Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1981.

Styczeń

Korpus rozpoczynał rok jako przodujący Wyższy Związek Operacyjno-Taktyczny w WP – wyróżniony przez MON za całokształt działalności w 1980 roku, medalem Za Osiągnięcia w Służbie Wojskowej. Wraz z korpusem wchodziły w Nowy Rok wyróżnione tym samym medalem: 26 BA OPK i 26 plm OPK.

Powołanie Rady Wojskowej Korpusu. 22 bm. tradycyjnie dowódca powołał swój organ dowódczo-doradczy – Radę Wojskową w składzie: 10 członków stałych, 4 członków niestałych i 2 sekretarzy.

Podsumowanie Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. W eliminacjach centralnych szczebla krajowego wyróżniono zespoły kierowane przez:

 • mjr. mgr inż. Jerzego CHWALIŃSKIEGO z 2 BRt;
 • kpt. mgr inż. Leszka SZYCA z 2 WŁ;
 • inż. Kazimierza ŚWITAŁY z Oddziału Łączności 2 KOPK.

Styczeń – marzec

Kampania sprawozdawczo-wyborcza ZSMP w WP. Zaplanowany na kwiecień br. III Nadzwyczajny Zjazd ZSMP w pododdziałach jednostki upłynął na dyskusjach i wyborach kandydatów na delegatów na Zjazd.

Marzec – kwiecień

Ćwiczenia z wojskami w ramach Układu Warszawskiego pk. SOJUZ-81. W dniach od 17.03. do 07.04. przeprowadzone zostały ćwiczenia z wojskami pk. SOJUZ-81. W ćwiczeniach udział wzięła Grupa Operacyjna Korpusu z wydzielonymi wojskami.

Kwiecień

Zakończenie sesji egzaminacyjnej na klasę specjalisty wojskowego. Dowódca Wojsk OPK nadał klasę mistrzowską – 10 osobom, z dowódca korpusu nadał I klasę – 133 osobom, II klasę – 91 osobom i III klasę – 23 osobom. Klasy potwierdziło: I klasę – 136 osób, II klasę – 104 osoby.

Uroczysta promocja podchorążych SOR w GRYFICACH. 25 bm. na uroczystej zbiórce w GRYFICACH – dowódca 2 Korpusu OPK gen. bryg. pil. Marian BONDZIOR dokonał aktu promocji, zgodnie z ceremoniałem wojskowym na pierwszy stopień oficera WP – podchorążych SOR odbywających praktykę wojskową w jednostkach korpusu.

Maj

Przegląd Kadrowy Departamentu Kadr MON. W dniach 25 – 29 bm. komisja Departamentu Kadr MON dokonała kontroli organów kadrowych korpusu. Ocena działalności kadrowej w korpusie została oceniona wysoko. Dowódca wyróżnił kierownictwo kadr.

Czerwiec

Zmiana systemu OPL obrony bezpośredniej jednostek. 1 bm. nastąpiło przejście na nowy system obrony powietrznej pododdziałów przy pomocy przenośnych zestawów rakietowych – przeciwlotniczych typu STRZAŁA-2M. Jednocześnie rozpoczęto rozformowywanie baterii artylerii plot kalibru 37 i 57 mm.

Zmiana dowódcy SD Korpusu. 1 bm. obowiązki dowódcy stanowiska Dowodzenia Korpusu przekazał płk Marian KOMENDA, obowiązki objął: ppłk Bonifacy ROBAK.

Wprowadzenie nowego sprzętu radiolokacyjnego w WR. Do uzbrojenia dywizjonów rakietowych 4 i 26 BR OPK rozpoczęto wprowadzanie RLS typu P-18 w miejsce wycofywanych RLS typu P-12 – służące jako Radiolokacyjne Stacje Wstępnego Poszukiwania (RSWP) oraz wysokościomierz typu PRW-13.

Dzień Przodownika WP. Dowódca Korpusu wyróżnił tytułem i srebrną odznaką Wzorowy Dowódca – 15 żołnierzy zawodowych, tytułem i brązową odznaką Wzorowy Dowódca – 2 podoficerów zawodowych oraz tytułem i srebrną odznaką Szef Kompanii – 3 podoficerów zawodowych.

Olimpiada taktyczna WP. W dniach 16 do 17 bm. zostały przeprowadzone egzaminy w ramach pierwszej eliminacji olimpiady taktycznej WP. W grupie oficerów bez studiów akademickich – I m. zajął kpt. Jerzy WRZESIŃSKI, a wśród absolwentów akademii wojskowych – I m. zajął por. mgr inż. Zenon MARCHEWKA.

Ćwiczenie z wojskami pk. BIZON-81. W dniach 28 – 30 bm. przeprowadzono ćwiczenie dowódczo-sztabowe z wyznaczonymi wojskami i sztabami w ramach ćwiczenia pk. BIZON-81. Był to kolejny element zgrywania sztabów, SD oraz rozwiązywania założonej problematyki.

Uroczysta odprawa Warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 28 bm. wytypowani żołnierze z jednostek korpusu uczestniczyli w uroczystej odprawie wart na Placu Zwycięstwa w WARSZAWIE przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Przygotowanie do występu odbyło się w 28 plm OPK.

Lipiec

V Sportowe Zawody Strzeleckie Korpusu. W dniach 8 do 10 bm. przeprowadzono cykliczne Sportowe Zawody Strzeleckie Korpusu. W konkurencji zespołowej z pistoletu wojskowego typu P-33 (P-64) I m. – 34 plm OPK, II m. – 28 plm OPK, III m. – 4 BA OPK. W konkurencji kbk AK I m. – 34 plm OPK, II m. – 4 BR OPK i III m. – 28 plm OPK.

Szkolenie poligonowe pododdziałów chemicznych. W dniach od 6 do 25 bm. przeprowadzono letnie szkolenie poligonowe pododdziałów chemicznych na poligonie OKONEK. W przeprowadzonych zawodach techniczno-bojowych I m. zdobył pluton chemiczny WAG dowodzony przez por. Janusza ROŻNIAKOWSKIEGO.

Rekordowe naloty pilotów korpusu. 24 bm. wzorowi dowódcy lotnicy i piloci przekroczyli osobisty nalot 3.000 godzin w powietrzu. Dotyczy to:

 • ppłk. dypl. pil. Henryka SYGNOWSKIEGO z Oddziału Wojsk Lotniczych;
 • ppłk .dypl. pil. Janusza DOROŻYŃSKIEGO Dowódca 28 plm OPK;
 • ppłk. dypl. mgr pil. Bronisława PIECHA z Oddziału Wojsk Lotniczych.

Wrzesień

Inspekcja stanowiska Dowodzenia Korpusu. W dniach 23 do 25 bm. Komisja z Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP przeprowadziła inspekcję wyszkolenia kadry Stanowiska Dowodzenia Korpusu. Inspekcja wykazała dobry poziom wyszkolenia ogólnowojskowego kadry SD, które strzelanie wykonała w 96%.

Strzelanie dywizjonów rakietowych na poligonie ASZUŁUK. Na poligonie artyleryjskim w ASZUŁUKU strzelanie bojowe odbyły: 37, 38 i 66 dr 26 BR OPK pod dowództwem płk dypl. Michała KONKOWSKIEGO. Wszystkie dywizjony wykonały swoje strzelania na ocenę bardzo dobrą. Najwyżej oceniono 66 dr – dowódca mjr Zdzisław LIPIŃSKI, nieco niżej oceniono 37 dr – dowódca mjr dypl. Zygmunt KUNKEL i 38 dr – dowódca ppłk dypl. Edmund ŁĄCZNY.

Strzelanie pododdziałów osłonowych 26 BR OPK. Na poligonie artyleryjskim w MRZEŻYNIE strzelały pododdziały osłonowe, których skład osobowy stanowili żołnierze rezerwy. Wśród plutonów pkm-2 najlepiej strzelał pluton 26 BR OPK, a wśród baterii plot – I m. baplot 34 plm OPK, II m. 21 brt, a III m. WAG.

Październik

Obchody Święta Ludowego Wojska Polskiego. 9 bm. w Sali Konferencyjnej GKO odbyły się uroczystości związane z utworzeniem LWP. Wyróżniono odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi kadrę, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników cywilnych. Część kadry i żołnierzy otrzymało awanse na wyższe stopnie wojskowe.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono 37 oficerów, chorążych, podoficerów zawodowych i pracowników cywilnych z całego korpusu. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski m.in. otrzymali:

 • płk dypl. Alojzy DAHLKE;
 • płk dypl. Tadeusz JEMIOŁO;
 • ppłk Mieczysław KOZIEŁ;
 • ppłk Marian PAWLACZYK:
 • mjr Czesław REJOWSKI;
 • mjr Zdzisław ŻYŁA.

Awans na stopień pułkownika otrzymali:

 • ppłk dypl. pil. Henryk SYGNOWSKI;
 • ppłk dypl. pil. Bogusław WASILEWSKI;
 • ppłk dypl. pil. Janusz DOROŻYŃSKI;
 • ppłk mgr inż. Zdzisław BIERNACKI;
 • ppłk mgr Czesław PAWLUS;
 • ppłk Czesław KARBOWNIK.

Wyróżnienie 11 Warsztatów Sprzętu Łączności w BYDGOSZCZY. W rocznicę XX lecia powołania 11 WSŁ – jednostka została odznaczona przez Dowódcę WOPK – Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Podsumowanie przodownictwa i współzawodnictwa w Korpusie. Podsumowując rezultaty szkolenia Dowódcy WOPK i 2 KOPK nadali tytuł wyróżniający i odznakę:

 • Wzorowy Dowódca (wszystkich stopni) – 178 dowódcom;
 • Wzorowy Żołnierz (wszystkich stopni) – 4211 żołnierzom służby zasadniczej;
 • Wzorowy Kierowca (wszystkich stopni) – 295 kierowcom;
 • Drużyna Służby Socjalistycznej (DSS) – 453 drużynom;
 • Klucz Służby Socjalistycznej (KSS) – 7 kluczom;
 • Przodownik Pracy Socjalistycznej – 41 pracownikom;
 • Brygada Pracy Socjalistycznej – 11 brygadom.

Zawody strzeleckie jednostek garnizonu BYDGOSZCZ. 14 bm. na obiektach WKS ZAWISZA przeprowadzono zawody strzeleckie o puchar Dowódcy Garnizonu. Reprezentacja Korpusu w konkurencji pw-33 zdobyła I m. W skład drużyny weszli: sierż. szt. Adam WAGA – 2 WŁ, sierż. szt. Mieczysław NAROJCZYK – WAG KOPK i st. sierż. szt. Bogdan NOWOTNY – 2 WŁ.

Listopad

Wyjazd grup operacyjnych do miast i gmin. Uchwałą Prezydium Rządu z 26 października br. zostały zorganizowane i wysłane do miast i gmin kraju terenowe grupy operacyjne z zadaniem bezpośredniego sygnalizowania wszelkich niekorzystnych zjawisk, przeciwdziałania im i udzielania niezbędnej pomocy społeczeństwu oraz miejscowym organom władzy w zapewnieniu konstytucyjnego ładu.

Ze sztabu i jednostek bezpośrednio podległych skierowano:

 • W rejon gminy: NOWA WIEŚ WIELKA, ZŁOTNIKI – ppłk. Ryszard BROŻYŃSKIEGO, ppłk. Mariana RUDZIŃSKIEGO i chor. Kazimierza ŁEMPICKIEGO.
 • W rejon gminy: ŁABISZYN i BARCIN – mjr. Leszka RUTKOWSKIEGO, mjr. Czesław REJOWSKIEGO i chor. Józefa SZAMOT.
 • W rejon gminy: PAKOŚĆ i REJEWO – ppłk. Ryszarda KRAJNIKA, ppłk. Zygmunta ANDRZEJEWSKIEGO i chor. Edwina SZTOKMAŃSKIEGO.

Do pracy w miejskich grupach operacyjnych skierowano: ppłk. Hieronima GRZELECKIEGO, ppłk. Juliana KUPIDURĘ, ppłk. Jerzego OLKA, mjr. Juliana CHODORSKIEGO, kpt. Donata KOŁECKIEGO, kpt. Stanisława TKACZYKA, mjr. Andrzeja CZECHOWICZA i ppłk. Bogusława BORCUCHA.

Razem w TGO i MGO z 2 Korpusu OPK brało udział: 34 oficerów, 8 chorążych i 31 żołnierzy służby zasadniczej.

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego. Współzawodnictwie w zakresie kultury fizycznej najwyżej oceniono: W ZT: I m. 4 BA OPK, II m. – 26 BA OPK i III m. 2 BRt, w oddziałach: I m. – 34 plm OPK, II m. – 28 plm OPK, III m. 26 plm OPK. Puchar Dowódcy Korpusu zdobyła – 4 BA OPK, która na 11 rozegranych konkurencji zwyciężyła w 7 konkurencjach.

Częste próby rozpoznania powietrznych granic PRL. Siły i środki rozpoznania korpusu wykazały wysoką gotowość bojową, wykrywając i rozpoznawając latające obiekty nad Morzem Bałtyckim. Ogółem wykryto: 3554 cele, w tym 942 samoloty rozpoznawcze państw NATO: SZWECJI typu: RC-135, SR-71, ORION, NIMROD, DC-8, F-28, ATLANTIC, RF-4 i CARAVELLE.

Grudzień

Wprowadzenie stanu wojennego w całym kraju. Z dniem 13 bm. ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod przewodnictwem gen. armii Wojciecha JARUZELSKIEGO. W skład Rady weszli wojskowi służby czynnej i w stanie spoczynku. Decyzją WRON wprowadzono stan wojenny na terytorium całego kraju ze wszystkimi konsekwencjami przewidywanymi przez ten stan.

Podsumowanie rezultatów szkolenia. Za osiągnięcie najlepszych rezultatów w szkoleniu i utrzymaniu wysokiego poziomu gotowości bojowej zostali wyróżnieni przez:

 • Ministra Obrony Narodowej:
  • 28 plm OPK – dowódca płk dypl. pil. Janusz DOROŻYŃSKI.
 • Dowódcę Wojsk Obrony Powietrznej Kraju:
  • 26 BA OPK – dowódca płk dypl. Michał KONKOWSKI.
 • Dowódcę 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju:
  • 28 brt – dowódca ppłk inż. Henryk HINC;
  • 38 dr 26 BA OPK – dowódca ppłk dypl. Edmund ŁĄCZNY;
  • 21 dr 4 BA OPK – dowódca mjr inż. Włodzimierz KRAKÓWKA;
  • 37 dr 26 BA OPK – dowódca mjr dypl. Zygmunt KUNDEL;
  • 22 dr 4 BA OPK – dowódca mjr inż. Tadeusz KRZYŻOWSKI;
  • eskadra techniczna 28 plm OPK – dowódca mjr Stanisław GRABEK;
  • 2 eskadra lotnicza 26 plm OPK – dowódca ppłk pil. Zbigniew SACHADYN;
  • 50 Polowe Warsztaty Lotnicze – dowódca ppłk Józef GACZYŃSKI;
  • 20 Remontowe Warsztaty Naprawy Samochodów – dowódca mjr Zdzisław ŻYŁA.
 • W Galerii Przodowników 2 Korpus OPK zostali umieszczeni:
  • płk dypl. Adam CZABANOWSKI;
  • ppłk pil. Zbigniew KOPACZ, ppłk Kazimierz SCHABOWSKI, ppłk mgr inż. Zenon ŻYRO, ppłk pil. Hieronim
  • GRZELECKI, ppłk dypl. Ryszard KRAJNIK;
  • mjr pil. Andrzej BUKIERT, mjr mgr inż. Józef Adam IWANOWICZ, mjr dypl. Henryk NAZAREWICZ, mjr Ryszard
  • CIESIELSKI, mjr inż. Tadeusz ŁAGÓDKA, mjr dypl. lek. RUTKOWSKI;
  • kpt. Józef BADOWICZ, por. mgr inż. Jeremi HORODEŃSKI, por. mgr inż. Andrzej TRUSKAWA;
  • sierż. szt. Jan CYGANEK i st. sierż. Konstanty KUCZYŃSKI.