Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1971.

10 stycznia

Odprawa wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wyznaczone pododdziały korpusu dokonały uroczystej odprawy warty na Placu Zwycięstwa przy Grobie Nieznanego Żołnierza w WARSZAWIE. Udział wzięły pododdziały: kompania honorowa ze sztandarem z 4 BA OPK, warta nr 1 z 34 plm OPK i warta nr 2 z 12 prt.

16 lutego

Akcja ratownicza pilota wojskowego. Kpt. pil. Lech SZADURO na samolocie Lim-5 z 34 plm OPK utracił orientację przestrzenną podczas wykonywania lotu szkoleniowego nad Bałtykiem. Przyczyną utraty orientacji była awaria busoli i ARK. Nawigatorzy z SD Korpusu i SD BAŁTYJSKA z 27 Korpusu OPK doprowadzili pilota w rejon lotniska NIWIEŃSKOJE, na którym kpt. SADURO w ostatniej chwili wylądował. Po odkołowaniu z pasa startowego silnik w samolocie zgasł z powodu braku paliwa. Głównym koordynatorem służb naziemnych był odpowiedzialny SD – płk KARBOWNIK. Dowódca Korpusu wyróżnił najbardziej zaangażowanych oficerów SD, którzy przyczynili się do sukcesu akcji oficerów SD – zegarkiem POLJOT.

Luty

Włączenie dywizjonów w system OPK. W system OPK włączono kolejnych pięć dywizjonów rakietowych 4 BA OPK. Od tej chwili linia brzegowa BAŁTYKU znalazła się w ciągłej strefie ognia dywizjonów 4 i 26 BA OPK oraz SZCZECIN i TRÓJMIASTA.

Marzec

Udoskonalenie telegraficznej łączności szyfrującej. Do eksploatacji Węzłów Łączności w 2 Korpusie OPK, 4 i 26 BA OPK, 26, 28 i 34 plm OPK oraz 12 i 13 prt wprowadzono, w miejsce dotychczas eksploatowanych DALIBOR-305 Spec, nowe urządzenia szyfrujące typu DUDEK-M.

17 marca

Wykrycie i przechwycenie naruszyciela granic PRL. Operator RLS-15 st. szer. Kazimierz MACHURA z RLP DUNINOWO wykrył samolot – naruszyciela, przeciwko któremu poderwano z 34 plm OPK dyżurny samolot Lim-5 pilotowany przez por. pil. Wojciecha WACHOWSKIEGO, który obiekt rozpoznał przechwycił i zmusił do lądowania na lotnisku cywilnym w RĘBIECHOWIE. Przechwyconym samolotem okazał się samolot norweski typu BE-99. Po wyjaśnieniu przyczyny naruszenia graniczy państwowej poprzez zmianę reżymu lotu – pilot został odesłany na macierzyste lotnisko.

11 – 12 czerwiec

Konkurs czytelniczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. W rozegranym finale czytelniczym, reprezentacja korpusu – zajęła II miejsce w Wojsku Polskim. Reprezentację oparto tylko na żołnierzach 2 WŁ – BYDGOSZCZ, którzy do tej pory, aż czterokrotnie zdobywał I miejsce w WP. Duża w tym zasługa pań z biblioteki GKO i KŻ.

12 do 18 lipca

Finał I Zawodów Lotnictwa Myśliwskiego WOPK. Zawody o charakterze użyteczno-bojowym, a tytuł Mistrza Walki – objęły pilotów ze wszystkich pułków myśliwskich. W finale reprezentanci korpusu zdobyli miejsca:

 • III miejsce – Wicemistrza Walki Zespołowej LM – piloci 26 plm OPK;
 • II miejsce – Wicemistrza Walki Indywidualnej LM – kpt. pil. Mieczysław SOSNOWSKI z 26 plm OPK.

21 lipca

Przekazanie obowiązków dowódcy 26 plm w ZEGRZU POMORSKIM. Obowiązki dowódcy 26 plm OPK zdał: płk dypl. pil. Czesław BIL, obowiązki objął: płk dypl. pil. Władysław PASIEWICZ.

Od 28 lipca do 21 sierpnia

Rozpoczęcie ćwiczenia z wojskami pk.: ARGON-71. Na poligonie SUCHATÓWKA pod TORUNIEM odbył się pierwszy etap tego ćwiczenia z wydzielonymi siłami brygad rakietowych, załóg z plm oraz Grup Operacyjnych i SD: Korpusu i brygad. Zabezpieczeniem systemu wykrywania i dowodzenia wydzielono siły i sprzęt z 12 prt i 2 WŁ, przed wyjazdem na poligony bojowe w KAZACHSTANIE – ZSRR. Kontrola wyszkolenia wyjeżdżających pododdziałów bojowych oraz kadry dowódczej i SD prowadzona przez Dowódcę Wojsk OPK oceniła je na dobrze (4.21).

Od 6 do 9 września

Zawody Rozpoznania Powietrznego Sił Zbrojnych. Szef Sztabu Generalnego WP przeprowadził Zawody Rozpoznania Powietrznego. W rywalizacji reprezentanci Korpusu zajęli miejsca:

 • III miejsce – por. pil. Jarosław OMILIAN z 28 plm OPK – na 84 pilotów biorących udział w zawodach.
 • II miejsce – PLF – 28 i 34 plm OPK;
 • II miejsce – zespół dowodzenia.

Od 4 do 21 września

Ćwiczenie z wojskami pk. ARGON-71. Drugi etap najważniejszego ćwiczenia w Wojskach OPK i w 2 Korpusie OPK odbył się na poligonie artyleryjskim ASZUŁUK w KAZACHSTANIE i poligonie lotniczym w rejonie ASTRACHANIA.

Dowódcą wykonujących zadania wojsk był gen. bryg. pil. Andrzej RYBACKI wspomagany przez zastępców i szefów rodzajów wojsk oraz dowódców brygad: płk. dypl. Feliksa JACHNICKIEGO, płk. dypl. Mieczysława WASĄGA, dowódcę wydzielonych sił radiotechnicznych płk. KOSMOWSKIEGO, szefa Węzła Łączności – mjr. Jerzego BARTCZAKA. System łączności radiowej SD Korpusu, a SD ASTRACHAŃ opracował mjr Marian JÓŹWIAK. Ogółem w ćwiczeniu wzięło udział 575 żołnierzy.

Uzyskane wyniki:

 • Działanie radiotechników oceniono na bardzo dobrze.
 • Piloci myśliwscy podczas strzelań bojowych w etapie szkolnym przechwycili i zniszczyli 12 celi. W strzelaniach bojowych zniszczyli 2 cele powietrzne typu ŁA-17. W sumie strzelania pilotów oceniono na dobrze.
 • Dywizjony rakietowe w czasie Strzelań szkolnych zniszczyły 14 celów. W strzelaniach bojowych zniszczyły 3 cele powietrzne. W sumie strzelania dywizjonów oceniono na dobrze.

Strzelania bojowe obserwowali: Minister Obrony Narodowej – gen. broni Wojciech JARUZELSKI, Szef GZP WP – gen. dyw. Jan CZAPLA oraz Dowódcy: Wojsk OPK PRL – gen. dyw. pil. Roman PASZKOWSKI i ZSRR – marsz. ZSRR – BATICKI.

Ocena minionego roku

Główny wysiłek szkoleniowy i organizacyjny: Dowództwa, Sztabu Korpusu oraz wyznaczonych jednostek bojowych ukierunkowany był na jak najlepszym przygotowaniu się do strzelań bojowych w ramach cyklicznego – co trzy lata ćwiczenia z wojskami pk.: ARGON-71.

We współzawodnictwie i przodownictwie. Tytuł i odznakę Wzorowy Żołnierz wszystkich stopni uzyskało 3607 żołnierzy. Tytuł i odznakę Drużyna Służby Socjalistycznej – uzyskało 199 drużyn; Reprezentacje Korpusu, jednostek zdobyły ogółem 7 pierwszych miejsc w różnego rodzaju konkursach i konkurencjach na szczeblu WP i WOPK.

Wojska Radiotechniczne i WRE. Na ogólna ilość 71 celów kontrolnych – wykryto 69 – 97,1%. W ćwiczeniach i treningach z udziałem samolotów, w tym stosujących zakłócenia czynne i bierne, na ogólną ilość 439 celów, wykryto 422 – 96,1%. W konkursie zorganizowanym przez Szefa Uzbrojenia i Elektroniki MON 3 brt z 12 prt zajął I miejsce.

Wojska Lotnicze. Na przydzielonych 11.341 godzin na nalot szkolno-bojowy, wykorzystano 10.295 godz. – 90%. Na przydzielonych 15.275 godzin na ćwiczenia, wykorzystano 14.092 godzi. – 91% nalotu. W klasyfikacji oddziałów i WN w Wojskach OPK – pułki korpusu sklasyfikowano:

 • 34 plm OPK – II miejsce za wykonanie planu szkolenia lotniczego;
 • 26 plm OPK – III miejsce za wykonanie planu szkolenia lotniczego;
 • 28 plm OPK – IV miejsce za wykonanie planu szkolenia lotniczego;
 • 12 WN – II miejsce za styl pracy i zabezpieczenie działań LM.

W Wojskach Rakietowych i Artylerii. 4 BA OPK – po raz trzeci wyróżniona w dyrektywie MON. 32 spa OPK – II miejsce w klasyfikacji jednostki artylerii lufowej Wojsk OPK, 56 baplot z 42 doar USTRONIE MORSKIE zajęła I miejsce w grupie armat kalibru 37 mm, 5 baplot z 28 plm OPK i 87 baplot z 37 doar GLICKO zajęły II miejsce w grupie armat kalibru 37 i 57 mm.

Szkolenie Ogólnowojskowa. Poprawiła się sprawność fizyczna kadry z oceny dostatecznej (3,33) do dobrej (3,95). Obsługi WKM z krt i brt zdobyły I m. w Wojskach OPK.