Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1976.

Luty

Konkurs na najlepszą kancelarię tajną w WP. W pierwszym konkursie o najlepszą kancelarię tajną OW i RSZ w WP w grupie kancelarii oddziałów III m. zajęła kancelaria tajna 26 plm OPK – kierownik st. sierż. Jerzy KOTLARZ.

Przekazanie obowiązków dowódcy 26 BA OPK w GRYFICACH. Obowiązki dowódcy 26 BA OPK zdał: płk dypl. Mieczysław WASĄG, obowiązki objął: ppłk dypl. Michał KONKOWSKI.

Kwiecień

Wizyta MON w 23 do 4 BA OPK. Minister Obrony Narodowej gen. armii Wojciech JARUZELSKI przebywał w 23 do – na wyspie SOBIESZOWSKIEJ. MON – szczególnie interesował się: zakwaterowaniem, warunkami socjalno-bytowymi oraz szkoleniem. Ocena wizytowanego dywizjonu – bardzo wysoka.

Maj

Przekazanie obowiązków Szefa Oddziału WRiA. Obowiązki Szefa Oddziału Wojsk Rakietowych i Artylerii Korpusu zdał: płk Stanisław DIDUSZKO, obowiązki objął: płk dypl. Mieczysław WASĄG.

18 maja

Pożegnanie do rezerwy oficera. W Sali Tradycji Korpusu – dowódca gen. Władysław HERMASZEWSKI pożegnał Szefa Oddziału WRiArt. – płk. Stanisława DIDUSZKO, przechodzącego w stan spoczynku. Pułkownik rozpoczął służbę w WP w 1944 r. Był jednym z pierwszych oficerów organizatorów obrony przeciwlotniczej w WP.

Od 1 kwietnia do 29 maja

Ćwiczenie z wojskami Korpusu pk: ARGON-76. Cykliczne ćwiczenia z wojskami Korpusu ARGON-76 rozpoczęło się br. 1 kwietnia na zgrupowaniu przedpoligonowym w rejonie lotniska PIENIĘŻNICA. Zgrywanie: GO Korpusu, brygad oraz SD Korpusu i brygady radiotechnicznej trwało do 30 kwietnia. Zgrupowanie zakończyło się etapem dopuszczenia do realizacji kolejnego etapu przez Dowództwo WOPK. Drugi etap strzelań bojowych na poligonach w KAZACHSTANIE trwał od 15 do 29 maja. Ćwiczenie potwierdziło bardzo dobre wyszkolenie kadry dowódczej, SD i strzelających pododdziałów w oparciu o niezawodnie przygotowany system dowodzenia na SD i ze strzelającymi wojskami.

22 – 24 czerwca

Ćwiczenie wojsk Układu Warszawskiego pk. GRANIT-76. Ćwiczenie charakteryzowała intensywna dynamika działań wojsk, zmienność sytuacji operacyjno-taktycznych oraz realność działalności działania sztabów w rozwiązywaniu epizodów i wprowadzeń. Okres przygotowawczy, jak i sam przebieg ćwiczenia wykazał, że Sztab Korpusu, dowództwa podległych ZT i oddziałów oraz wojska korpusu są w pełni przygotowane do prowadzenia działań bojowych.

Czerwiec

Uruchomienie WDW SOBIESZEWO. Dowództwo Korpusu podjęło w 1973 r. inicjatywę budowy stałego ośrodka wypoczynkowego w m. SOBIESZEWO na 200 miejsc. Ośrodek miał poprawić warunki wypoczynku kadry, rodzin i pracowników cywilnych korpusu. Szczególne zasługi w budowie ośrodka miało dowództwo 4 BA OPK. Zakończenie budowy ośrodka wypoczynkowego w bm. pozwoliło rozpoczęcie wypoczynku na plaży BAŁTYKU od lipca br. Komendantem został: ppłk GOLIŃCZAK.

Lipiec

Kurs instruktorsko-metodyczny pilotów. Na lotnisku 28 plm OPK w dniach od 7 do 12 bm. przeprowadzono przeszkolenie pilotów – instruktorów na samolocie TS-11 ISKRA. Kurs z oceną pozytywną ukończyło 8 pilotów, którym dowódca korpusu nadał uprawnienia.

Wyróżnienie zespołu organizującego i realizującego budowę SNDW SOBIESZEWO. Minister Obrony Narodowej wyraził żołnierzom i pracownikom cywilnym podziękowanie za terminowe ukończenie budowy i oddanie do użytku SNDW SOBIESZEWO oraz przyznał pulę pieniędzy na nagrody.

Sierpień

Awaria samolotu MiG-21MF z 28 plm OPK podczas lotu. Kpt. pil. Tadeusz POTACZAŁA w dniu 13 bm. wystartował z lotniska RĘDZIKOWO do lotu nocnego na wykonanie prostego pilotażu w strefie. W trakcie wykonywania skrętu samolot przeszedł na wznoszenie z przeciążeniem ok. 5 g, przy spadku prędkości do ok. 320 km/h. Po ustabilizowaniu lotu samolotu oraz ustaleniu przyczyny niesprawności, pilot przeszedł na ręczne sterowania układem ARU i poinformowaniu dyżurnego KL skierował samolot w stronę lotniska z zamiarem wylądowania. Lądowanie było bezpieczne. Dowódca Korpusu wyróżnił pilota nagrodą pieniężną.

Wrzesień

Kolejne zawody użyteczno-bojowe Wojsk OPK. Uczestnicy finałów wykazali wysoki poziom osobistego wyszkolenia oraz umiejętność działania w zespole i wykorzystanie walorów sprzętu bojowego. Dowódca Wojsk OPK nadał tytuły:

 • III m. kpt. pil. Zbigniew KOPACZ z 28 plm OPK;
 • II m. zespołowi z 34 plm OPK w składzie: kpt. pil. Jan SADOWSKI, kpt. pil. Ryszard NOWICKI, kpt. pil. Jerzy MACHNIK i mjr pil. Jan ANTONIEWICZ.
 • I m. Mistrzowskiego Dywizjonu Ogniowego Wojsk OPK na 1976 r. – 46 dywizjon ogniowy 4 BA OPK – po raz piąty – dowódca mjr dypl. Stanisław MIODEK;
 • II m. i Wicemistrzostwo Dywizjonu Ogniowego Wojsk OPK na 1976 r. – 37 dywizjon ogniowy 26 BA OPK – dowódca ppłk Władysław HORNIK;
 • III m. bateria techniczna 26 dywizjonu technicznego 4 BA OPK – dowódca kpt. Stanisław CHMURSKI.
 • III m. 12 krt 21 brt 2 BRt – dowódca mjr Marian BIERNACIK.

Październik

Nieudana próba penetracji PłSD-28. W dniu 5 października drogą publiczną oznakowaną znakami drogowymi zakazu zatrzymywania się i postoju przejechał samochód Volkswagen na rejestracji RFN, w którym znajdowały się 4 osoby, wykonujące zdjęcia obiektu i sprzętu wojskowego. Wartownicy zatrzymali samochód, odebrali kamerę video oraz aparaty fotograficzne i spisali dane osobowe osób. Dowódca 28 brt wyróżnił wartowników: szer. Ryszarda STASIEWICZA, st. szer. Krzysztofa CZURPIAKA i szer. Jana GUDOWICZA za należytą postawę, czujność i wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania penetracji.

15 rocznica zorganizowania 11 Warsztatów Sprzętu Łączności. W dniu 18 bm. minęło 15 lat od zorganizowania i rozpoczęcia działalności 11 Warsztatów Sprzętu Łączności w BYDGOSZCZY. Z tej okazji Dowódca 2 Korpusu OPK wyróżnił, nagrodą pieniężną, upominkiem rzeczowym – żołnierzy i pracowników cywilnych Warsztatów.

Listopad

Wyróżnienie 2 Brygady Radiotechnicznej przez MON. Za osiągnięcie najlepszych wyników w szkoleniu, dyscyplinie i wychowaniu oraz działalności materiałowo-techniczej w 1976 r. Minister Obrony Narodowej wyróżnił nagrodą pieniężną – dowódcę brygady płk. inż. Ryszarda SAJDAKA, a Dowódca Wojsk OPK wyróżnił pucharem przechodnim i dyplomem uznania – 2 BRt oraz dyplomem uznania: 68 do OPK 4 BA OPK, 43 el i 50 PWL.

20 listopada

Przekazanie obowiązków dowódcy 26 plm OPK w ZEGRZU POMORSKIM. Obowiązki dowódcy zdał: płk dypl. pil. Henryk SYGNOWSKI, obowiązki objął: ppłk dypl. pil. Bogusław WASILEWSKI.

Grudzień

Promocja podchorążych SOR. W dniu 19 grudnia w 28 plm OPK odbyła się uroczysta promocja podchorążych SOR na pierwszy stopień oficerski. Młodych oficerów promował: Dowódca 2 Korpusu OPK – gen. bryg. pil. dr Władysław HERMASZEWSKI w uroczystości wzięli udział obok najbliższy, wszyscy rektorzy uczelni, których absolwenci zostali promowani.

Podsumowanie działalności wynalazczo-nowatorskiej w Korpusie. Działalność wynalazczo-nowatorska w Korpusie ma wieloletnie i dobre tradycje, rozwija się – poprawiając możliwości techniczne eksploatacyjnego sprzętu. Najlepiej w br. oceniono 2 BRt – przyjmując 111 wniosków, II m. 28 plm OPK – 86 wniosków, III m. 4 BA OPK – 80 wniosków. Dowódca Korpusu wyróżnił czołowych działaczy i twórców projektów.

Ocena działalności kulturalno-oświatowej. Jest to pierwszy rok przyjętego Apelu Kulturalnego 1975-1980, którego realizacja poprawiła: bazę, zasobność bibliotek oraz zaktywizowała etatowych pracowników GKO jak i działaczy społecznych kultury. Szczególne osiągnięcia w jednostkach Korpusu to:

 • II m. GKO 26 plm OPK i III m. GKO 28 plm OPK we współzawodnictwie najlepszy Klub Garnizonowy w Wojskach OPK;
 • I m. 4 BA OPK w realizacji zadań konkursu Wojsko ojczystej przyrodzie;
 • I m. drużyny korpusu i w mistrzostwach szachowych w Wojskach OPK;
 • III m. 34 plm OPK w przeglądzie amatorskich zespołów estradowych;
 • I m. drużyny korpusu w indywidualnych i drużynowych mistrzostwach tenisa stołowego;
 • II m. 34 plm OPK w organizacji nieobozowego lata.

Adaptacja piwnic GKO w BYDGOSZCZY dla działalności Klubu Młodzieżowego IKAR.

Ocena minionego roku.

Zadania postawione dla Korpusu w rozkazie szkoleniowym WOPK i wyższych przełożonych zostały wykonane. Wytypowane reprezentacje Korpusu we wszystkich dziedzinach współzawodnictwa szkolno-bojowego, sportowego, kulturalnego zajmowały bardzo często miejsca nagradzane – podium, bądź blisko niego. Zwieńczeniem właściwej koncepcji szkoleniowej były celujące rezultaty jakie jednostki korpusu wraz z GO Korpusu osiągnęły podczas wszystkich etapów ćwiczenia z wojskami pk.: ARGON-76.

W Wojskach Lotniczych: Pułki lotnicze zrealizowały plan szkolenia taktyczno-bojowego, przy zmniejszeniu się o 50% przesłanek i wypadków lotniczych w stosunku do 1975 r. Nie zaistniała żadna katastrofa lotnicza. Zrealizowano roczny nalot w ok. 90% planu.

W Wojskach Rakietowych i Artylerii: Dywizjony rakietowe potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia taktyczno-bojowego zdobywając najwyższe miejsce w Wojskach OPK.

W Wojskach Radiotechnicznych: Pododdziały brygady wykryły 100% celów kontrolnych i w pełni zabezpieczyły potrzeby własnego LM podczas naprowadzania na cele kontrolne. Podczas ćwiczeń i treningów wykryto 97% celów i prowadzono w czasie 81%.

W Służbie Techniki i Zaopatrzenia: Główne zadania w zakresie materiałowo-technicznego i gospodarczo-bytowego zabezpieczenia procesu szkolenia zostały wykonane na poziomie dobrym. 21 brt 2 BRt zdobył II m. w WP w konkursie Wojskowy Mistrz Gospodarności, a 4 BA OPK zdobyła I m. w Wojskach OPK w utrzymaniu magazynów ZN. Ogółem we wszystkich SD DW wypoczywało 2000 osób, a na koloniach i obozach przebywało ponad 600 dzieci i młodzieży.

W Rozpoznaniu: Szczególnie w rejonie BAŁTYKU działało ok. 4145 samolotów państw NATO i SZWECJI, z których po wykryciu i rozpoznaniu obserwowano 2550 samolotów. Z tej liczby do samolotów rozpoznawczych zaliczono 494. Były to samoloty typu: RC-135, Orion, NIMROD, CAMBERRA, ATLANTIC, RF-4E. Tradycyjnie rozpoznanie naszego systemu prowadziły okręty RFN: OKER przez 88 dni, ALSTER przez 104 dni i OSTE przez 47 dni.