Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1978.

Styczeń

Powołanie Rady Wojskowej Korpusu. Dowódca Korpusu powołał w skład Rady Wojskowej na stałych członków 11 oficerów i 2 pozostałych członków.

Rozbudowa inżynieryjna obiektów SD. Rozpoczęto rozbudowę i doprowadzenie do etapu surowego SD krt na RLP CHYNOWO, obiektu automatyzacji na PłSD-28 i obiektu K-66 na PłSD-23. Dokończenie budowy obiektu DELFIN dla PłSD-28 i obiektu automatyzacji dla PłSD-21.

Luty

Zakończenie negocjacji, porozumień, ustaleń na wdrożenie radzieckiej techniki bojowej. Wytypowani oficerowie z Korpusu pod przewodnictwem Szefa Sztabu – płk dypl. pil. Stefana GÓRCZAKA zakończyli rozmowy z przedstawicielami Armii Radzieckiej na dostawę, rozwinięcie i wdrożenie zestawów automatyzacji systemów dowodzenia do:

 • Wojsk Rakietowych: Wektor-2WE w 4 i 26 BA OPK, rozwiniętych na PłSD-21 i 28.
 • Wojsk Radiotechnicznych: w zkrt: obiekt WP-01M z zestawu WOZDUCH-1M w brt: obiekt WP-02M z zestawu WOZDUCH-1M.
 • Lotnictwa Myśliwskiego: obiekt WJ-04M z zestawu WOZDUCH-1M na PłSD-23.
 • SD Korpusu: Zestaw AUMAZ-3, obiekt WJ-11M, obiekt WP-15M ww. zestawy będą wdrożone jako pierwsze w Wojskach OPK.

Czerwiec

Pierwszy Polak na orbicie okołoziemskiej. 27 bm. na statku kosmicznym ZSRR typu SOJUZ-30 pod dowództwem dwukrotnego Bohatera ZSRR – płk Piotra KLIMUKA, odbył lot na zespół orbitalny SALUT-6 – SOJUZ-29 mjr dypl. pil. Mirosław HERMASZEWSKI jako kosmonauta-badacz.

W dniu 28 czerwca o godz. 20.08 przeprowadzono cumowanie SOJUZA-30 z zespołem orbitalnym. Od tej chwili na pokładzie zespołu pracowała międzynarodowa załoga w składzie: Władimir KOWALONOK, Aleksander IWANCZENKOW, Piotr KLIMUK i Mirosław HERMASZEWSKI.

W dniu 5 lipca br. o godz. 15.31 kosmonauci KLIMUK i HERMASZEWSKI powrócili na ziemię.

Rada Państwa PRL w uznaniu zasług, męstwo i wzorowe wykonanie zadania nadała Order Krzyża Grunwaldu I kl. obu kosmonautom. Rada Najwyższa ZSRR, za pomyślne wykonanie lotu kosmicznego i wykazane męstwo, nadała tytuł Bohatera ZSRR z wręczeniem Orderu Lenina i Medalu Złotej Gwiazdy mjr M. HERMASZEWSKIEMU, a gen. P. KLIMUKOWI – Order Lenina. Minister Obrony Narodowej wręczył akt nominacyjny na stopień podpułkownika oraz tytuł i odznakę Zasłużony Pilot Wojskowy PRL.

Lipiec

Inspekcja Sił Zbrojnych w Korpusie. W dniach od 3 do 12 bm. przeprowadzona została Inspekcja Sił Zbrojnych w Sztabie Korpusu, 4 BA OPK i 5-ciu do, 34 plm OPK i 21 brt. Inspekcji przewodniczył gen. broni Józef URBANOWICZ wraz z 115 oficerami. W wyniku inspekcji Korpus otrzymał ogólną oceną dobrze – 3,84.

Sierpień

Konkurs o najlepszą Kancelarię Tajną. W wyniku konkursu na wniosek komisji Dowódca Wojsk OPK przyznał następujące miejsca:

 • W grupie Kancelarii Związków Taktycznych: III m. kancelarii 2 BRt – kierownik sierż. szt. Zbigniew SZUBA.
 • W grupie kancelarii batalionów: II m. kancelarii 23 brt – kierownik sierż. szt. Jan GRUCHAŁA.
 • W grupie kancelarii dywizjonów: I m. kancelarii 64 do – kierownik sierż. Jan KOWALSKI, III m. kancelarii 42 do – kierownik sierż. Mieczysław POLEROWACZ, V m. kancelarii 66 do – kierownik sierż. szt. Zygfryd STROIŃSKI.
 • W grupie jednostek zabezpieczenia: II m. kancelarii 3 SSLT – kierownik sierż. Józef BEJMA.

Wrzesień

Wyróżnienie najlepszych racjonalizatorów. Minister Obrony Narodowej nadał tytuł i odznakę Zasłużony Racjonalizator Wojskowy ppłk. Longinowi CHĘĆ, mjr. Kazimierzowi FLADROWSKIEMU i kpt. Tadeuszowi KRZYŻANOWSKIEMU. Kpt. Kazimierz ŚLIPKO z 21 brt nagrodzony nagrodą pieniężną za opracowanie nowego systemu nanoszenia informacji powietrznej na planszetach pionowych SD.

Październik

Obchody rocznicy Ludowego Wojska Polskiego. Awans generalski dla dowódcy Korpusu: 7 bm. Przewodniczący Rady Państwa prof. Henryk JABŁOŃSKI w BELWEDERZE wręczył nominację na stopień generała brygady Dowódcy 2 Korpusu OPK – Jerzemu RAKOWSKIEMU.

Obchody rocznicy utworzenia LWP w Sztabie Korpusu: W Sali konferencyjnej GKO odbyła się akademia dla kadry i pracowników cywilnych Dowództwa i Sztabu 2 Korpusu OPK i pododdziałów bezpośrednio podległych. Wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie wojskowe oraz wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe.

Listopad

Ocena jednostek wojskowych za osiągnięte rezultaty w szkoleniu, dyscyplinie wojskowej i działalności gospodarczej. Za osiągnięcia najlepszych wyników w szkoleniu, dyscyplinie i działalności materiałowo-technicznej Dowódca Wojsk OPK wyróżnił:

 • Pucharem przechodnim i dyplomem:
  • 2 Korpus OPK – dowódca gen. pil. Jerzy RAKOWSKI;
  • 34 plm OPK – dowódca płk dypl. pil. Marian GNIADY.
 • Dyplomem:
  • 26 BA OPK – dowódca płk dypl. Michał KONKOWSKI;
  • 28 plm OPK – dowódca dypl. pil. Janusz DOROŻYŃSKI.

Rozformowanie składnicy: Szef Sztabu Wojsk OPK Zarządzeniem nr 0101 z dnia 30 listopada polecił dowódcy 2 Korpusu OPK w terminie do 1 marca 1979 r. rozformować 3 Składnicę Sprzętu Lotniczo-Technicznego w TORUNIU. Stan osobowy i sprzęt rozformowanej składnicy przekazano do dyspozycji kierownika 14 Składnicy Technicznej Wojsk OPK w TORUNIU.

Wyróżnienia z okazji 25 – lecia powstania LWP. Minister Obrony Narodowej za uzyskane rezultaty w szkoleniu działalności ideowo-wychowawczej i dyscyplinie wyróżnił nagrodą:

 • płk dypl. pil. Marian GNIADEGO – dowódcę 34 plm OPK;
 • ppłk Zygmunta GAIKA – dowódcę 39 do 26 BA OPK;
 • mjr dypl. pil. Jerzego PACZEŚNIAKA – dowódcę eskadry 34 plm OPK;
 • chor. Jana ŻUKOWICZA – technika aparatury 21 do 4 BA OPK;
 • sierż. Jerzego JACKOWSKIEGO – dowódcę drużyny kompanii remontowej 22 brt 2 BRt.

Grudzień

Ocena zobowiązań składu osobowego Korpusu z okazji 25-letniej rocznicy LWP. Czyny i zobowiązania żołnierskie oceniono na ok. 3 mln złotych, oddano honorowo 2520 l krwi.

Ocena minionego roku.

Zadania postawione Korpusowi w rozkazie szkoleniowym przez Dowództwo WOPK zostały w pełni wykonane. Potwierdzeniem wzorowej realizacji planu szkolenia były rezultaty Inspekcji Sił Zbrojnych i kontroli kompleksowych Dowództwa Wojsk OPK – wszystkie kontrole oceniono na ocenę dobrą. Ocena gotowości bojowej jednostek korpusu dobra (4,04), a 64 do – 4,73. Ocena gotowości mobilizacyjnej – 4,32, a 28 plm OPK zajął I m. w WP, a 23 brt I m. w Wojskach OPK.

W Wojskach Lotniczych: Zadania szkolenia lotniczo-bojowego zostały w pełni wykonane. Plan nalotu zrealizowano w 113%. Zakończono przeszkolenie pilotów 28 plm OPK na samoloty MiG-21, a pilotów 26 plm OPK na samoloty Lim-5. Wszyscy uzyskali I bądź II klasę pilota wojskowego. Nie zanotowano ciężkich wypadków lotniczych.

W Wojskach Rakietowych i Artylerii: Zadania szkolenia specjalistyczno-bojowego zostały w pełni wykonane. Strzelania bojowe do celów powietrznych różnych typów, lecących na różnych wysokościach zostały przed dywizjony 4 i 26 BA OPK zniszczone. Ćwiczenia połączone ze strzelaniem bojowym na poligonie ASZUŁUK oceniono na: 4 BA OPK – b. dobrze (4.76), a 26 BA OPK – dobra (4,39). Baterie osłonowe i drużyny strzelania na poligonie MRZEŻYNO zaliczyły na ocenę bardzo dobrą.

W Wojskach Radiotechnicznych: Zadania szkolenia specjalistyczno-bojowego zostały w pełni wykonane. Wprowadzono po raz pierwszy technikę obliczeniową do analizy pola radiolokacyjnego w czasie działań bojowych. Dokonano pełnej analizy pola radiolokacyjnego RSWP dywizjonów rakietowych na małych wysokościach, a uzyskaną informację wykorzystano do zabezpieczenia procesu dowodzenia i powiadamiania. Włączono do pracy bojowej 11 krt – CHRUŚCIEL. Poprawiono współczynnik sprawności technicznej sprzętu do 0,95.