Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1974.

Styczeń

Rozformowanie 32 spa OPK. Szef Sztabu Generalnego WP zarządzeniem Nr 01/Org. z 2 stycznia polecił dowódcy korpusu rozformować 32 spa OPK do 15 lipca br.

26 – 29 marca

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe. Sztab Generalny WP przeprowadził ćwiczenie dowódczo-sztabowe z udziałem wojsk nt.: Odpieranie pierwszego zmasowanego nalotu ŚNP we współdziałaniu z siłami i środkami OPL innych RSZ na obszarze kraju. W ramach ćwiczenia po raz pierwszy zastosowanego nowe elementy taktyki działań LM: zwalczanie celów naziemnych z wykorzystaniem pocisków R-3s, zwalczanie śmigłowców wykonujących ataki na elementy ugrupowania bojowego rodzajów wojsk korpusu oraz likwidacja skutków użycia BMR i rozminowania lotniska.

15 – 19 kwietnia

Strzelania bojowe dywizjonów 4 BA OPK. Grupa operacyjna 4 BA OPK i 22, 25 doar odbyła strzelanie bojowe na poligonie ASZUŁUK. 22 doar uzyskał najwyższą ocenę jaką do tego czasu uzyskał dywizjon z 4 bądź 26 BA OPK – 4.94 bardzo dobrze, a 25 doar – 4.84 (bardzo dobrze). Ogólna ocena 4 BA OPK – 4,91 (bardzo dobrze).

Od 16 kwietnia do 17 maja

Gra decyzyjna MON. Przeprowadzono grę decyzyjną nt.: Organizacja i prowadzenie kompleksowej obrony wybrzeża morskiego. Grupa Operacyjna 2 KOPK została wysoko oceniona przez Głównego Inspektora Szkolenia MON.

Od 15 do 17 maja

Zawody zespołowe planszecistów. Szefostwo WRT WOPK zorganizowało i przeprowadziło w brt SANDOMIERZU zawody planszecistów. Poszczególne zespoły z 2 Korpusu OPK uzyskały następujące miejsca:

 • W grupie kompanii radiotechnicznych – III m. zespół 51 krt z 13 prt;
 • W grupie batalionów radiotechnicznych – II m. SD 3 brt z 12 prt;
 • W grupie brygad, prt, RIC Korpusu – III m. SD 13 prt;
 • W grupie WRT Korpusów – II m. zespół 2 Korpusu OPK.

Od 17 do 21 czerwca

Strzelanie bojowe dywizjonów 26 BA OPK. Grupa operacyjna brygady, 39, 40 i 41 doar odbyła strzelanie bojowe na poligonie ASZUŁUK, uzyskując następujące rezultaty: 39 doar – 3,52 (dobrze), 40 doar – 4,92 (bardzo dobrze) i 41 doar – 4,15 (dobrze). Ogólna ocena brygady: 4,16 (dobrze).

Czerwiec

Rozformowanie 32 spa OPK. Po 22 latach działalności szkoleniowej i wykonywania zadań obrony obiektów i miasta BYDGOSZCZY, 32 spa OPK kończy swoją służbę jako jednostka WOPK. Do końca swej działalności 32 spa OPK utrzymywał wysoki stan gotowości bojowej i wyszkolenia. Potwierdzeniem były wyniki kontroli w 1972 r. prowadzonej przez Komisję Sztabu Generalnego WP, która oceniła pułk na oceną ogólną bardzo dobrą. Ostatnim dowódcą 32 spa OPK był ppłk mgr Franciszek KARPIŃSKI.

2 – 4 lipca

Finał zawodów plutonów foto WOPK: W SANDOMIERZU, w ogólnej klasyfikacji zespół 34 plm OPK zdobył II m. (2507 pkt).

17 lipca

Wyróżnienie oficerów złotą odznaką Wzorowy Dowódca. Dowódca WOPK wyróżnił z jednostek 2 Korpusu OPK, niżej wymienionych dowódców – złotą odznaką Wzorowy Dowódca:

 • ppłk Józef PŁUCIENNICZAK – dowódca 21 doar z 4 BA OPK;
 • kpt. Franciszek ŻYGIS – dowódca 40 doar z 26 BA OPK;
 • kpt. Ryszard SIECZKA – dowódca klucza z 34 plm OPK;
 • kpt. Jan KORZENIOWSKI – dowódca krt z 13 prt.

Sformowanie 2 Brygady Radiotechnicznej. Dowódca Wojsk OPK rozkazem Nr 0160/Org. z dnia 9 sierpnia rozkazał Dowódcy 2 Korpusu OPK w terminie do 28 lutego 1975 r. sformować:

 • Dowództwo i Sztab 2 BRt w m. BYDGOSZCZ na bazie sił i środków 12 i 13 prt w składzie 4 batalionów radiotechnicznych.
 • 21 brt w m. WŁADYSŁAWOWO w składzie: 212, 213 krt;
 • 23 brt w m. SŁUPSK w składzie 231, 232 i 233 krt;
 • 27 brt w m. WITKOWO w składzie: 271, 272 i 273 krt;
 • 28 brt w m. GRYFICE w składzie: 28, 282 i 283 krt;
 • 11 krt w m. CHRUŚCIEL oraz rozformować: 12 i 13 prt.

Sierpień

Ćwiczenia z wojskami pk.: ARGON-74. Dowództwo Wojsk OPK przeprowadziło cykliczne ćwiczenie z wojskami zakończone strzelaniem bojowym dywizjonów rakietowych 4 i 26 BA OPK. Udział w ćwiczeniu wzięła: Grupa Operacyjna i SD 2 Korpusu OPK, Grupy Operacyjne 4 i 26 BA OPK oraz wyznaczone dywizjony rakietowe obu brygad. Ponadto do zabezpieczenia GO i strzelających dywizjonów wydzielono siły i środki łączności z 2 WŁ i środki r/lokacyjne z 2 BRt o sile brt. Po raz pierwszy dywizjony rakietowe wykonywały strzelania bojowe do manewrujących celów powietrznych na dużych wysokościach z dużymi prędkościami oraz do celów powietrznych na małych wysokościach pod przykryciem zakłóceń RE. GO SD z strzelające dywizjony wykazały wysokie umiejętności z zwalczaniu celów powietrznych w skomplikowanych warunkach sytuacji powietrznej.

Od 20 sierpień do 10 wrzesień

Szkolenie pododdziałów chemicznych. Na letnim poligonie przebywały pododdziały chemiczne wojsk OPK. Na zakończenie szkolenia przeprowadzono zawody techniczno-bojowe wśród szkolonych pododdziałów. Miejsca zespołów Korpusu:

 • I m. 2 Korpus OPK (CSD WOPK, 1 DA OPK);
 • II m. 4 BA OPK (1 Korpus OPK, 62 plm OPK);
 • III m. 26 BA OPK (10 plm OPK, 11 plm OPK).

Dowódca Korpusu nagrodził wyróżniających się oficerów i podoficerów.

Wrzesień

Przekazanie obowiązków Szefa Lotnictwa. Obowiązki Szefa Oddziału Lotnictwa 2 Korpusu OPK zdał: płk dypl. pil. Edmund KOŹBIAŁ, obowiązki objął: płk dypl. pil. Czesław FILONOWICZ.

Od 2 do 7 września

Strzelanie bojowe pilotów Węgierskiej Armii Ludowej. Na poligonie morskim USTKA piloci Węgierskiej Armii Ludowej działającej z lotniska 34 plm OPK w BABICH DOŁACH odbyli strzelania rakietowe z samolotów myśliwskich.

19 września

Formowanie dywizjonów rakietowych. Dowódca Wojsk OPK rozkazem Nr 0188/Org. z dnia 19 września br., a Dowódca 2 Korpusu OPK rozkazem 084/Org. z dnia 9 października rozkazali dowódcom: 4 i 26 BA OPK sformować do 31 marca 1975 r. po dwa dywizjony rakietowe: 68, 69, 70 i 71.

Październik

Zawody użyteczno-bojowe Wojsk OPK. W wyniku przeprowadzonych zawodów Dowódca Wojsk OPK nadał tytuły:

 • Mistrza Walki Indywidualnej LM Wojsk OPK na 1974 r. – kpt. pil. Jackowi TYTEJA z 26 plm OPK.
 • Wicemistrza III m. walki zespołowej LM Wojsk OPK na 1974 r. pilotom reprezentacji 2 Korpusu OPK w składzie: kpt. pil. Leszek JANICKI, por. pil. Edward WRÓBLEWSKI, kpt. pil. Jan SADOWSKI, kpt. pil. Jerzy MACHNIK i kpt. pil. Jan ZEMAN.
 • Mistrzowskiego dywizjonu WR wojsk OPK na 1974 r. – 46 doar z 4 BA OPK dowódca mjr mgr inż. Stefan BARTCZAK.
 • Wicemistrzowskiego II m. dywizjonu WR Wojsk OPK na 1974 r. II m. 41 doar z 26 BA OPK dowódca kpt. Mieczysław KOŹBIAŁ.
 • Wicemistrzowskiego II m. pododdziału technicznego WR Wojsk OPK na 1974 r. – baterii technicznej 26 dtar 4 BA OPK – dowódca mjr Mieczysław KOŁODZIEJSKI.
 • Wicemistrzowskiej II m. baterii osłonowej na 1974 r. – 89 ba plot kalibru 57 mm 26 BA OPK – dowódca kpt. Kazimierz CHOJNACKI.
 • Wicemistrzowskiej III m. baterii osłonowej na 1974 r. – 87 baplot kalibru 57 mm 26 BA OPK – dowódca por. Henryk KORCZ.
 • Mistrzowskiej baterii osłonowej na 1974 r. – 5 baplot kalibru 37 mm 28 plm OPK – dowódca kpt. Kazimierz REKWIROWICZ.
 • Wicemistrzowskiej baterii osłonowej na 1974 r. – 58 baplot kalibru 37 mm 4 BA OPK – dowódca por. Józef GROCHAL.
 • Wicemistrzowskiego II m. pododdziału WRT Wojsk OPK na 1974 r. – 13 krt 12 prt – dowódca kpt. Bogumił RATAJCZAK.

5 października

Nadanie Odznaki Wzorowy Dowódca. Dowódca Wojsk OPK nadał przodującym dowódcom z jednostek 2 Korpusu OPK złote odznaki Wzorowy Dowódca. Odznaki i nagrody pieniężne otrzymali:

 • mjr dypl. pil. Edward PRYCZEK – dowódca eskadry lotniczej 26 plm OPK;
 • mjr pil. Zdzisław ZAWISZA – dowódca klucza 19 leh;
 • kpt. pil. Bronisław MALINOWSKI – dowódca klucza 19 leh.

Październik

Przyjęcie zmodernizowanych PZR S-125. Na uzbrojenie dywizjonów: 64 i 65 z 4 BA OPK oraz 66 i 71 z 26 BA OPK wprowadzono zmodernizowane PZR typu S-125M NEWA; głównie do zwalczania niskolecących z dużą prędkością celów powietrznych.

Święto 19 leh. Minęło 20 lecie utworzenia 19 Lotniczej Eskadry Holowniczej. Eskadra wniosła istotny wkład w zabezpieczeniu szkolenia bojowego jednostek artylerii OPL WP. Dowódca 2 Koprusu OPK złożył podziękowanie składowi osobowemu eskadry, najlepszych nagrodził.

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego. Rywalizacja sportowa w Wojskach OPK zakończyła się dla korpusu zajęciem II m. wśród jednostek Wojsk OPK. Dowódca korpusu najlepszych nagrodził plakietkami z brązu oraz ceramiką ozdobną WŁOCŁAWEK.

Nowy podział działań bojowych na strefy. Reorganizacja WRT i systemu dowodzenia wymusiła wprowadzenie nowych ustaleń w zakresie podziału rejonu działań bojowych korpusu na strefy odpowiedzialności i zadań dotyczących pełnienia dyżurów bojowych, kompetencji i odpowiedzialności. Rejon korpusu podzielony został na następujące strefy odpowiedzialności PSD GRYFICE, PSD SŁUPSK i PSD WŁADYSŁAWOWO.

28 listopada

Wręczenie pucharu za działalność racjonalizatorską. Dowódca Wojsk OPK wręczył Dowódcy 2 Korpusu OPK puchar przechodni za zajęcie I m. w Wojskach OPK w działalności racjonalizatorskiej i wynalazczości za 1974 r. Puchar Korpus zdobył po raz trzeci z rzędu i zatrzymał go na własność.

Podsumowanie minionego roku.

Korpus sprawne przeprowadził reorganizację swoich jednostek bojowych w nakazanym czasie oraz przeszedł na nową strukturę dowodzenia i zintegrowania całości. Z dniem 17 grudnia włączono do pracy bojowej w nowym systemie dowodzenia nowowybudowane i wyposażone SD Korpusu.

Wojska Radiotechniczne: Wykryły i prowadziły ogółem 1850 celów (samolotów państw zachodnich) w tym 581 samolotów rozpoznawczych państw NATO typu: RC-135 (USA); RC-54 (USA); ORION (USA); CANBERA (WB); COMET (WB); NIMROD (WB) i ATLANTIC (RFN). Ponadto w akwenie BAŁTYKU bez przerwy prowadziły rozpoznania 3 okręty RFN typu: OSTE (A-52), OKER (A-53) i ASTER (A-50).

Wojska Lotnicze: Lotnictwo zrealizowało przydzielony limit nalotu szkolno-bojowego w ilości 8.152 godz. – 88%, a podczas ćwiczeń 11.756 godz. – 88%.

Wojska Rakietowe i Artylerii: Tradycyjnie rezultaty strzelań bojowych i rezultaty zawodów użyteczno-bojowych pokazały przełożonym bardzo wysoki poziom wyszkolenia składów osobowych utrzymujący się od utworzenia obu brygad.

Inne: Korpus został najwyżej oceniony wśród ZOT w działaniu służb zaopatrzenia lotniczo-technicznego. Do Księgi Czynów Żołnierskich Wojsk OPK wpisano: ppłk Ryszarda SKIBĘ i mjr Bolesława SOBANIĘ – 26 plm OPK, mjr Zenona SMOLARKA, mjr Piotra WIŚLICKIEGO i st. sierż. szt. Kazimierza LUDWIKA z 34 plm OPK, kpt. Franciszka MROCZKO, ppłk Zbyszko DOROSZEWSKIEGO z 2 BRt oraz mjr Franciszka BUJALSKIEGO i sierż. szt. Mariana KLUZA z 4 BA OPK.