Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1970.

Styczeń

Forowanie nowych dywizjonów rakietowych. Szef Sztabu Generalnego WP zarządzeniem nr 06/Org. dnia 26.01.1970 r., a Dowódca WOPK rozkazem nr 028/Org. z dnia 26.01.1970 r. rozkazał dowódcy Korpusu do dnia 30 grudnia 1970 r. sformować: 43 doar. w DARŁOWIE w składzie 26 BA OPK oraz bateria osłonowe armat kalibru 36 mm w 40, 41, 42 i 43 doar. Ponadto 44 doar w USTCE, 45 doar w SMOŁDZINIE i 46 doar w LUBIATOWIE w składzie 4 BA OPK i bateria osłonowe armat kalibru 37 mm w 44, 45 i 46 doar.

19 stycznia

Wyznaczenie pododdziałów korpusu do uroczystej odprawy wart. Dowódca Wojsk OPK, Korpusu został wyznaczony do dokonania w dniu 19 kwietnia br. uroczystej odprawy wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza w WARSZAWIE.

Od 16 lutego do 3 marca

Przekazanie obowiązków Zastępcy Dowódcy Korpusu OPK. Obowiązki Szefa Sztabu – Zastępcy Dowódcy 2 Korpusu OPK zdał: płk dypl. nawig. Marcin DZIUDA, obowiązki objął: ppłk dypl. nawig. Ryszard MICHALIK. Obowiązki Zastępcy ds. politycznych Dowódcy 2 Korpusu OPK zdał: płk Zygmunt KUGLARZ, obowiązki objął: ppłk Kazimierz LUDWICZAK.

11 lutego

Katastrofa samolotu MiG-19p. Mjr pil. S. R. na samolocie MiG-19p z 28 plm OPK wykonując lot szkolno-bojowy, z powodu uszkodzenia silnika zmuszony został do katapultowania się. Bez obrażeń wylądował, samolot rozbił się nie czyniąc szkód.

15 luty

Przekazanie obowiązków dowódcy 26 BA OPK w GRYFICACH. Obowiązki dowódcy 26 BA OPK zdał: płk dypl. Jan ŁAZARCZYK, obowiązki objął: płk dypl. Mieczysław WASĄG.

15 marca

Dopuszczenie do pełnienia dyżurów bojowych. Wspólna komisja z Dowództwa Wojsk OPK i 2 Korpusu OPK dopuściła do pełnienia dyżurów bojowych: 39, 40 i 41 doar z 26 BA OPK i włączyła je w system OPK.

Od 3 do 18 maja

Zgrupowanie obsług WKM. Wydział Szkolenia Korpusu przeprowadził na poligonie artyleryjskim w MRZEŻYNIE pierwsze zgrupowanie obsług wielkokalibrowych karabinów maszynowych (WKM). Uzyskane wyniki strzelań pokazały dobre bardzo dobre wyszkolenie obsług.

Od 2 do 7 czerwca

Ćwiczenie z wojskami korpusu. Dowódca ze Sztabu Korpusu przeprowadził ćwiczenie z wojskami na temat: “Organizacja i prowadzenie działań bojowych siłami i środkami korpusu w nowej strukturze zorganizowanego dowodzenia we współdziałaniu z MW, WL, OTK, OPL POW w początkowym okresie wojny”. O rozmachu ćwiczenia świadczy zaangażowanie sił i środków:

Broniący się: Siły i środki korpusu wzmocnione przez 4 plm z Wojsk Lotniczych, 4 paplot i 1 brt z OPL POW; całość sił i środków OPL MW oraz wszystkie siły i środki WRE stacjonujące w rejonie obrony Korpusu.

Atakujący w sile: 3 plm z 3 Brandenburskiej DLMSz, 4 plm OPK z 1 i 3 Korpusu OPK oraz WSzW znajdujące się w ugrupowaniu korpusu.

Od 16 do 19 czerwca

Finał zawodów PLF w SŁUPSKU. Sztab Wojsk OPK przeprowadził finałowe zawody PLF na terenie 28 plm OPK. W końcowej klasyfikacji zespół 28 plm OPK zajął II miejsce, a zespół 34 plm OPK – IV miejsce na szczeblu WOPK.

5 sierpnia

Awaryjne lądowanie samolotu MiG-19. Kpt. pil. Janowi Budkowi – na samolocie MiG-19 p z 28 plm OPK podczas wykonywania lotu szkolno-bojowego uszkodził się silnik samolotu. Pomimo poważnej awarii samolotu pilotowi udało się szczęśliwie wylądować i uratować samolot. Dowódca WOPK, nagrodził kpt. Jana BUDKA białą bronią oraz zegarkiem marki POLIOT.

10 listopada

Formowanie 42 Kompanii radiotechnicznej. Szef Sztabu – Zastępca Dowódcy Wojsk OPK Zarządzeniem Nr 0193/Org. z dnia 10 listopada br. polecił dowódcy korpusu sformowanie 42 kompanii radiotechnicznej w BYDGOSZCZY przy 32 spa OPK. Na dowódcę wyznaczono mjr Tadeusza KADOWA.

17 listopada

Podsumowanie współzawodnictwa w Wojskach OPK. Dowódca Wojsk OPK podsumowując rywalizację i współzawodnictwo w szkoleniu bojowym i wyszkoleniu politycznym nagrodził: Pucharem przechodnim: 34 plm OPK; 4 BA OPK i 26 bz z 34 plm OPK. Nagrodą pieniężną: 34 plm OK., 4 BA OPK, 26 bz z 34 plm OPK, 32 spa OPK i 13 WN.

6 grudnia

Zorganizowanie sympozjum historycznego. Sekcja Lotnicza SIMP wspólnie z Wydziałem Politycznym Korpusu, Aeroklubem Bydgoskim i Klubem Seniorów Lotnictwa zorganizowała drugie sympozjum historyczne pt.: “Wkład Ziemi Bydgoskiej w rozwój lotnictwa polskiego”. Głównym organizatorem sympozjum był ppłk mgr inż. Ignacy ŁOBOCKI.

21 grudnia

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego w Wojskach OPK. Dowódca Wojsk OPK podsumowując rywalizację sportową nagodził pucharem i proporcem za uzyskane wyniki w konkurencjach: trójbój wojskowy – sztab 2 KOPK; masowe zawody strzeleckie – Sztab 2 KOPK; piłkę siatkową kadry – 13 prt; piłkę ręczną kadry – 34 plm OPK.

14 do 17 grudnia

Wypadki grudniowe na Wybrzeżu. Wojska 2 Korpusu OPK nie były bezpośrednio angażowane do siłowego rozwiązania kryzysu robotniczego na Wybrzeżu Szczecińskim i w rejonie Trójmiasta. Kadra w 2 Korpusie OPK w przededniu wprowadzenia tzw. regulacji… została powiadomiona o motywach tej decyzji rządu i kierownictwa Partii. Natomiast poza dowództwem pozostała kadra, żołnierze i pracownicy cywilni śledzili wydarzenia poprzez informacje zamieszczane w mediach elektrycznych i w gazetach.

20 grudnia

Przekazanie obowiązków dowódcy 34 plm OPK w BABICH DOŁACH. Obowiązki dowódcy 34 plm OPK zdał: ppłk dypl. pil. Jerzy RAKOWSKI, obowiązki objął: ppłk dypl. pil. Henryk DAŃKO.

Ocena minionego roku:

W rozpoznaniu i sprawności dyżurnych sił i środków. Dyżurne siły i środki korpusu wykryły 1927 obiektów, z czego w pobliżu wód terytorialnych 402. Przechwycono i rozpoznano 33 obiekty z czego,: 11 ATLANIC, 10 COMET, 6 CANBERA, 1 RC-135, 4 F-104, 1 J-3S.

W Wojskach Radiotechnicznych. Na ogólną ilość 562 celów, wykryto 551 (98%), prowadzono w czasie 508 celów (90,3%). Obsługi RLS i służby dyżurne SD opanowały eksploatację PRW-9, Jawor-M, P-15M, i wszystkich szczebli Wozduch-1pm.

W lotnictwie myśliwskim. Zaplanowany nalot wykonano do 1 listopada w 8,231 godz. – 95%. Zaplanowany nalot w ćwiczeniach wykonano w 13.062 godz. – 94%. Wykonano nalot wg elementów DZWA-95%, DTWA-107%, NZTA-92% i NTWA-82%.

W Wojskach Rakietowych i Artylerii. Wyszkolono i włączono w system OPK – dywizjony: 39, 40, 41 i 42 z 26 BA OPK. Uruchomiono 9 SD dywizjonów w 4 i 26 BA OPK. Sukcesem zakończyły się strzelania bojowe na poligonie artyleryjskim ASZUŁUK w KAZACHSTANIE.