Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1982.

Styczeń

Realizacja zadań postawionych w rozkazie Dowódcy Wojsk OPK z listopada 1981 r. 2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju rozpoczął realizację zadań postawionych w rozkazie Dowódcy Wojsk OPK z listopada 1981 r. w bardzo złożonej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju – w trwającym od 13 grudnia 1981 r. stanie wojennym. Mimo odejścia wielu z kadry zawodowej i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem, przy zmniejszonych stanach osobowych jednostkom wojskowym postawiono konkretne zadanie do realizacji:

 • doskonalenie systemu pracy ideowo-wychowawczej;
 • rygorystycznego przestrzegania zasad dyscypliny szkoleniowej i eksploatacyjnej;
 • racjonalnego gospodarowania resursami, finansami;
 • utrzymanie pełnej dyspozycyjności kadry, żołnierzy zasadniczej służby i pracowników cywilnych wojska jednostek korpusu;
 • przy podejmowanych decyzjach uwzględniać analizę i kalkulację “koszt-efekt”.

Powołanie Rady Wojskowej Dowódcy Korpusu. 4 bm. dowódca powołał swój organ doradczy w składzie: 10 członków stałych oraz 4 członków niestałych.

Wyróżnienie najlepszego ośrodka wypoczynkowego w WP. W konkursie Najlepszy Ośrodek Wypoczynkowy, piękny sukces odnotował obóz młodzieżowy Korpusu w GDYNI – BABIE DOŁY, który zajął I m. w WP wśród odpowiedników. Komendantem obozu od 1978 r. jest ppłk rez. Tadeusz BADOWSKI.

Wdrożenie do eksploatacji systemu CYBER. W ramach doskonalenia gotowości bojowej prowadzono badania kwalifikacyjne zestawu zbioru przetwarzania, zobrazowania i przekazywania informacji radiolokacyjnej o sytuacji powietrznej szczebla operacyjno-taktycznego WOPK – CYBER. Badania kwalifikacyjne, przeszkolenie kadry i pracowników SD KOPK i CIR 2 BRt nadzorował Główny Inspektor Techniki WP.

Przekazanie obowiązków Dowódcy 28 plm OPK. W dniu 20 bm. obowiązki dowódcy zdał płk dypl. pil. Janusz DOROŻYŃSKI.

Luty

Uruchomienie i wdrożenie systemu WEKTOR-2WE na PłSD-28. W okresie od 19 listopada 1981 r. do 25 lutego br. sprawnie rozwinięto i wdrożono do służby dyżurnej zautomatyzowany system dowodzenia WEKTOR-2WE na PłSD-28 w GRYFICACH i jednostkach wchodzących w skład PłSD.

Mistrzostwa szachowe w Korpusie. W dniach 15 do 18 bm. przeprowadzono indywidualne mistrzostwa szachowe o tytuł Najlepszego Szachisty Amatora korpusu. Pierwsze miejsce i tytuł mistrza szachowego za rok 1982 wywalczył szer. Krzysztof DŁUGOSZ, II m. ppor. Maciej BYLICA. Mistrzostwa odbyły się dzięki aktywności ppłk dypl. Mariana ŻURKA.

Marzec

Pierwsze zawody strzeleckie o puchar Szefa Sztabu Korpusu. W dniu 12 bm. odbyły się po raz pierwszy zawody strzeleckie o puchar przechodni Szefa Sztabu Korpusu w konkurencji dwuboju strzeleckiego (pistolet wojskowy i pneumatyczny) dla kadry sztabu i jednostek bezpośrednio podległych.l

W konkurencji z pistoletu wojskowego:

 • I m. – ppłk mgr inż. Bronisław PIOTROWICZ – wynikiem 90 pkt.
 • II m. – mjr inż. Bogusław NOWALIŃSKI – wynikiem 90 pkt.
 • III m. – ppłk mgr inż. Ryszard WUJCIÓW – wynikiem 90 pkt.

W konkurencji pistoletu pneumatycznego:

 • I m. – ppłk mgr inż. Ryszard WUJCIÓW – wynikiem 98 pkt.
 • III m. – ppłk dypl. Jerzy HOLIK – wynikiem 93 pkt.

Najwszechstronniejszym strzelcem został ppłk mgr inż. Ryszard WUJCIÓW. W konkurencji zespołowej zwyciężył Oddział Wojsk Lotniczych.

Wyróżnienia kierowców-żołnierzy. W dniu 24 bm. dowódca korpusu nadał brązową odznakę Wzorowy Kierowca 134 podoficerom i szeregowcom z jednostek wojskowych korpusu.

Jubileusz 26 plm OPK. W dniu 23 bm. – 26 plm OPK w ZEGRZU POMORSKIM obchodził jubileusz XXX-lecia swego powstania. Pułk w tym okresie był wielokrotnie wyróżniany w rozkazach wyższych przełożonych, w tym w 1973 r. i 1981 r. w rozkazie – dyrektywie MON. W 1975 r. pułk zdobył na własność puchar przechodni Dowódcy WOPK za trzykrotne zajęcie pierwszego miejsca w kolejnych zawodach użyteczno-bojowych o tytuł Mistrza Walki Powietrznej.

Kwiecień

Rezultaty sesji wiosennej na klasę specjalisty wojskowego. W dniu 1 bm. w wyniku pozytywnego zdania egzaminów kwalifikacyjnych na klasę specjalisty wojskowego dowódca korpusu nadał:

 • klasę pierwszą – 55 żołnierzom i pracownikom cywilnym;
 • klasę pierwszą potwierdziło – 98 żołnierzy i pracowników cywilnych;
 • klasę drugą – 12 żołnierzom;
 • klasę drugą potwierdziło – 3 żołnierzy;
 • klasę mistrzowską potwierdziło 16 żołnierzy i pracowników wojska.

Wieloszczeblowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. OCELOT-82. W dniach 19 do 20 bm. Dowództwo Wojsk OPK przeprowadziło z wojskami korpusu jednostronne, wieloszczeblowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe OCELOT-82. Ocena końcowa ćwiczenia – dobra.

Maj

Strzelanie bojowe dywizjonów 4 BR OP. W dniach 3 do 7 bm. 4 BR OPK w składzie: 21, 23 i 64 dr oraz 2 grupy technicznych 26 dt odbyła strzelania bojowe na poligonie ASZUŁUK. Ocena ogólna strzelań brygady – bardzo dobra (4.71).

Strzelania baterii artylerii plot. Na poligonie artyleryjskim w MRZEŻYNIE odbyły się strzelania żołnierzy rezerwy z pododdziałów osłonowych 4 i 26 BR OP. Ocena ogólna strzelań plutonów pkm-2 bardzo dobra.

Jubileusz 34 plm OPK w GDYNI – BABIE DOŁY. W dniu 5 bm. 34 plm OPK im. Bohaterów Kępy Oksywskiej obchodził XXX-tą rocznicę powstania. Dowódca Korpusu uhonorował specjalnym rozkazem kadrę i pracowników cywilnych pułku.

Przekazanie obowiązków Zastępcy Szefa Sztabu Korpusu ds. Operacyjnych. Obowiązki Zastępcy Szefa Sztabu przekazał: płk dypl. Alojzy DAHLKE, obowiązki objął: płk mgr inż. Stefan BARTCZAK.

Obchody XXXVI rocznicy Dni Kultury, Oświaty i Książki. W Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej – zespół SREBRNE DELTY z 34 plm OPK zdobył I m., a zespół STATECZNIK z 26 plm OPK zdobył III m.

Przekazanie obowiązków Dowódcy 2 Korpusu OPK. W dniu 28 bm. obowiązki dowódcy zdał gen. bryg. pil. Marian BONDZIOR, obowiązki objął: płk dypl. nawig. Ryszard MICHALIK.

Czerwiec

Wyróżnienie oficerów Miejskiej Grupy Operacyjnej. W dniu 26 bm. Uchwałą Prezydium MRN w BYDGOSZCZY – za duży wkład pracy i zaangażowaną oraz ofiarną postawę na rzecz miasta BYDGOSZCZY zostali odznaczeni odznaką honorową Za Zasługi dla Miasta BYDGOSZCZY oficerowie z MGO Nr 3: ppłk Hieronim GRZELECKI, ppłk Julian KUPIDURA, ppłk Jerzy OLEK, kpt. Donat KOŁECKI i kpt. Stanisław TKACZYK.

Ćwiczenie z wojskami pk. GRANIT-82. W dniach 28.06. do 03.07. br. przeprowadzono ćwiczenie z wojskami OPK państw UW pk. GRANIT-82. Na zakończenie wielu żołnierzy i pracowników cywilnych z jednostek wojskowych korpusu zostało wyróżnionych przez dowódcę korpusu.

Lipiec

VI Sportowe Zawody Strzeleckie Korpusu. W dniach od 6 do 7 bm. przeprowadzono VI Sportowe Zawody Strzeleckie Korpusu. Przebiegły one na wysokim poziomie organizacyjnym oraz sportowym, pod nadzorem Zastępcy ds. Liniowych płk dypl. Zbigniewa BADOCHY. W konkurencji indywidualnej z pw wz. 33 i P-64.

 • I m. chor. Stanisław RZEPIŃSKI z 34 plm OPK wynikiem 130 pkt;
 • II m. st. sierż. Stanisław JUREK z 19 leh wynikiem 129 pkt;
 • III m. st. sierż. Jerzy MARNOCHA z WAG Korpusu wynikiem 127 pkt.

W konkurencjach indywidualnych z długiej broni I miejsce zajęli:

 • Mirosław JANKOWSKI z kbk AK z 2 BRt, wynikiem 170 pkt;
 • st. szer. Sławomir KŁOS z Pm-63 z 34 plm OPK, wynikiem 170 pkt;
 • bomb. Zbysław KOSOWSKI z Pm 43/52 z 2 BR OPK wynikiem 175 pkt.

W konkurencji zespołowej I miejsce zajęły reprezentacje:

 • 28 plm OPK z pw 33 P64 wynikiem 534 pkt;
 • 2 BRt z kbkAK wynikiem 500 pkt;
 • 34 plm OPK z pm-63 wynikiem 615 pkt;
 • 2 WŁ z pm 43/52 wynikiem 555 pkt.

Jednocześnie 22 uczestników zawodów wypełniło normy na przyznanie odznaki strzeleckiej. Puchar przechodni Dowódcy 2 Korpusu OPK zdobyła 2 BRt, puchar przechodni zastępcy ds. liniowych Dowódcy 2 Korpusu OPK – WAG Korpusu.

Podsumowanie efektów gospodarki rolnej. W ubr. nastąpił wyraźny wzrost produkcji rolnej w jednostkach korpusu w porównaniu do lat poprzednich. Ogólnie wpływy wyniosły 35.600.000 tysięcy zł., w tym czysty zysk 14.500.000 zł. Najlepsze rezultaty osiągnęły: 26 BR OPK – zysk 5.725.000 zł i 34 plm OPK – zysk 2.565.000 zł.

Jubileusz XXV-lecia utworzenia Korpusu. Historia Korpusu to nieprzerwane dyżury bojowe w obronie przed naruszeniem granic powietrznych kraju, treningi i ćwiczenia sztabowe, bądź z użyciem wojska, szkolenie specjalistyczne, ogólnowojskowe składów osobowych jednostek. Weryfikacja przyjętych metod szkolenia na poligonach w ZSRR i Polsce podczas strzelań bojowych.

Z okazji tego jubileuszu 16 żołnierzy zawodowych wyróżniono medalem Za Zasługi dla WOPK. Pamiątkową paterą jubileuszową oraz listem pochwalnym wyróżniono 91 osób z Korpusu i władz administracyjno-politycznych miasta BYDGOSZCZY i województwa.

Sierpień

Przekazanie obowiązków Szefa Sztabu Korpusu. Obowiązki Szefa Sztabu przekazał: płk dypl. nawig. Stefan GÓRCZAK, obowiązki objął: płk dypl. pil. Henryk PIETRZAK.

Przekazanie obowiązków Szefa Oddziału Lotnictwa. Obowiązki Szefa przekazał: płk dypl. pil. Henryk PIETRZAK, obowiązki objął: płk dr pil. Jerzy GOTOWAŁA.

Jubileusz XXX-lecia 28 plm OPK w SŁUPSKU. 17 bm. jubileusz XXX-lecia powstania obchodził skład osobowy 28 plm OPK. Pułk w swej historii był wielokrotnie przezbrajany na nowe modyfikacje i typy samolotów bojowych. Dwa typy samolotów MiG-19 i MiG-23 były jedynie w tym pułku na uzbrojeniu w Wojskach Lotniczych.

Jubileusz XXX-lecia 50 PWL w SŁUPSKU. Jubileusz XXX-lecia powstania obchodził skład osobowy 50 PWL, który osiągnął wiele znaczących sukcesów w działalności obsługowo-naprawczej, szkoleniowej oraz pracy społecznej w rejonie. Warsztaty znane są nie tylko w korpusie, WOPK ale i w WP, gdzie zajmowały I m.

Wrzesień

Przekazanie obowiązków Zastępcy ds. politycznych Dowódcy 2 KOPK. Obowiązki zastępcy przekazał: płk mgr Waldemar ŁUKASZEWICZ, obowiązki objął: płk mgr Kazimierz SZELĄG.

Podsumowanie współzawodnictwa wśród kierowców. Dowódca Korpusu rozkazem PF 88 nadał wyróżniającym się 147 kierowcom pojazdów mechanicznych tytuł i brązową odznakę Wzorowy Kierowca.

Podsumowanie zawodów użyteczno-bojowych WOPK. Dowódca Wojsk OPK rozkazem 0102 podsumował rezultaty X Jubileuszowych Zawodów Użyteczno-Bojowych.

W wojskach rakietowych II m. i tytuł wicemistrzowskiego dywizjonu rakietowego wywalczył 43 dr OP 26 BR OPK – dowódca ppłk inż. Marian BAUMAN.

W wojskach radiotechnicznych I m. i tytuł mistrzowskiej kompanii radiotechnicznej wywalczyła 82 zkrt 28 brt 2 BRt – dowódca kpt. Józef BADOWICZ.

Październik

Święto Ludowego Wojska Polskiego. Jak co roku, i tym razem uroczyście obchodzono Święto LWP w sztabie i w jednostkach korpusu.

Awans generalski dla dowódcy korpusu. 11 bm. przewodniczący Rady Państwa PRL prof. Henryk JABŁOŃSKI w Belwederze wręczył nominację na stopień generała brygady Dowódcy 2 Korpusu OPK – Ryszardowi MICHALIKOWI.

Odznaczenia i awanse kadry i pracowników wojska. Za wybitne zasługi w dziedzinie umacniania obronności PRL oraz osiąganie wysokich wyników w szkoleniu zostali odznaczeni:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono płk Jerzy GOTOWAŁA, ppłk Antoni SIENKOWSKI-SIEKIERA, Tadeusz WASIAK, Witold ZBOIŃSKI, Władysław WOŹNIAK, Tadeusz PENC, Józef PIERÓG, Zdzisław BĄK, Login CHĘĆ, Henryk CYMKOWSKI, Jan DOBKOWSKI, Stanisław KRYŃSKI, Tadeusz LESZCZYŃSKI, Marian BAUMAN, Edward GOLAŃSKI, Józef WOJCIECHOWSKI, mjr, mjr Franciszek KIEŁPIŃSKI, Stanisław BALCERAK, Franciszek PŁOSZAJ, Stanisław NOWAKOWSKI, Marian MALINOWSKI, Marian ZARZYCKI, Eugeniusz STASZCZAK, st. chor. Henryk PAJOR, st. sierż. szt. Kazimierz KOWALSKI, pani Alicja PAWŁOWSKA.

Złotym Krzyżem Zasługi: ppłk Mieczysław WALENTYNOWICZ, ppłk Czesław PUSZ, mjr lek. Ireneusz KLUGIEWICZ, mjr Józef PAWŁOWSKI, chor. Tadeusz SREBERSKI, st. sierż. szt. Leon WOŹNIAK.

Medalami resortowymi i związkowymi odznaczono dużo kadry i pracowników cywilnych wojska. Awansowano na wyższe stopnie wojskowe 12 oficerów.

Listopad

Ocena współzawodnictwa sportowego i szkolenia fizycznego.

 • W konkurencji ZT: I m. wywalczyła 4 BA OPK przed 26 BA OPK i 2 BRt.
 • W konkurencji oddziałów: I m. wywalczył 34 plm OPK przed 28 plm OPK i 26 plm OPK;
 • W konkurencji pododdziałów: I m. wywalczył 2 WŁ przed 19 leh i 50 PWL;
 • Puchar przechodni Dowódcy – zdobyła 4 BA OPK.

Ocena minionego roku.

Rok przebiegł na intensywnych pracach dotyczących zakończenia rozpoczętego w ubr. procesu automatyzacji systemu dowodzenia wojskami rakietowymi, lotnictwem oraz pierwszoliniowymi kompaniami i batalionami 2 BRt. Ujednolicono strukturę ich funkcjonowania w wariancie pracy zautomatyzowanej i niezautomatyzowanej w oparciu o ustaloną, zmodyfikowaną wersję dowodzenia i obiegu informacji.

Wojska Lotnicze: Zaliczyły rok bez katastrofy, przy 153 przesłankach (ok. 20% mniej w porównaniu z rokiem 1981). Nalot wykonano w 112%.

Wojska Rakietowe: Obok wysokich rezultatów strzelań bojowych dywizjonów rakietowych na poligonie ASZUŁUK, w obu brygadach włączono do pracy RLS typu P-18 i PRW-13 we wszystkich dywizjonach S-75M WOŁCHOW.

Wojska Radiotechniczne: Dostosowano PłSD-28 i 21 do wszystkich wymagań WR i WL w zabezpieczeniu pracy bojowej zmian dowodzenia w każdym reżimie pracy.

Ocena współzawodnictw: Za osiągnięcie najlepszych wyników wyróżniono przez:

 • Ministra Obrony Narodowej:
  • 4 BR OPK im. Obrońców Wybrzeża – dowódca płk dypl. Franciszek ŻYGIS;
  • 34 plm OPK im. Bohaterów Kępy Oksywskiej – dowódca płk dypl. pil. Jerzy PACZEŚNIAK.
 • Dowódcę Wojsk Obrony Powietrznej Kraju:
  • 2 eskadra 26 plm OPK – dowódca ppłk pil. Zbigniew SACHARYN;
  • 1 eskadra 28 plm OPK – dowódca mjr dypl. pil. Franciszek KLIMCZUK;
  • 21 batalion radiotechniczny – dowódca ppłk inż. Stanisław WIEWIÓRKI;
  • 43 dywizjon rakietowy – dowódca ppłk inż. Marian BAUMAN.
 • Dowódcę 2 Korpusu OPK:
  • 43 eskadra lotnicza – dowódca ppłk pil. Jan DOBKOWSKI;
  • batalion łączności i ubezpieczenia lotów 28 plm OPK – dowódca ppłk Stanisław KOBYLARZ;
  • 50 Polowe Warsztaty Lotnicze – dowódca ppłk Józef GACZYŃSKI;
  • 21 dywizjon rakietowy – dowódca mjr inż. Włodzimierz KRAKÓWKA;
  • 36 dywizjon rakietowy – dowódca ppłk Bronisław ROKICKI;
  • 82 kompania radiotechniczna – dowódca kpt. Józef BADOWICZ.

Ponadto Dowódca Wojsk OPK wyróżnił:

 • Pucharem przechodnim i medalem Za Zasługi dla Wojsk OPK i dyplomem uznania – 4 BR OPK, 34 plm OPK.
 • Medalem Za Zasługi dla Wojsk OPK i dyplomem uznania 2 el 26 plm OPK, 1 el 28 plm OPK, 43 dr OP i 21 brt.