Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1977.

Marzec

25 rocznica sformowania 26 plm OPK. W dniu 23 bm. 26 plm OPK obchodził jubileusz 25-lecia swego powstania. W okresie swego istnienia pułk osiągnął dużo znacznych sukcesów w szkoleniu bojowym, w dyscyplinie i pracy społeczno-wychowawczej.

Wyróżnienie żołnierzy za dokonanie czynów z osobistym poświęceniem. Dowódca Wojsk OPK wyróżnił żołnierzy, którzy dokonali szlachetnych czynów i wykazali osobistą odwagę i poświęcenie. Z jednostek korpusu wyróżnieni zostali:

 • st. sierż. Ziemowit ŻĘDEŁEK z 4 BA OPK – zegarkiem;
 • st. kpr. Stanisław JURJEWICZ – kompletem dzieł Bolesława PRUSA;
 • kpr. Andrzej JASTRZĘBSKI – kompletem dzieł Bolesław PRUSA.

Przegląd Twórczości Artystycznej Wojsk OPK. W dniach 23 do 25 bm. przeprowadzono Przegląd Artystyczny twórczości GKO. Komisja po obejrzeniu zgłoszonych programów przyznała naszym reprezentantom nw. miejsca:

 • III m. w konkursie recytatorskim – szer. Mikołajowi PACZKOWSKIEMU z 26 BA OPK;
 • I m. w kategorii solistów – st. szer. Zbigniewowi FLISOWI z 4 BA OPK;
 • I m. w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych – zespołowi 4 BA OPK.

Mistrzostwa Szachowe i w Tenisie Stołowym. W dniach od 8 do 20 bm. odbyły się na szczeblu Wojsk OPK mistrzostwa będące jednocześnie eliminacjami do mistrzostw WP. W szachach: reprezentacja Wojsk OPK zdobyła II m. w WP, a mjr Zygmunt PIOCH z 4 BA OPK wywalczył tytuł Wicemistrza WP. W tenisie stołowym: III m. wywalczył por. Roman BIELECKI z 2 BRt, a IV m. kpr. Roman RENCZKOWSKI z 26 BA OPK.

Kwiecień

Nieudana próba penetracji 67 do w ŁAZACH. 5 bm. pełniący służbę wartowniczą st. szer. Leszek PIETRZAK i szer. Roman MŁODZIŁ zauważyli przejeżdżający samochód, z którego prowadzono obserwację pozycji bojowej dywizjonu. Po zatrzymaniu pojazdu zostali przekazani organom WSW. Dowódca dywizjonu wyróżnił obu żołnierzy.

Ogólnopolska Wystawa Plenerowa w BYTOMIU. Dowództwo Wojsk OPK zorganizowało wystawę plenerową pt.: Wojsko w twórczości plastycznej, zorganizowaną z okazji 32 Rocznicy Zwycięstwa. GZP WP zakupiło aż 7 prac od twórców korpusu wspomaganych przez profesjonalistów.

Ocena Bezpieczeństwa Lotów w Wojskach OPK. Wśród pułków lotnictwa myśliwskiego wysoki poziom bezpieczeństwa osiągnęły 28 i 26 plm OPK. Na szczególne słowa pochwały zasłużył skład osobowy 28 plm OPK, w którym to następowało przezbrojenie z samolotów MiG-19 na samoloty MiG-21. Dowódca Wojsk OPK wyróżnił: pucharem przechodnim 28 plm OPK; dyplomem uznania: 28, 26 plm OPK, 43 el i 19 leh; kwotą pieniędzy dla personelu latającego i technicznego z 28 plm OPK.

Maj

Powtórna próba penetracji obiektów 67 do w ŁAZACH. 18 bm. w godzinach wieczornych złapano obywatela RFN prowadzącego penetrację obiektu bojowego dywizjonu. Wartownicy – patrolowi: bomb. Florian BAJDOL, bomb. Joachim RUDZKI i bomb. Janusz BRZOSTEK zatrzymanemu odebrali m.in. kamerę filmową jako dowód. Dowódca dywizjonu wyróżnił ww. żołnierzy.

25 Rocznica sformowania 34 plm OPK w GDYNI – BABIE DOŁY. 9 bm. minęła 25 rocznica sformowania 34 plm. Pułk w tym okresie zapisał wiele chlubnych kart w historii Marynarki Wojennej i Wojsk OPK.

Sformowanie 14 zautomatyzowanej krt w 21 brt na HELU. Dowódca 2 Korpusu OPK rozkazem nr 065 z dnia 16 maja br. rozkazał Dowódcy 2 BRt w terminie do 31 maja br. sformować 14 krt w m. HEL i z dniem 1 czerwca br. włączyć w system wykrywania korpusu.

Czerwiec

Udział Dowództwa i Sztabu Korpusu w ćwiczeniu pk.: SAMAR-77. W dniach 27 do 29 bm. przeprowadzono ćwiczenie specjalistyczne na temat: Prowadzenie rozpoznania i osłona radioelektroniczna rejonu Wybrzeża i obiektów 2 Korpusu OPK. Przeprowadzone ćwiczenie wykazało wysoką znajomość przez ćwiczące stany osobowe problematyki walki radioelektronicznej i właściwe stosowanie jej elementów w działaniach bojowych.

Zawody techniczno-bojowe mechaników samochodowych. W dniach 21 – 22 bm. w przeprowadzonych zawodach na szczeblu Wojsk OPK, zespół Korpusu zajął III m., a indywidualnie I m. kpr. Zenon SZULC, a st. szer. Zbigniew ANIOŁ – II m. – obaj z 20 RWNS.

Wystawa amatorskiej twórczości plastycznej w KRAKOWIE. GZP WP zorganizował wystawę dorobku amatorskiej twórczości plastycznej. Spośród nadesłanych na wystawę prac KRAKÓW-77, wyróżnienie Szefa GZP WP otrzymali ze Sztabu Korpusu: ppłk Tadeusz MAĆKOWIAK i st. sierż. Leszek GAWENDA.

Lipiec

Zawody planszecistów Wojsk OPK. W dniach 22 do 23 bm. Szefostwo WRT zorganizowało i przeprowadziło zawody planszecistów WRT. W zawodach reprezentanci 2 BRt wywalczyli miejsca:

 • W grupie kompanii radiotechnicznych: I m. – 13 zkrt 21 brt z ŁEBY.
 • W grupie batalionów radiotechnicznych: I m. – zespół 23 brt SŁUPSK.
 • W grupie brygad radiotechnicznych: II m. – zespół 2 BRt BYDGOSZCZ.
 • Ogólnie: I m. reprezentanci 2 BRt, którzy otrzymali Puchar przechodni Szefa WRT OPK i dyplomy.

Ćwiczenie Sztabu Zjednoczonych Sił Państw Uczestników UW pk. FALA-77. W dniach 27 czerwca do 7 lipca br. przeprowadzono ćwiczenie operacyjno-taktyczne pk. FALA-77 z udziałem dowództw i oddziałów korpusu. Ćwiczenie przyczyniło się do pogłębienia znajomości problematyki i ujednolicenia poglądów doktrynalnych w zakresie wspólnych działań na kierunku nadmorskim.

Przekazanie obowiązków dowódcy 2 Korpusu OPK. Minister Obrony Narodowej rozkazem personalnym nr 0102 z dnia 20 czerwca br. wyznaczył na stanowisko Dowódcy 2 Korpusu OPK płk dypl. pil. Jerzego RAKOWSKIEGO. Obowiązki dowódcy zdał: gen. bryg. pil. dr. Władysław HERMASZEWSKI. Obowiązki objął: płk dypl. pil. Jerzy RAKOWSKI.

Przekazanie obowiązków Szefa Sztabu – Z-cy Dowódcy 2 Korpusu OPK. Obowiązki Szefa Sztabu zdał: płk dypl. pil. Jerzy RAKOWSKI. Obowiązki objął: płk dypl. pil. Stefan GÓRCZAK.

Przekazanie obowiązków Szefa Oddziału Wojsk Lotniczych. Obowiązki objął: płk dypl. pil. Henryk PIETRZAK.

Sierpień

Regaty Żeglarskie o puchar Dowódcy Wojsk OPK. Podczas XIII Regatach Żeglarskich o puchar Dowódcy Wojsk OPK. Osada 34 plm OPK ze sternikiem mjr mgr Tadeuszem BOCHATEM zdobyła I m. po raz trzeci z rzędu i puchar na własność.

Konkurs o miano najlepszej Kancelarii Tajnej Wojsk OPK. Komisja z Dowództwa Wojsk OPK oceniła kancelarie tajne. W grupie Kancelarii Związków Operacyjno-Taktycznych i Związków Taktycznych I m. zajęła kancelaria służb Techniki i Zaopatrzenia Korpusu – kierownik st. sierż. szt. Konstanty HARDZIEJ.

Wrzesień

Rocznica sformowania 28 plm OPK w SŁUPSKU. 17 bm. minęła 25 rocznica sformowania 28 plm OPK. W okresie swego istnienia pułk osiągnął znaczące sukcesy w szkoleniu taktyczno-specjalistycznym i bojowym. W ramach uroczystości jubileuszowych zebranym gościom i składowi osobowemu pułku zademonstrowano pokaz uzbrojenia pułku i pokaz musztry paradnej bardzo wysoko oceniony przez zebranych.

Ocena współzawodnictwa jednostek remontowych Wojsk OPK za 1976 r. W dokonanym podsumowaniu współzawodnictwa jednostek remontowych Wojsk OPK za 1976 r. I m. zajęły 50 PWL – SŁUPSK – Kierownik ppłk Józef GACZYŃSKI, a III m. zajęły Warsztaty Elektroniczne 2 BRt – Kierownik ppłk Zbyszko DOROSZEWSKI. Na szczeblu WP – 50 PWL zajęły II m. i zostały wyróżnione przez Głównego Inspektora Techniki WP.

Październik

Finał zawodów użyteczno-bojowych Wojsk OPK. W dniach od 26 września do 1 października w 10 plm OPK ŁASKU przeprowadzono finałowe zawody użyteczno-bojowe w konkurencjach indywidualnych i zespołowych na szczeblu Wojsk OPK. Reprezentanci Korpusu wywalczyli następujące miejsce i tytuły:

 • I m. i tytuł Mistrza Walki Powietrznej – kpt. pil. Jan SADOWSKI z 34 plm OPK;
 • I m. i tytuł Mistrza Walki Powietrznej Zespołowo – piloci z 34 plm OPK w składzie: mjr pil. Leszek JANICKI, kpt. pil. Ryszard NOWICKI, kpt. pil. Czesław PAZUR, kpt. pil. Edward WRÓBLEWSKI i mjr pil. Andrzej LEŚNIAK;
 • II m. i tytuł Wicemistrzowskiego dywizjonu – 23 do 4 BA OPK z SOBIESZEWA – dowódca mjr Czesław SULIMA;
 • III m. i tytuł Wicemistrzowskiej kompanii – 21 zkrt 2 BRt – dowódca mjr Bogumił RATAJCZAK.

Listopad

Rocznica utworzenia 50 PWL w SŁUPSKU. Minęła 25 rocznica utworzenia 50 PWL. Był to okres niełatwy, gdyż dynamicznie przezbrajały się pułki lotnicze w nowe samoloty, a warsztaty musiały dostosować swoją bazę remontową i opanowanie technologii do prowadzenia bieżących napraw samolotów MiG-21. Z tego zadania kierownictwo, kadra i pracownicy warsztatów wyszli zwycięsko. Warsztaty począwszy od 1970 r. zajmowały stale czołowe miejsca w Wojskach OPK i WP. Dowódca Wojsk OPK nagrodził najbardziej zasłużonych białą bronią i medalem Za Zasługi dla Wojsk OPK.

Przekazanie obowiązków dowódcy 28 plm OPK w SŁUPSKU. 30 bm obowiązki dowódcy zdał: płk dypl. pil. Henryk PIETRZAK, obowiązki objął: ppłk dypl. pil. Janusz DOROŻYŃSKI.

Grudzień

Pożegnanie zasłużonych oficerów – pilotów. Ppłk pil. Mieczysław SROKA i ppłk pil. Tadeusz DŁUŻYŃSKI w czasie swojej długoletniej służby wojskowej pełnili wiele odpowiedzialnych funkcji i stanowisk służbowych. Wychowali dużo znakomitych pilotów. W dniu 2 grudnia na lotnisku BYDGOSZCZ odbyli zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym lot pożegnalny na samolocie ISKRA. Dowódca korpusu wyróżnił ww. nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

Podsumowanie współzawodnictwa GKO. W zakończonym 2 grudnia współzawodnictwie Garnizonowych Klubów Oficerskich Wojsk OPK, I m. zdobył GKO 28 plm OPK – Kierownik ppor. Zbigniew PARASZCZUK.

Ocena minionego roku.

Wojska korpusu wykonały postawione zadania szkoleniowo-bojowe w br. szkolenia operacyjno-taktyczne, w których brały udział Sztab Korpusu i jednostki podległe, były bardzo wysoko ocenione przez przełożonych.

W Wojskach Lotniczych: Główny wysiłek ukierunkowano na szkolenie doskonalące absolwentów WOSZ i innych młodych pilotów na samolocie MiG-21 i umiejętności wykorzystania walorów taktyczno-bojowych tego samolotu. Nalot roczny wykorzystano w ok. 85%. Nie zanotowano katastrofy lotniczej.

W Wojskach Rakietowych i Artylerii: Na poligonie bojowym ASZUŁUK strzelania bojowe do różnorodnych celów powietrznych odbyło 5 dywizjonów ogniowych i 2 pododdziały techniczne 4 BA OPK. Dywizjony 4 BA OPK wystrzelały na ocenę bardzo dobrą, a 26 BA OPK – na ocenę dobrą. Na PłSD-23 zorganizowano etatową grupę dowodzenia pododdziałami rakietowymi z 4 i 26 BA OPK.

W Wojskach Radiotechnicznych: Obsługi różnorodnych urządzeń i sprzętu radiolokacyjnego i SD znacząco podnieśli swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne. Zdecydowana większość szczególnie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej uzyskała klasę specjalisty wojskowego. Sprawność kadry SD i gotowość dyżurnych sił i środków pozwoliła wykryć podczas ćwiczeń i treningów 99% celów kontrolnych, a prowadzonych w czasie i normie 98%.

W rozpoznaniu i gotowości bojowej: Rozpoznano i prowadzono samoloty państw NATO prowadzące rozpoznanie obiektów i urządzeń radioelektronicznych jednostek korpusu, MW i POW. Ustalono, że 550 samolotów wykonywało misje rozpoznawcze na samolotach RC-135, ATLANTIC, ORION, NEMROD, CAMBERRA. Średnia ocena kontrolowanych jednostek w zakresie utrzymania gotowości bojowej wyniosła 3.83 (dobrze).

W Służbach Techniki i Zaopatrzenia: Włączono oficerów STiZ do opracowywania i prowadzenia ćwiczeń taktyczno-bojowych prowadzonych na poszczególnych PŁSD. W realizacji wypoczynku i rekreacji kadra, pracownicy wojska i jej rodziny w coraz szerszym zakresie korzystała z wypoczynku w SNDW Korpusu i z obozów i kolonii organizowanych przez wytypowane jednostki korpusu.