Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1975.

Styczeń

Pożegnanie do rezerwy Szefa WRT. Po ponad 30 letniej służbie wojskowej w WP – płk mgr Stefan TKACZYK Szef Wojsk Radiotechnicznych Korpusu, ze względu na stan zdrowia, został przeniesiony w stan spoczynku.

Luty

Ćwiczenie z wojskami pk. ZIMA-75. Ćwiczenie charakteryzowało się bardzo dużym rozmachem operacyjnym i ilością zaangażowanych sił i środków. Ćwiczeniem kierował Szef Sztabu Generalnego WP. Korpus prowadził działania bojowe po raz pierwszy w oparciu o nową strukturę WRT i systemu dowodzenia, która w pełni zdała egzamin.

Wyróżnienie wpisane do Księgi Zasłużonych dla Wojsk OPK. Dowódca Wojsk OPK rozkazem Nr PF 32/OPK z dnia 13 lutego wyróżnił niżej wymienionych wpisem do Księgi Zasłużonych dla WOPK: ppłk Zbyszko DORSZEWSKI – 2 BRt, ppłk Jan GUCWA – Sztab 2 KOPK, ppłk Józef PŁUCIENNICZAK – 4 BA OPK, ppłk Ryszard SKIBA – 26 plm OPK, mjr pil. Aleksy ANTONIEWICZ – 34 plm OPK, mjr Franciszek BUJALSKI – 4 BA OPK, mjr Zenon SMOLAREK – 34 plm OPK, mjr pil. Bolesław SOBANIA – 26 plm OPK, mjr Piotr WIŚLIŃSKI – 34 plm OPK, mjr pil. Stanisław KORULCZYK – 28 plm OPK, kpt. Franciszek MROCZKO – 2 BRt, st. sierż. szt. Marian KLUZA – 4 BA OPK i st. sierż. Kazimierz LUDWIK – 34 plm OPK.

1 marca

Wprowadzenie urządzenia kodującego w brygadach artylerii. Dowódca Wojsk OPK rozkazem Nr 076 z dnia 29 marca wprowadził w dywizjonach rakietowych elektroniczne urządzenie kodujące typu FIAŁKA. Przez urządzenie można przesyłać informacje o charakterze tajnym.

28 marca

Rozformowanie 12 i 13 pułków radiotechnicznych. Zakończenie rozformowania 12 i 13 prt zakończyło kolejny etap reorganizacji Wojsk Radiotechnicznych Korpusu. Istniejące przez 18 lat jednostki radiotechniczne odegrały bardzo ważną rolę w systemie dowodzenia i szkolenia żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Zdecydowana większość kadry z obu pułków znalazła stanowiska w strukturze 2 Brygady Radiotechnicznej i innych jednostkach korpusu. Ostatnim dowódcą 12 prt w GDYNI był płk Kazimierz KOSMOWSKI. Ostatnim dowódcą 13 prt w CHOSZCZNIE był: płk inż. Ryszard SAJDAK.

Kwiecień

Centralny konkurs pododdziałów remontowych. Była to już piąta edycja konkursu na przodujący organ remontowy szczebla taktycznego. Centralna komisja po raz kolejny przyznała I m. w WP – 50 PWL w SŁUPSKU.

1 maja

Sformowanie Eskadry Dowództwa Korpusu w BYDGOSZCZY. W wykonaniu rozkazu Dowódcy Wojsk OPK Nr 033/OPK z 14 lutego z dniem 1 maja 1975 r. zostało zakończone formowanie 43 Eskadry Lotniczej – JW. 2148 z sił i środków Eskadry Dowództwa Korpusu.

14 maja

Katastrofa lotnicza samolotu MiG-21. Kpt. pil. Michał SIDORUK na samolocie MiG-21 MF z 26 plm OPK wykonując lot szkoleniowy na przechwycenie celu w ramach ćwiczeni z wojskami korpusu, stwierdził wysoką temperaturę silnika i nieprawidłowe działanie instalacji paliwowej. W wyniku czego nastąpił wybuch i pożar samolotu po 12 minutach lotu. Pilot szczęśliwie katapultował się. Samolot rozbił się nie wyrządzając większych szkód. Dowódca Wojsk OPK nagrodził kpt. pil. SIDORUKA nagrodą rzeczową.

Maj

Rocznica zakończenia II Wojny Światowej i powołania UW. Minęła 30 rocznica zdobycia przez Wojska Radzieckie i Wojsko Polskie stolicy hitlerowskiej NIEMIEC – BERLINA, podpisania bezwarunkowej kapitulacji NIEMIEC przed przedstawicielami Wojsk Sojuszniczych. W Polsce uroczyście obchodzi się każą rocznicę Dnia Zwycięstwa. W tym roku minęła 20 rocznica podpisania dokumentów powołujących UKŁAD WARSZAWSKI, grupujący wojska państw Socjalistycznej Europy.

Czerwiec

Ćwiczenie z wojskami pk.: ARGON-75. Rozpoczęło się cykliczne ćwiczenie z wojskami 2 Korpusu OPK pk.: ARGON-75, najważniejsze w bieżącym roku w Wojskach OPK. W pierwszym etapie organizacyjno-zintegrowanym jednostki wytypowane do strzelań bojowych w ZSRR przygotowują się do czekającego zadania. Dowództwo, Sztab i SD Korpusu wspólnie z Grupami Operacyjnymi Brygad Rakietowych i zespołów dowodzenia pułków przygotowały się organizacyjnie i teoretycznie do działania na poligonach wojskowych w KAZACHSTANIE – ZSRR. Zakończony etap otrzymał wysoka ocenę przełożonych.

Wprowadzenie PZR S-125M na uzbrojenie 4 i 26 BA OPK. W celu wzmocnienia obrony rejonu Wybrzeża przed celami działającymi na małych wysokościach włączono w system obrony rakietowej OP osiem dywizjonów rakietowych wyposażonych w PZR S-125M Newa, gotowość których określono dla: 64 i 65 z 4 BA OPK oraz 66 i 67 z 26 BA OPK – do 1 lipca br. Dla dywizjonów: 68 i 69 z 4 BA OPK oraz 70 i 71 z 26 BA OPK – do 1 października br.

Od 26 maja do 10 czerwca

Inspekcja Sił Zbrojnych w Korpusie. Inspekcją objęto: Sztab Korpusu, 4 BA OPK oraz 28 i 34 plm OPK. Przeprowadzone ćwiczenie zostało wysoko ocenione. Wojska rakietowe na 22 cele przechwyciły i zniszczyły 20 celów. Lotnictwo myśliwskie i pododdziały radiotechniczne działały skutecznie i faktycznie prawidłowo. Ocena ogólna korpusu – dobra (3,75).

Sierpień – wrzesień

Druga część ćwiczenia z wojskami pk.: ARGON-75. Na poligonie artyleryjskim w ASZUŁUKU strzelały dywizjony z 4 i 26 BA OPK uzyskując za praktyczne strzelania do różnorodnych celów powietrznych i stosujących zakłócenia RE oceny dobre i bardzo dobre. Piloci z 34 plm OPK na poligonie lotniczym w rejonie ASTRACHANIA zestrzelili wszystkie cele powietrzne otrzymując oceny dobre i bardzo dobre.

Od 8 do 12 września

Mistrzostwa WP w pokonywaniu OSF i strzelaniu masowym. Na obiektach 34 plm OPK w BABICH DOŁACH w zespołowym biegu na Ośrodku Sprawności Fizycznej – zespół 34 plm OPK zajął I m. w WP. W strzelaniu z kbks – 6 plut. Jan CHRUŚCIEL z 26 BA OPK zajął I m. w WP. Mistrzostwa pod względem organizacyjnym i sportowym bardzo dobrze przygotował 34 plm OPK przy pomocy instruktorów korpusu, których Dowództwo WOPK nagrodził.

Od 2 do 13 września

Finał zawodów użyteczno-bojowych WOPK. W wyniku przeprowadzonych zawodów Dowódca Wojsk OPK nadał tytuły przedstawicielom i zespołom korpusu:

  • Wicemistrz Walki Indywidualnej LM Wojsk OPK na 1975 r. zdobył – kpt. pil. Piotr HALK z 26 plm OPK.
  • Mistrz Walki Zespołowej LM Wojsk OPK na 1975 r. zdobył zespół pilotów z 34 plm OPK w składzie: kpt. pil. Jan SADOWSKI, kpt. pil. Ryszard NOWICKI, kpt. pil. Jerzy MACHNIK, kpt. pil. Czesław PAZUR i mjr pil. Aleksy ANTONIEWICZ.
  • Mistrzowski Dywizjon Ogniowy WR WOPK na 1975 r. zdobył 46 doar 4 BA OPK – dowódca mjr mgr inż. Stefan BARTCZAK.
  • Wicemistrzowski Dywizjon Ogniowy WR WOPK” na 1975 r. – III m. zdobył 42 doar 26 BA OPK – dowódca kpt. Jerzy ZIMNIEWICZ.
  • Wicemistrzowska Bateria Techniczna WR WOPK” na 1975 r. – II m. zdobyła bateria techniczna 26 dtar 4 BA OPK – dowódca mjr Mieczysław KOŁODZIEJSKI.

Ocena minionego roku.

Główny wysiłek Dowództwo, Sztab oraz Wojska Korpusu skupiły na jak najlepszym zgraniu i przygotowaniu się wytypowanych pododdziałów na terytorium Polski do strzelań bojowych na poligonach bojowych w ZSRR. Co w pełni się udało.

Wojska radiotechniczne i WRE. Zarejestrowano w przestrzeni powietrznej BAŁTYKU, aż 3212 samolotów państw NATO i SZWECJI, z tego zakwalifikowano 589 wykonujących ściśle misje rozpoznawcze. Były to samoloty typu: RC-135, RC-54, ORION-P3, NIMROD, ATLANTIC i 37 nieustalonego typu. Poza tym trzy RFN okręty rozpoznawcze prowadziły rozpoznanie systemu: łączności, r/lokacji i rozpoznania, aż przez 231 dni. W dalszym ciągu doskonalono nową strukturę organizacyjną brygady w oparciu o pięć PłSD. Zakończono budowę trzech pomocniczych SD w krt – UNIEŚCIE, KOŁBASKOWO i OSIELSKO. W pozostałych PłSD i SD krt prowadzono prace modernizacyjne i wykończeniowe.

Wojska Lotnicze. Przezbrojono wszystkie eskadry 28 plm OPK w samoloty MiG-21M. Zabezpieczyły przygotowanie i przeprowadzenie defilady lotniczej z okazji XXX Marynarki Wojennej PRL oraz Centralne Zawody Rozpoznawcze przez 26 plm OPK.

Wojska Rakietowe i Artyleria. Wybudowały betonowe ukrycia dla PZR typu S-125M Newa, a 46 doar – po raz czwarty uzyskał I m. w Wojskach OPK.

Służby Techniki i Zaopatrzenia. Sprawnie zabezpieczyły przezbrojenie pododdziałów: lotniczych, artyleryjskich i radiotechnicznych w nowy sprzęt bojowy i modernizację starego.