Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1973.

5 lutego

Awaria samolotu IŁ-28 z 19 leh. Załoga samolotu IŁ-28 wykonując lot szkoleniowy w nocy zmuszona została do awaryjnego opuszczenia samolotu przez katapultowanie się.

10 lutego

Przekazanie obowiązków Szefa Służb Techniki i Zaopatrzenia. Obowiązki Szefa Oddziału Zaopatrzenia Materiałowego Korpusu zdał: płk Henryk ANDRASIAK, obowiązki Szefa Służb Techniki i Zaopatrzenia – Zastępcy Dowódcy 2 Korpusu OPK objął: płk inż. Jan ŚLIWIŃSKI.

Kwiecień

Konkurs Sal Tradycji w Wojskach OPK. Zarząd Polityczny Wojsk OPK zorganizował konkurs Sal Tradycji. Oceniono wyposażenie w eksponaty, dokumenty pokazujące szlak bojowy i okres pokojowego szkolenia. Poza tym konkurs stał się impulsem odtwarzania historycznej tożsamości jednostek i uczenia młodej kadry i żołnierzy patriotyzmu lokalnego. Z jednostek korpusu najwyżej oceniono ekspozycję Sali Tradycji 28 plm OPK na III miejsce.

Maj

Konkurs na Przodujący Organ Remontowy Sił WP. Główny Inspektor Techniki WP powołał Centralną komisję konkursową mającą wybrać przodujący organ remontowy szczebla ZT i szczebla oddziału. W wyniku przeglądu GIT nagrodził 50 PWL za zdobycie I miejsca – kierownik ppłk Stanisław GÓRA, a II miejsce przyznano działowi Technicznej Obsługi Samolotu z dywizjonu technicznego 28 plm OPK – kierownik mjr Józef GACZYŃSKI.

Przegląd amatorskiej twórczości w GKO Wojsk OPK. W przeglądzie amatorskiej twórczości i działalności w różnych dziedzinach twórczości kulturalnej wśród dzieci najwyżej z GKO korpusu oceniono: Teatr poezji 34 plm OPK – I miejsce w Wojskach OPK i wyróżnienie w WP. Zespół instrumentalno-wokalny 12 prt zajął I miejsce w Wojskach OPK. Zespół żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 2 WŁ i pododdziałów podległych sztabowi zajął II miejsce w Wojskach OPK w konkursie czytelniczym.

7 maja

Akacja ratownicza pilota, który utracił orientację przestrzenną. Por. mar. pil. Andrzej OWCZAREK z 7 plmsz MW w trakcie lotu szkoleniowego w nocy na skutek awarii przyrządów pokładowych utracił orientację. Prawie w tym samym czasie na lotnisku CEWICE – MW nastąpiła awaria środków UL. W tej sytuacji siły i środki dyżurne 12 WM – GDYNIA, rozpoczęły akcję ratowania pilota i samolotu. Por. OWCZAREK – szczęśliwie wylądował na lotnisku w SŁUPSKU przy znacznej pomocy dyżurnego 12 WM – kpt. Mariana GÓRALCZYKA i dyż. KL SŁUPSK – mjr pil. Stanisława BEDNARCZYKA, których wyróżnił dowódca korpusu.

15 maja do 10 czerwca

Konkurs bazy szkoleniowej służby samochodowej. Służby Techniki i Zaopatrzenia Wojsk OPK przeprowadziły konkurs na najlepszą bazę szkoleniową i wyniki wyszkolenia kierowców i mechaników samochodowych. Na podstawie wyników I miejsce zajął 2 Korpus OPK, a 34 plm OPK, 4 i 26 BA OPK – oceniono na bardzo dobrze.

Czerwiec

Otwarcie Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego Korpusu w SAMOCIĄŻKU. Zakończono wielomiesięczne prace przy budowie i wyposażeniu Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego w SAMOCIĄŻKU k. KORONOWA dla kadry i pracowników cywilnych wojska Dowództwa i Sztabu Korpusu. Budową z wielką determinacją i konserwacją kierował ppłk mgr Marian PEREŁKA, przy pomocy wytypowanej kadry, żołnierzy i pracowników wojska z 2 WŁ i p.b.p. sztabowi. Wybudowano od podstaw obiekt, w którym można organizować szkolenie zbiorowe kadry, kursy i obozy kondycyjne, a nawet turnusy wczasowe. Jak na ten okres PRL standard oddanych obiektów był bardzo wysoki np. każdy domek wyposażono w aparat telefoniczny, radioodbiornik radiowy i odbiornik TVP.

Od 4 do 3 lipca

Centralne Taktyczno-Bojowe Zawody Rozpoznania Powietrznego WP. Po przeprowadzonych zawodach w ocenie końcowej komisji, zespół dowodzenia 2 Korpusu OPK zajął II miejsce wśród ZOT, zespół dowodzenia 28 plm OPK zajął I miejsce wśród Oddziałów, a zespoły dowodzenia: 34 i 26 plm OPK II i III miejsce.

Od 15 czerwca do 15 lipca

Zintegrowane szkolenie pododdziałów saperskich korpusu. Na poligonie przykoszarowym 2 Brygady Saperów w KAZUNIU szkolono pododdziały saperskie Wojsk OPK. Na zakończenie szkolenia przeprowadzono zawody, w których I miejsce zajął pluton saperów 26 BA OPK, a III miejsce pluton saperów 4 BA OPK.

Od 18 do 20 lipca

Zawody o tytuł najlepszego planszecisty WOPK. W przeprowadzonym konkursie o tytuł Najlepszego Zespołu Przekazywania i Zobrazowania Informacji Radiolokacyjnej, zespoły i reprezentanci korpusu zajęli miejsca:

 • W konkurencji zespołowej – II miejsce zespół Korpusu.
 • W grupie planszecistów pracujących w systemie współrzędnych biegunowych – I miejsce zajął szer. Stanisław KLIMEK z 12 prt.
 • W grupie planszecistów pracujących w systemie współrzędnych prostokątnych – II miejsce zajął st. szer. Ryszard BRANICKI.

Sierpień

Dalsze formowanie dywizjonów rakietowych. Szef Sztabu Generalnego WP Zarządzeniem Nr 057/Org. z dnia 02.08.1973 r. polecił Dowódcy 2 Korpusu OPK sformować w terminie do 31 grudnia. W składzie 4 BA OPK: 64 doar w m. JURATA i 65 doar w JASTRZĘBIEJ GÓRZE. W składzie 26 BA OPK: 66 doar w NAĆMIERZU i WICKU MORSKIM oraz 67 doar w ŁAZACH – UNIEŚCIU.

13 do 16 sierpnia

Zawody o tytuł Mistrza Walki. Na lotnisku 28 plm w RĘDZIKOWIE przeprowadzono doroczne zawody pilotów LM o tytuł Mistrza Walki 2 Korpusu OPK w konkurencjach zespołowych i indywidualnych.

 • Tytuł Mistrza Walki w konkurencji zespołowej 2 Korpusu OPK na 1973 r. zdobył zespół 26 plm OPK – dowódca kpt. pil. Jacek TUTEJA, II miejsce zdobył 28 plm OPK – dowódca mjr pil. Artur BERGHAUSEN, III miejsce zespół 34 plm OPK – dowódca kpt. pil. Jacek JANICKI.
 • Tytuł Mistrza Walki w konkurencji indywidualnej 2 Korpusu OPK zdobył: kpt. pil. Zbigniew KOPACZ, II miejsce kpt. pil. Bolesław SOBANIA, a III miejsce kpt. pil. Andrzej LEŚNIAK.

22 sierpnia

Przekazanie obowiązków Szefa Sztabu – Zastępcy Dowódcy 2 Korpusu OPK. Obowiązki Szefa Sztabu – Zastępcy Dowódcy 2 Korpusu OPK zdał: płk dypl. nawig. Ryszard MICHALIK, obowiązki objął: płk dypl. pil. Jerzy RAKOWSKI.
Od 27 do 31 sierpnia

Finał Zawodów o Mistrza Walki Wojsk OPK. Zawody zakończyły się wielkim sukcesem pilotów 26 plm OPK. Tytuł Mistrza Walki Indywidualnej Wojsk OPK zdobył: kpt. pil. Bolesław SOBANIA z 26 plm OPK. Tytuł Mistrza Walki Zespołowej Wojsk OPK – zespół 26 plm OPK zdobył III miejsce.

Sierpień

Regaty Żeglarskie Wojsk OPK. Załoga z 34 plm OPK w składzie: sternik kpt. Tadeusz BOCHAT, kpt. Henryk SYPNIEWSKI, kpt. Tadeusz KOZŁOWSKI i chor. Stanisław RZEPIŃSKI – zajęła po raz trzeci z rzędu I miejsce w regatach żeglarskich o puchar przechodni Dowódcy WOPK. Załoga puchar Dowódcy WOPK zdobyła na własność.

Od 10 do 14 września

Finał zawodów użyteczno-bojowych WRT i WR i Art. WOPK. W rejonie lotniska PIENIĘŻNICA rozegrano finałowe zawody pododdziałów radiotechnicznych i rakietowych.

 • Wśród dywizjonów rakietowych:
  • Tytuł Mistrzowskiego dywizjonu ogniowego Wojsk OPK na 1973 r. – zdobył po raz drugi z kolei 46 doar 4 BA OPK – dowódca mjr Franciszek BUJALSKI.
  • Tytuł Wicemistrzowskiego dywizjonu ogniowego Wojsk OPK na 1973 r. II miejsce zdobył 41 doar 26 BA OPK – dowódca mjr Alojzy DAHLKE.
 • Wśród pododdziałów obsługi technicznej:
  • Tytuł Mistrzowskiego pododdziału technicznego WR OPK na 1973 r. – zdobyła bateria techniczna 38 doar KOBYLANKA k. STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO 26 BA OPK – dowódca kpt. Marian WASILEWSKI.
  • Tytuł Wicemistrzowski pododdziału technicznego WR OPK na 1973 r. – II miejsce zdobył 26 dtar BIESZKOWICE 4 BA OPK – dowódca kpt. Bolesław KORZENIOWSKI.
 • Wśród pododdziałów radiotechnicznych:
  • Tytuł Wicemistrzowskiego pododdziału WRT Wojsk OPK na 1973 r. – II miejsce zdobyła 10 krt 12 prt – dowódca kpt. Eugeniusz DUDKO.
 • Ponadto: Dowódca Wojsk OPK przyznał następujące tytuły indywidualne i zespołowe:
  • Tytuł: Najlepszej obsługi operatorów RS WR OPK na 1973 r. – zespołowi 41 doar 26 BA OPK w składzie: kpt. Jerzy WIECHOWSKI, bomb. Roman WIATROWSKI, bom. Marian TARASIEWICZ.
  • Tytuł: Najlepszej obsługi startowej WR OPK na 1973 r.- zespołowi 46 doar 4 BA OPK w składzie: bomb. Janusz MROZICKI, bomb. Tadeusz PIWOWARCZYK, bomb. Zenon ROMATOWSKI, bomb. Zdzisław JANKOWSKI i kan. Lucjan GAJDOS.
  • Tytuł: Najlepszej obsługi RSKP WR OPK na 1973 r. – zespołowi 26 dtar 4 BA OPK w składzie: kpt. Bolesław KORZENIOWSKI, por. Stanisław CHMURSKI, kpt. Kazimierz LASKOWSKI, bomb. Zenon WICHOR, bomb. Janusz FILIPIAK, bomb. Waldemar KORSZOWSKI.
  • Tytuł: Najlepszej obsługi stanowiska potoku technologicznego WR OPK na 1973 r. zespołowi baterii technicznej 38 doar w składzie: mł. chor. Mirosław SĘCZAWA, bomb. Rajmund ROSZYK, bomb. Eugeniusz CIUPAK i bomb. Józef ZAWISTOWSKI.

6 październik

Apel Poległych w KORONOWIE. Przeprowadzono uroczysty Apel Poległych w KORONOWIE pod kierownictwem zastępcy ds. liniowych dowódcy korpusu płk Zbigniewa BADOCHY.

10 października

Obchody Dnia Ludowego WP w Sztabie Korpusu. Dowódca 2 Korpusu OPK wyraził podziękowanie oficerom, którym Jubileusz 25-lecia służby w WP zbiegł się z 50 rocznicą urodzin i nagrodził ich zegarkiem Poliot z dedykacją, zegarek otrzymali: płk Edmund KOŹBIAŁA, płk Feliks JACHNICKI, ppłk Zdzisław CIEŚLAK, ppłk Adolf WYSZATYCKI, ppłk Tadeusz WOZIWODZKI, ppłk Marian KOMENDA, ppłk Adam RAKOCZEK, ppłk Józef PIECHNIK, ppłk Jerzy NIEWIADOMSKI, ppłk Henryk CHRZĄSTOWSKI, ppłk Zygmunt KAPCZYŃSKI, ppłk Tadeusz MAĆKOWIAK, ppłk Kazimierz MICHALSKI, ppłk Stanisław PAWEŁEK, ppłk Kazimierz KRAJNIK, ppłk Henryk SZULCZEWSKI, Jerzy DUDYŃSKI, ppłk Tadeusz RZYMSKI, ppłk Jan Beksiński, mjr Ludwik SADOWSKI, mjr Tadeusz ŻYŁKOWSKI, mjr Edmund KAPTUR i mjr Henryk DALEKIEGO.

Nadanie imienia Szkole Podstawowej. Zastępca ds. liniowych dowódcy korpusu płk Zbigniew BADOCHA nadał Szkole Podstawowej Nr 1 w SZUBINIE imię: 1 Armii Wojska Polskieglo.

13 października

Nadanie imienia ulicy. Szef WRiArt płk Stanisław DIDUSZKO nadał ulicy w BARCINIE imię XXX LWP.

21 października

Otwarcie wystawy fotograficznej. W salonie wydawniczym Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego – dowódca korpusu gen. Władysław HERMASZEWSKI otworzył wystawę Wojska OPK w XXX-lecie LWP przygotowaną przez członków BTF pod kierownictwem mjr Marian BENGANDERA – oficera wydziału chemicznego korpusu.

21 października

Uroczysta Odprawa Warty. Wytypowane pododdziały z 4 BA OPK, 28 plm OPK i 13 prt wzięły udział w uroczystej odprawie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Zwycięstwa w WARSZAWIE.

26 październik

Zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej Nr 26/MON z dnia 25 października 1972 r. w WP ustanowiono Honorową Księgę Czynów Żołnierskich i rozpoczęto wyróżniać wpisem do niej zasłużonych żołnierzy i pracowników wojska.

W 1973 r. z 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju wyróżniono:

 • ppłk Józef PŁUCIENNICZAKA s. Stanisława – dowódcę 21 do w RZUCEWIE k. PUCKA 4 BA OPK;
 • kpt. pil. Aleksego ANTONIEWICZA s. Feliksa – nawigatora 34 plm OPK w GDYNI.

W ramach obchodów XXX LWP Dowództwo 2 Korpusu OPK i podległe jednostki zorganizowały i przeprowadziły szereg uroczystości.

Listopad

Odznaczenia Działaczy PPT w mundurach. Za duży wkład pracy w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku – z okazji 100-lecia powstania PTTK uchwałą ZG PTTK odznaczeni zostali: Złotą Odznaką PPTK – gen. bryg. dr pil. Władysław HARMASZEWSKI, ppłk Jerzy DUDYŃSKI. Srebrną Odznaką PTTK – ppłk Jan PAŃKOWSKI, ppłk Kazimierz LUDWICZAK, płk Ryszard SAJDAK, mjr Krzysztof ŁAPIŃSKI i mjr Bolesław KŁOSOWSKI.

Ogólna ocena minionego roku:

Miniony rok upłynął zwiększonym zaangażowaniem stanu osobowego korpusu w szkoleniu, umacnianiu gotowości bojowej, dyscypliny i porządku wojskowego dla uczczenia jubileuszu 30-lecia Ludowego Wojska Polskiego.

W Lotnictwie: Dokonano przezbrojenia 34 plm OPK i jednej eskadry 28 plm OPK na nowy typ samolotów. Nieetatowe klucze rozpoznawcze i zespoły dowodzenia zajęły II miejsce w Centralnych Taktyczno-Bojowych Zawodach Rozpoznania Powietrznego i II miejsce w grupie LM naddźwiękowego bez LAF. W zawodach WOPK o tytuł Indywidualnego Mistrza Walki Powietrznej – załoga 26 plm OPK zajęła pierwsze miejsce, a 50 PWL zajął też I miejsce wśród polowych warsztatów lotniczych WP.

W wojskach rakietowych i artylerii: Dywizjony obu brygad wykonały strzelania bojowe na poligonie ASZUŁUK na ocenę bardzo dobrą. W zawodach o Tytuł Mistrzowski WR WOPK wytypowane dywizjony 4 i 26 BA OPK zajęły pierwsze i drugie miejsce. Baterie osłonowe artylerii lufowej 28 plm OPK i 22 doar – zajęły też pierwsze i drugie miejsce.

W Wojskach radiotechnicznych: 12 prt zajął II miejsce w zawodach o tytuł Najlepszego Pododdziału WRT WOPK.

W szkoleniu: 50 PWL, 34 plm OPK, 4 BA OPK, zostały wyróżnione w rozkazie Dowódcy WOPK, a ponadto 4 BA OPK wyróżniona została w Dyrektywie MON. Reprezentacja 34 plm OPK zdobyła tytuł mistrza WP w pokonywaniu toru przeszkód.