Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1969.

Luty

Konkurs bazy szkoleniowej. Dowództwo Wojsk OPK przeprowadzono konkursu bazy szkoleniowej, wyniki:

  • w grupie jednostek LM – 26 plm OPK zdobył II mijsce;
  • w grupie jednostek WR – dr OPK 4 BA OPK zdobył II miejsce;
  • w grupie jednostek artylerii plot – 32 spa OPK zdobył III miejsce;
  • w grupie jednostek WRT 13 prt zdobył III miejsce.

Od 24 do 28 lutego

Ćwiczenie z wojskami pkt.: LUTY-69. Dowództwo Wojsk OPK przygotowało i przeprowadziło ćwiczenie z wojskami 2 Korpusu OPK pk: LUTY-69. Prawie całe ćwiczenie prowadzone było w trudnych warunkach atmosferycznych, przy minimum podstawy chmur. W ćwiczeniu działały 143 cele powietrzne, z czego LM zwalczyło 124 cele, a WR i brt przechwyciły i ostrzelały 108 cele. Lotnictwo nalatało 370 godzin.

11 marca

Przydział lotnisk do przebazowania. Dowódca 2 Korpusu OPK rozkazem nr 027 z dnia 11 marca rozkazał dowódcom: 28 i 34 plm OPK oraz 19 leh rozpocząć przygotowania organizacyjne do przebazowanie całością sił na lotniska zapasowe w okresie od 2 maja do 31 października br.

27 marca

Przekazanie obowiązków dowódcy 34 plm OPK. Obowiązki dowódcy 34 plm OPK w GDYNI – BABICH DOŁACH zdał: ppłk pil. Stefan ZALEYSKI, obowiązki objął: mjr pil. Jerzy RAKOWSKI.

16 kwietnia

Nadanie numeru Jednostki Wojskowej. Dowódca Wojsk OPK rozkazem nr 052/Org. z dniem 16 kwietnia br. nadał z dniem 1 marca 1969 r. 2 Węzłowi Korpusu OPK numer Jednostki Wojskowej 4406 i wyłączył go ze struktury Sztabu 2 Korpusu OPK. Pierwszym Dowódcą Jednostki Wojskowej 4406 został: ppłk Henryk KRZYSZTOFIAK.

17 kwietnia

Samolot IŁ-28 z 19 leh. Załoga samolotu IŁ-28 z 19 leh w składzie: pilot, nawigator i strzelec pokładowy, wystartowała z lotniska RĘDZIKOWO do holowania rękawa do strzelania przez pododdziały artylerii plot nad poligonem w Mrzeżynie. W czasie rozwijania liny uszkodziła się wyciągarka, co spowodowało powstanie pożaru w tylnej części samolotu. Lądowanie palącego się samolotu odbyło się na trawiastej części lotniska RĘDZIKOWO. Po zakończeniu dobiegu, samolot zatrzymał się, a pilot i nawigator opuścili samolot, który spłonął. Strzelec pokładowy wypadł z kabiny na początku dobiegu i poniósł śmierć.

13 maja

Katastrofa na TS-8 BIES. Mjr pil. H.K. z kpt. pil. W. z 28 plm OPK wystartowali z lotniska RĘDZIKOWO na samolocie TS-8 BIES do lotu szkoleniowego. W trakcie lotu samolot wpadł w korkociąg. W wyniku którego samolot rozbił się o ziemię. Efektem katastrofy była śmierć mjr. H. K., a kpt. W. doznał bardzo poważnych obrażeń. Samolot uległ całkowitemu zniszczeniu.

Od 26 maja do 13 lipca

Strzelanie bojowe dywizjonów rakietowych. Na poligonie artyleryjskim ASZUŁUK w KAZACHSTANIE, jak co roku, przebywały dywizjony rakietowe z 4 i 26 BA OPK, celem odbycia strzelań bojowych do różnego typu celów powietrznych. Z 4 BA OPK w strzelaniu wzięły udział: 21, 23 i 24 doar. Ocena ogólna brygady – bardzo dobra. Z 26 BA OPK w strzelaniu wzięły udział: 36, 37 i 38 doar. Ocena ogólna brygady dobra. Było to pierwsze strzelanie bojowe dywizjonów po jej sformowaniu.

24 maja

Sformowanie 57 Kompanii Dowozu MPS. Dowódca Wojsk OPK rozkazał dowódcy Korpusu sformować 57 Kompanię Dowozu MPS Wojsk OPK – jako Jednostkę Wojskową 2062 w NOWYM DWORZE k. GDYNI przy 26 dtar 4 BA OPK.

Od 24 do 27 czerwca

Finałowe zawody PLF Wojsk OPK. Sztab Wojsk OPK przeprowadził we WROCŁAWIU finałowe zawody polowych laboratoriów fotograficznych plm (PLF). W klasyfikacji końcowej I miejsce zdobyło PLF11 z 34 plm OPL z GDYNI – BABIE DOŁY.

18 lipca

Przekazanie obowiązków dowódcy 28 plm OPK. Obowiązki dowódcy 28 plm OPK w SŁUPSKU – RĘDZIKOWIE zdał: ppłk pil. Marian KAWCZYŃSKI, obowiązki objął: ppłk dypl. pil. Władysław JĘDRYCH.

Sierpień

Zwody żeglarskie o puchar Dowódcy Wojsk OPK. Na jeziorze w rej. ORZYSZA odbyły się VII Zawody Sportowo-Żeglarskie Wojsk OPK. Załoga w składzie: ppłk mgr Jerzy DUDYŃSKI – Szef RL, ppłk dypl. nawig. Jan STOLARSKI – Zastępca St. Nawigatora korpusu, mjr mgr Marian PEREŁKA – Szef WF i Sportu oraz kpt. mgr inż. Krzysztof ŁAPIŃSKI – St. inżynier w Oddziale WRT, zdobyła bezapelacyjnie I miejsce i puchar przechodni Dowódcy Wojsk OPK. Na szczególne podkreślenie, zasługuje fakt, że większość uczestników regat i konkurencji sportowych nie przekroczyła 30 lat życia, kiedy reprezentanci Korpusu poza kpt. ŁAPIŃSKIM przekroczyli 40 lat życia.

5 – 10 października

Spartakiada Kół Sportowych WP w BYDGOSZCZY. Główny Inspektor Szkolenia MON w dniach od 5 do 10 października przeprowadził Spartakiadę Kół Sportowych WR na obiektach sportowych i strzelnicy garnizonowej w BYDGOSZCZY.

Dowództwo Korpusu odpowiedzialne zostało za zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów oraz za zakwaterowanie i wyżywienie ekip Okręgów Wojskowych, Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Akademii i Szkół Wojskowych. Wojska OPK reprezentował 13 prt wylosowany w styczniu 1969 r. w Głównym Inspektoracie Szkolenia MON. W końcowej rywalizacji zajął II miejsce.

Uczestnicy i kierownictwo spartakiady byli zgodni w ocenie, że tak imponującej imprezy, zarówno pod względem propagandowym i organizacyjnym – nie oglądali na żadnych dotychczas przeprowadzanych zawodach i spartakiadach. Szczególnie otwarcie i zamknięcie spartakiady pozostawiało niezapomniane wrażenie.

Mózgiem i głównym organizatorem Spartakiady był mjr mgr Marian PEREŁKA. Obiekty sportowe na terenie WAG w tym: boisk do pułki nożnej, ręcznej i siatkowej do właściwej klasy przygotowani żołnierze 2 WŁ pod dowództwem mjr Stanisława NOWAKOWSKIEGO, 20 RWNS – kpt. Zdzisława ŻYŁY. Organizację i pokaz sztucznych ogni, ferii świateł i pokazów lotniczych na śmigłowcach przygotowała eskadra łącznikowa korpusu pod dowództwem kpt. pil. GALIMSKIEGO.

11 – 12 października

Obchody LWP w Sztabie Korpusu. Tradycyjnie 11 października na boisku piłkarskim WAG Sztabu Korpusu stanęli w szyku kompanii: kadra zawodowa, pododdziały żołnierzy z WAG, 20 RWNS, 11 WSŁ i 2 WŁ oraz pracownicy tych pododdziałów i sztabu korpusu aby uczestniczyć w odznaczaniu i mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe wręczał Dowódca Korpusu gen. bryg. pil. Andrzej RYBACKI. Akademia i spektakl teatralny odbyły się w Teatrze Polskim. Jak zwykle w GKO do białego ranka bawiła się kadra i pracownicy cywilni. Na parterze w Sali jadalnej kasyna bawiła się kadra i pracownicy cywilni 3 plmb.

27 listopada

Awaria w powietrzu AN-2. Załoga samolotu AN-2 z 34 plm OPK po wystartowaniu z lotniska w RĘDZIKOWIE, stwierdziła drganie sterownicy i spadek prędkości lotu do V – 120 km/h. Podczas awaryjnego lądowania w rejonie lotniska doszło do pełnego kapotażu samolotu, spowodowanego kołowaniem samolotu po zaoranym polu i szybkim zagłębieniem się podwozia w miękki grunt. Załoga wyszła bez obrażeń. Samolot nadawał się do remontu.

Ocena minionego roku.

Kończący się rok był dla jednostek korpusu okresem wytężonej pracy organizacyjnej i szkoleniowej. Składy osobowe jednostek uczestniczyły w ważnych dla kraju akcjach społeczno-politycznych o charakterze ogólnokrajowym takich jak: wybory do Sejmu i Rad Narodowych, obchody 25-lecia PRL. Z tej okazji podejmowano wiele różnorodnych zobowiązań, czynów, zadań, których zrealizowanie poprawiło poziom wyszkolenia dyscyplinę i stan moralno-polityczny kadry i żołnierzy. Zadania szkoleniowe postawione korpusowi przez Dowództwo Wojsk OPK zostały wykonane na poziomie dobrym.

Wojska Radiotechniczne: Na ogólną liczbę 648 celów wykryły 626 – 97,2%, z czego prowadzono w terminie i w normie 85,4% celów. Ponadto rozpoczęto budowę obiektów inżynieryjno-saperskich rozbudowie pozycji: RLP-213 w LISEWIE KASZUBSKIM, RLP-252 w PRZEĆMINIE oraz budowa SD na RLP-240 w WITKOWIE i RLP-250 w CHYNOWIE.

Lotnictwo Myśliwskie: Piloci plm Korpusu odbyli strzelania bojowe pociskami p-p do celu powietrznego SAB-100-75 oraz zabezpieczenie tych strzelań dla wytypowanych pilotów z plm 1 i 3 Korpusu OPK i Węgierskiej Armii Ludowej. Zrealizowano strzelania do celów powietrznych typu GACEK oraz bombardowania celów nawodnych na poligonie morskim. Przeprowadzono loty z autostrady.

Wojska Rakietowe i Artyleria: Dywizjony rakietowe 4 BA OPK uzyskały spośród jednostek rakietowych Wojsk OPK najwyższą ocenę za strzelania bojowe na poligonie artyleryjskim ASZUŁUK w KAZACHSTANIE. Dywizjony 26 BA OPK, pierwszy raz po jej sformowaniu, odbyły strzelania bojowe na ocenę dobrą. 26 BA OPK bezawaryjnie przyjęła sprzęt bojowy i wyposażenie dla kolejnych dywizjonów rakietowych. 32 spa OPK podczas ćwiczenia taktycznego na poligonie artyleryjskim w MRZEŻYNIE zakończonego strzelaniem uzyskał oceną bardzo dobrą.

Baterie osłonowe z plm, brt i dr uzyskały podczas strzelań poligonowych oceny dobre i bardzo dobre.