Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1968.

Styczeń

Opracowanie wariantów kompleksowego wykorzystania sprzętu radiolokacyjnego w skomplikowanych sytuacjach powietrznych na szczeblu Oddziału WRT Korpusu.

Luty

Włączenie LM w system rozpoznania Korpusu. W celu przygotowania wydzielonych sił i środków do zabezpieczenia i prowadzenia rozpoznania powietrznego obiektów nawodnych Szef Sztabu Korpusu zarządził: Dowódcom pułków wyznaczyć po 6 załóg przygotowanych do prowadzenia rozpoznania wzrokowo-fotograficznego. Na SD Korpusu, PPS i PSD pułków założyć i prowadzić aktualne wykazy załóg wyznaczonych do wykonania powyższych zadań.

Wprowadzenie WKM do krt. Szef Sztabu korpusu zarządził wprowadzenie na uzbrojenie pododdziałów radiotechnicznych wielkokalibrowe karabiny maszynowe (WKM), które zostały włączone do systemu OPK Korpusu.

Przekazanie obowiązków Dowódcy Korpusu. Zgodnie z rozkazem personalnym MON nr 0605 z dnia 23.12.1967 r., w dniu 23 lutego br. dotychczasowy dowódca 2 KOPK gen. bryg. pil. Tadeusz KREPSKI przekazał obowiązki dowódcy 2 KOPK płk dypl. pil. Andrzejowi RYBACKIEMU.

Od 28 lutego do 01 marca

Centralne szkolenie zbiorowe. Przeprowadzono kolejne centralne szkolenie zbiorowe z udziałem kierowniczej kadry JC MON, dowództw RSZ, OW i Akademii Wojskowej.

12 marca

Przechwycenie celu powietrznego NATO. Por. pil. Zbigniew KOPACZ na samolocie MiG-19 z 28 plm OPK wykonał skuteczne przechwycenie zbliżającego się do granicy morskiej (ok. 20 km) PRL celu w skomplikowanych warunkach meteorologicznych na h-500 m oraz w dniu 18 marca przechwycił skutecznie kolejny cel lecący na wysokości h-100 m w odległości ok. 50 km od granicy lądowej PRL. W obu przypadkach celem okazał się rozpoznawczy samolot typu ATLANTIC.

15 marca

Przekazanie obowiązków dowódcy 26 BA OPK w GRYFICACH. Obowiązki dowódcy 26 BA OPK zdał: płk dypl. Zbigniew BADOCHA, obowiązki objął: płk dypl. Jan ŁAZARCZYK.

Kwiecień

Trening w warunkach silnych zakłóceń radiolokacyjnych. Zjednoczone Dowództwo Sił Zbrojnych Państw Uczestników Układu Warszawskiego przeprowadził układowy trening wykrywania obiektów powietrznych w warunkach silnych zakłóceń radiolokacyjnych i radioelektronicznych. Jednostki radiolokacyjne korpusu uzyskały ogólną ocenę – bardzo dobrą.

14 maja

Wizytacja 12 prt przez Ministra Obrony Narodowej PRL. Minister Obrony Narodowej wspólnie z delegacjami Państw Uczestników Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego wizytował 13 krt i 1 brt z 13 prt.

15 maja

Włączenie w system dowodzenia urządzenia WOZDUCH-1p. Dowódca korpusu rozkazał włączyć w system OPK, zautomatyzowany system WOZDUCH-1p do pełnienia dyżurów bojowych w zautomatyzowanych Punktów Naprowadzania (ZPN) w ZPN – BABIE DOŁY, ZWPN – SŁUPSK i ZWPN – CHOJNICE.

Od 20 do 24 maja

Rozpoczęcie ćwiczenia z wojskami pk. ARGON-68. Dowództwo Wojsk OPK przeprowadziło pierwszą część ćwiczenia z wojskami przygotowującymi się do przeprowadzenia strzelań bojowych na poligonie ASZUŁUK w KAZACHSTANIE. Część pierwsza ćwiczenia objęła kontrolą przygotowania i wyszkolenia Grupy Operacyjnej i SD Korpusu i Grup Operacyjnych brygad rakietowych. Kontrolę wyszkolenia połączono z przeprowadzeniem licznych pokazów pracy bojowej wyjeżdżających dywizjonów rakietowych i lotnictwa.

23 maja

Katastrofa lotnicza. W czasie ćwiczeń z wojskami w 26 plm OPK zaistniała katastrofa samolotu Mig-21 sps, w której zginął por. pil. Włodzimierz ŁUKNIEWSKI.

30 lipca

Szkolenie poligonowe pododdziałów chemicznych. Dowództwo Wojsk OPK i 2 Korpusu OPK zorganizowało i przeprowadziło pierwsze zgrupowanie i szkolenie pododdziałów chemicznych w historii Wojsk OPK i 2 Korpusu OPK. W czasie szkolenia nauczono żołnierzy wykonywania czynności związanych z wykrywaniem, rozpoznaniem oraz likwidacją skażeń chemicznych i promieniotwórczych w terenie i na sprzęcie bojowym.

Sierpień

Zawody sportowe z okazji 25 lecia LWP. Główny Inspektor Szkolenia MON z okazji zbliżającej się 25 rocznicy LWP przeprowadziło cykl zawodów sportowych w różnych konkurencjach. Reprezentacja 26 dt 4 BA OPK zdobyła I miejsce w WP w zastawie kontrolnym nr 1, a por. lek. Wojciech GRZYWIŃSKI i szer. Mieczysław GÓRSKI, też z 25 dt zdobyli tytuł Mistrza i Wicemistrza WP. Reprezentacja 28 plm OPK w konkurencji: zestaw kontrolny nr 2 zajęła IV miejsce.

Wydarzenie społeczno-polityczne w CZECHOSŁOWACJI. W sztabie korpusu oraz w jednostkach wojskowych korpusu wygłoszono dla kadry poufne informacje o przebiegu wydarzeń polityczno-społecznych w wojsku i społeczeństwie CZECHOSŁOWACJI.

19 sierpnia

Przechwycenie kolejnego samolotu rozpoznawczego. Radiotechnicy wykryli nad morzem obiekt powietrzny lecący w stronę linii brzegowej na h-200 m. Do rozpoznania i ewentualnego przechwycenia obiektu wystartował samolot Lim-5 pilotowany przez kpt. pil. Stanisława SOŁTYSIŃSKIEGO z 28 plm OPK. Obiektem okazał się samolot rozpoznawczy z SP RFN typu ATLANTIC.

20 sierpnia

Kolejne przechwycenie ATLANTICA. Tym razem do rozpoznania i przechwycenia wykrytego obiektu wystartował kpt. pil. Henryk KOWALSKI na samolocie MiG-19 z 28 plm OPK. Celem okazał się samolot rozpoznawczy US Air Force typu RC-130. Jeszcze w tym dniu kpt. pil. Alfred STELINGER wspólnie z kpt. pil. Henrykiem KOWALSKIM na samolocie MiG-19 przechwycili samolot rozpoznawczy z SP RFN typu ATLANTIC.

Od 17 do 21 września

Kontrola kompleksowa Dowództwa i Sztabu. Dowództwo Wojsk OPK przeprowadziło kontrolę kompleksową Dowództwa i Sztabu Korpusu wraz z pododdziałami bezpośrednio podległymi. Ocena kontroli cytat: “2 Korpus OPK jest przygotowany do wykonania stojących przed nim zadań, zarówno w zakresie szkolenia wojsk jak i zabezpieczenia pracy bojowej”.

Wrzesień

Przekazanie obowiązków dowódcy 9 plm OPK w DEBRZNIE. Obowiązki dowódcy pułku zdał: ppłk pil. Zygmunt WOJCIECHOWSKI , obowiązki objął: mjr dypl. pil. Marian NIEDŹWIEDZKI.

Przegląd gospodarki materiałowej. Oddział Zabezpieczenia Materiałowego Korpusu i Wojsk OPK przeprowadzili przegląd Gospodarki Materiałowej, bazy szkoleniowej i poziomu wyszkolenia personelu służby samochodowej korpusu. Na szczeblu Wojsk OPK jednostki zajęły miejsca:

 • 4 BA OPK – I miejsce za całokształt;
 • 28 plm OPK – I miejsce za najlepszą bazę szkoleniową;
 • 12 prt – I miejsce za wysoki poziom gospodarki materiałowej;
 • 34 plm OPK – I miejsce za urządzenie i wyposażenie bazy szkoleniowej.

Na szczeblu Korpusu najwyżej oceniono: 4 BA OPK, 20 RWNS i 3 SSLT.

3 października

Przechwycenie samolotu rozpoznawczego. Do przechwycenia wykrytego obiektu powietrznego wystartował por. Wiesław GŁUSZCZENKO na samolocie Lim-5p z 26 plm OPK. Obiektem przechwyconym okazał się samolot rozpoznawczy SP RFN typu ATLANTIC, który obserwował ćwiczące okręty MW. ATLANTIC zmuszony został do przerwania swego zadania.

Październik

Zmiany strukturalne jednostek radiotechnicznych. Dowódca Wojsk OPK rozkazem nr 0136/Org. rozkazał sformować: 13 prt w CHOSZCZNIE – dowódca ppłk Józef STEC, głównie na bazie sił i środków 9 sbrt, a 13 Węzeł Naprowadzenia głównie na bazie sił i środków 9 WN też w CHOSZCZNIE.

W skład sformowanego 13 prt weszły bataliony:

 • 4 brt w WITKOWIE PYRZYCKIM – Dowódca mjr Witold ZBOIŃSKI;
 • 41 krt w KOŁBASKOWIE k. SZCZECINA;
 • 42 krt w CHWIRAM k. WAŁCZA;
 • 43 krt w BOLESZKOWICACH k. KOSTRZYNA;
 • 5 brt w CHYNOWIE (w GRYFICACH) – dowódca mjr Krzysztof ŁAWNICZAK;
 • 51 krt w CHYNOWIE k. MIĘDZYZDROJÓW;
 • 52 krt w PRZEĆMINIE k. KOŁOBRZEGU;
 • 6 brt w DARŻEWIE k. KOSZALINA;
 • skrt CHRUŚCIEL – kpt. Stanisław DECHNIK.

11 października

Awans generalski dowódcy. Przewodniczący Rady Państwa PRL – Marszałek Polski Marian SPYCHALSKI w BELWEDERZE wręczył grupie generałów i oficerów w tym płk. dypl. pil. Andrzejowi RYBACKIEMU awans na stopień generała brygady.

12 października

Uroczystości Dnia Wojska Polskiego. Tradycyjnie na boisku piłkarskim WAG Sztabu Korpusu spotkała się kadra, żołnierze zasadniczej służby wojskowej oraz pracownicy cywilni wojska aby uczestniczyć w akcie odznaczenia i awansowania na wyższe stopnie wojskowe. Generał Andrzej RYBACKI odebrał gratulacje od zebranych. Druga część uroczystości odbyła się w Teatrze Polskim, gdzie po uroczystej akademii, uczestnicy obejrzeli spektakl teatralny. W kawiarni GKO do brzasku trwał bal.

16 październik

Przekazanie 9 plm OPK w DEBRZNIE. Dowódca Wojsk OPK rozkazem nr 117/Org. z dnia 16.10.1968 r. rozkazał Dowódcy 2 Korpusu OPK przekazać do Wojsk Lotniczych 9 plm OPK wraz z całą infrastrukturą do dnia 1 listopada br. – Dowódca pułku mjr dypl. pil. Marian NIEDŹWIEDZKI.

Od 9 do 19 października

Strzelanie pilotów na poligonie. Na poligonie lotniczym w rejonie ASTRACHANIA przebywała grupa pilotów z zadaniem przeprowadzenia strzelań bojowych z samolotu MiG-21 pociskami klasy p-p typu RS-2US naprowadzonego na cel przez pilota wiązką radiolokacyjną. Rezultaty strzelania potwierdziły dobre wyszkolenie pilotów pod względem teoretycznym i praktycznymi umiejętnościami.

Grudzień

Przydział lotnisk wojskowych na 1968 r. dla plm. Dowódca Wojsk OPK ustalił nowy podział lotnisk wojskowych na stałe bazowanie i na czas manewru i rozśrodkowania.

Ocena przebytego roku.

Był to rok znaczących wydarzeń politycznych, wojskowych w kraju i zagranicą. Wojska korpusu wykonały postawione zadania szkoleniowe i utrzymały wysoki stan gotowości bojowej, sprawności systemu i dowodzenia dyżurnymi siłami i środkami przez SD wszystkich szczebli dowodzenia, dzięki czemu wykryto, aż 2529 samolotów “turystów”, z czego bezpośrednio przy wodach terytorialnych 74, z których przechwycono 46 ewidentnie rozpoznawczych typu ATLANTIC, COMET, CAMERA i RC-130. Sprawnie zorganizowano, wyszkolono grupy operacyjne: korpusu, brygad oraz SD wszystkich szczebli dowodzenia wyznaczonych do realizacji ćwiczenia z wojskami pk. ARGON-68.

Przeprowadzone ćwiczenie z wojskami pk.: ARGON-68 – zakończyło się dużym sukcesem. MON w swej dyrektywie o szkoleniu Sił Zbrojnych na 1969 r. podkreślił cytat: “… że 2 Korpus OPK wyróżnia się najlepszymi wynikami w szkoleniu i gotowości bojowej wśród jednostek LWP …”.

Wojska Radiotechniczne: Rozpoczęto formowanie drugiego 2 pułku radiotechnicznego tym razem 13 prt w CHOSZCZNIE. Wprowadzono do uzbrojenia i obrony plot krt wielkokalibrowe karabiny maszynowe (WKM). Na 112 samolotów – celów kontrolnych pododdziały radiotechniczne wykryły 99 co stanowi 88%. Przy wzroście wymagalności obniżył się procent wykrycia celów w stosunku do ubr. z 96% do 88%, a wykrytych w czasie z 63 do 51%.

Lotnictwo Myśliwskie: Na 91 celów powietrznych poderwano 184 myśliwce, z czego 130 na cele, a 54 na patrolowanie. Rozpoznano, przechwycono i zwalczono 70 celów – 77%, z tego 46 celów przed planowanym obiektem – 50% i 24 cele za obiektem – 27%. Nie przechwycono 21 celi – 23%. Ogólnie skuteczność działań lotnictwa myśliwskiego wzrosła z 69% do 77%. Utrzymał się nadal duży – 27% przechwyceń celów poza obiektem. Przekazano do Wojsk Lotniczych – 9 plm OPK z DEBRZNA. Sformowano po jednej baterii osłonowej lotniska stałego bazowania.

Wojska Rakietowe i Artyleria: Na 51 celów, pododdziały, przechwyciły i zwalczyły 46 cele – 90% z przydzielonych do zwalczania, z tego 37 celów przed obiektem – 72% i 9 celi – 18% poza bronionym obiektem. Nie ostrzelono 5 celi – 10%. Sformowano: dowództwo i sztab 26 BA OPK w GRYFICACH i 4 dywizjony. Sformowano baterie osłonowe dywizjonów artylerii rakietowej. Ogólnie rezultaty działań artylerii rakietowej do ubr. wzrosły z 73% do 90%.