK, a st. szer. Marek ZIELIŃSKI wywalczył tytuł indywidualnego mistrza WP.

Podporą klubu IKAR są: ppłk mgr inż. Władysław WOŹNIAK, ppłk dypl. Marian ŻUREK, mjr mgr inż. Włodzimierz ŁOZICKI, mjr mgr Kazimierz CZAPLIŃSKI, Mirosław DOMOSUD i Halina GOŁĘBIEWSKA.

Ciekawostki, czyli nie tak dawne wspomnienia:

Ocena przebytego roku pod kątem nie tyle wojska co wielu innych ciekawych wydarzeń, w które on obfitował to:

 • na rynku europejskim pojawiła się płyta kompaktowa i adapter laserowy;
 • z drugą wizytą do kraju przybył papież Jan Paweł II;
 • z dniem 22 lipca nastąpiło zniesienie stanu wojennego, amnestia i specjalne uprawnienia do rządu;
 • przy produkcji Toyoty uruchomiono pierwszą na świecie taśmę produkcyjną obsługiwaną wyłącznie przez roboty;
 • laureatem Pokojowej Nagrody Nobla został Lech WAŁĘSA;
 • Bolek i Lolek, zostali największymi bohaterami polskich kreskówek;
 • Martina Navratilowa po raz czwarty, John McEnroe po raz drugi wygrali na kortach Wimbledonu;
 • do największych sensacji w Mistrzostwach Świata w Helsinkach należały dwa złote medale Polaków: Zdzisława HOFFMANA w trójskoku i Edwarda SURALA w pchnięciu kulą.

Na koniec kilka danych statystycznych. Liczba mieszkańców Polski wynosiła 36.745.000, a urodziło się 346.400 dzieci. Średnia płaca wynosiła 11.631 zł, a ceny wyglądały następująco:

 • chleb – 16 zł;
 • mleko – 10 zł;
 • piwo – 26,40 zł;
 • cukier – 46 zł;
 • jajko – 14,10 zł;
 • czekolada – 75 zł;
 • kawa – 320 zł;
 • papierosy Popularne – 18 zł;
 • półbuty męskie – 1.110 zł;
 • pralka Frania – 6.400 zł;
 • bilet do kina – 74 zł;
 • bilet PKP 200 km II klasa – 128 zł;
 • telewizor kolorowy – 90.000 zł;
 • benzyna – 34 zł;
 • samochód Fiat 125 p – 570.000 zł;
 • samochód Fiat 126 p – 255.000 zł, na który trzeba było pracować 22 miesiące, czyli prawie dwa lata.;