Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1967.

14 stycznia

Wymiana umundurowania żołnierzy jednostek Artylerii OPL. Minister Obrony Narodowej polecił dowódcy Korpusu rozpocząć przemundurowanie kadry i żołnierzy jednostek artylerii plot z dotychczasowego typu umundurowania na umundurowanie koloru stalowego. W pierwszym etapie skład osobowy 60 BA OPK – z umundurowania Marynarki Wojennej. W drugim etapie składy osobowe 129 i 136 spa OPK z umundurowania Wojsk Lądowych. Określono też zasady noszenia nowego umundurowania w różnych sytuacjach życia wojskowego.

9 luty

Powołanie nieetatowego zespołu. Dowódca 2 Korpusu OPK rozkazem powołał nieetatowy zespół badań operacji w Sztabie Korpusu w składzie:

 • mjr dypl. inż. Zdzisław ROMANOWSKI z Wydziału Operacyjnego – przewodniczący;
 • mjr dypl. nawig. Jan STOLARSKI z Oddziału Wojsk Lotniczych – członek;
 • mjr Roman JUSZKIEWICZ z Oddziału WRT – członek;
 • mjr dypl. Tadeusz PIETRZAK z Oddziału Zabezpieczenia Materiałowego – członek;
 • kpt. mgr inż. Stanisław RUDNIEWSKI z Oddziału WRiArt – członek.

26 luty

Przekazanie obowiązków Szefa Oddziału Lotnictwa. Obowiązki Szefa Oddziału Lotnictwa Myśliwskiego 2 Korpusu OPK zdał: płk dypl. pil. Henryk MICHAŁOWSKI, obowiązki objął: ppłk dypl. pil. Edmund KOŹBIAŁ.

Luty

Dalsza reorganizacja pododdziałów radiotechnicznych. Przeformowano: 2 sbrt i 2 WN wg nowego etatu. Rozformowano: 8 sbrt i 8 WN

Kwiecień

Korekta zadania bojowego Korpusu. W celu zapewnienia zorganizowanego funkcjonowania systemu OPK, Dowódca Wojsk OPK rozkazem Nr 042/Org. z dnia 29 kwietnia rozkazał Dowódcy 2 Korpusu OPK:

 • W zakresie rejonów działań i terytorium PSD:
  • Organizować obronę powietrzną w rejonie: KOSTRZYN – TRZCIANKA wył. SZAMOCINY – wył. RADZIEJÓW – wył.
  • MIŁOMŁYN – wył. KRYŁOWO i dalej północna i zachodnia granica PRL do KOSTRZYNA (łącznie z obszarem wód terytorialnych).
  • Rejon Obrony korpusu podzielić na terytoria PPS i PSD. (terytoria te pokrywają się z granicami rozwinięcia prt i sbrt PPS-12 i PPS-9).
 • W wojskach Radiotechnicznych:
  • Przekazać do 30 maja: 4 krt z 2 sbrt do 1 Korpusu OPK i 5 krt z 8 sbrt do 9 sbrt.
  • Zorganizować 12 prt – Dowódca ppłk Kazimierz KOSMOWSKI w GDYNI – GRABÓWEK w składzie:
   • 1 brt w GDYNI – BABICH DOŁACH – Dowódca mjr Henryk TOMASZEWSKI;
   • 2 brt w NIEŻYCHOWICACH k. CHOJNIC – Dowódca kpt. Kryspin OKÓLSKI;
   • 3 brt w DUNINOWIE k. SŁUPSKA – kpt. Zygmunt GÓRNICKI.
 • W zakresie dowodzenia LM:
  • 12 PPSD – KOLECZKOWO k. GDYNI: 11, 25, 28 i 34 plm OPK;
  • WPN – GRUDZIĄDZ: 5 plmb z 16 DLMSz;
  • 9 PSD – CHOSZCZNO: 26 plm OPK oraz 11 DLM ŚWIDWIN (4 i 40 plm) i 16 DLMSz – PIŁA (6, 51 i 53 plmsz).

Lipiec

Rozformowanie 8 sbrt i 8 WN w SŁUPSKU. Rozkazem Dowódcy 2 Korpusu OPK rozformowano 8 sbrt i 8 WN.

28 lipca

Przekazanie obowiązków w Dowództwie Wojsk OPK. Minister Obrony Narodowej rozkazem personalnym Nr 0314 z dnia 27.07.1967 r. dokonał zmian na dowódczych stanowiskach w Dowództwie Wojsk OPK:

 • Obowiązki dowódcy Wojsk OPK zdał: gen. dyw. pil. Czesław MANKIEWICZ, obowiązki objął: gen. bryg. pil. Roman PASZKOWSKI.
 • Obowiązki Szefa Sztabu – Zastępcy Dowódcy Wojsk OPK zdał: gen. bryg. pil. Jan STAMIESZKIN, obowiązki objął: gen. bryg. pil. Zdzisław ŻARSKI.
 • Obowiązki Zastępcy Dowódcy Wojsk OPK ds. Liniowych zdał gen. bryg. pil. Roman PASZKOWSKI, obowiązki objął: gen. bryg. dr Czesław DĘGA.
 • Obowiązki Zastępcy Dowódcy Wojsk OPK ds. Politycznych zdał: gen. bryg. Tadeusz DĄBKOWSKI.

17 sierpnia

Przekazanie nowej historycznej nazwy jednostce wojskowej. Minister Obrony Narodowej rozkazem Nr PF 21 z dnia 17.08.1967 r. dla zachowania i upamiętnienia chlubnych tradycji LWP przemianował 60 BA OPK na 4 Brygadę Artylerii OPK im. Obrońców Wybrzeża i ustanowił doroczne święto jednostki na dzień 1 września.

Sierpień

Przekazanie obowiązków dowódcy 4 BA OPK w GDYNI. Obowiązki dowódcy zdał: płk Czesław DRABENT, obowiązki objął: ppłk dypl. Feliks JACHNICKI.

1 września

Wręczenie sztandaru dla 4 BA OPK w GDYNI. Sztandar dla brygady w pierwsze święto ufundowało społeczeństwo miasta GDYNI, nadany przez Radę Państwa PRL. Wręczenie sztandaru odbyło się w GDYNI. Sztandar dowódcy brygady – ppłk dypl. Feliksowi JACHNICKIEMU wręczył gen. bryg. pil. Tadeusz KREPSKI.

Wrzesień

Rozpoczęcie inżynieryjnej rozbudowy. W jednostkach korpusu przystąpiono do inżynieryjnej rozbudowy lotnisk, stojanek samolotów, ukryć dla sprzętu radiolokacyjnego i innego. Prace powyższe to efekt wielu wniosków, które uzyskano z wojny IZRAELA z sąsiednimi państwami arabskimi, a szczególnie pierwszych niespodziewanych uderzeń izraelskiego lotnictwa na obiekty arabskiego systemu OPK wzorowanego na naszym systemie OPK.

Przekazanie historycznej nazwy. Minister Obrony Narodowej w ramach przekazywania jednostkom wojskowym historycznych nazw i numeracji zasłużonym oddziałom frontowym, rozkazem Nr 026 z dnia 30.09.1967 r. przemianował 136 spa OPK w BYDGOSZCZY na 32 Samodzielny Pułk Artylerii OPK. Jednocześnie przekazał pułkowi kultywowanie dziedzictwa tradycji 32 Samodzielnego pułku Artylerii Przeciwlotniczej Naczelnego Dowództwa WP oraz ustanowił święto pułku na dzień 9 maja.

Zmianę numeracji dokonano w pułku lotniczym z DEBRZNA. Dotychczasowy numer pułku 11 plm OPK zmieniono na 9 plm OPK. Numer 11 plm przekazano powtórnie 11 plm sformowanemu w 1944 r., któremu zmieniono w 1946 r. numer na 3 plm z lotniskiem zasadniczym we WROCŁAWIU. Dowódca 9 plm OPK został ppłk pil. Zygmunt WOYCIECHOWSKI, który był dowódcą podczas zmiany numeracji pułku.

29 września

Przekazanie obowiązków dowódcy 28 plm OPK w SŁUPSKU. Obowiązki dowódcy 28 plm OPK zdał: ppłk pil. Henryk DAŃKO, obowiązki objął: mjr pil. Marian KAWCZYŃSKI.

11 – 12 październik

Obchody 10 rocznicy utworzenia Korpusu. Główne uroczystości związane z 10 rocznicą utworzenia Dowództwa i Sztabu 2 Korpusu OPL OK. odbyły się w gmachu Teatru Polskiego w BYDGOSZCZY. Zebrani brawami na stojąco przywitali weteranów korpusu. Wszyscy weterani otrzymali od gen. bryg. KREPSKIEGO listy uznania, odznaczenia, nagrody. Na uroczystym bankiecie kadra z rodzinami i weterani spełnili toasty generała za pomyślność korpusu i jubilatów i dalsze sukcesy osobiste zebranych.

Październik

Realizacja kolejnych wniosków z czerwcowej wojny. Realizując kolejne wnioski z czerwcowej wojny izraelsko-jarabskiej, dowódca korpusu rozkazał sformować po jednej baterii armat plot kalibru 37 mm w: 9, 25, 26, 28 i 34 plm OPK, a w 4 BA OPK w każdym dywizjonie po jednej baterii armat plot kalibru 57 mm do 15 grudnia.

16 listopada

Rozpoczęcie formowania 26 BA OPK w GRYFICACH. Dowódca Wojsk OPK rozkazem Nr 0135/Org. z dnia 16.11.1967 r. rozkazał Dowódcy 2 Korpusu OPK i dowódcy 129 spa OPK w SZCZECINIE w terminie do 1 września 1968 r. sformować: Dowództwo i Sztab 26 BA OPK w GRYFICACH oraz cztery dywizjony: 36, 37, 38 i 39 doar. Pierwszym dowódcą brygady został: płk dypl. Zbigniew BADOCHA.

Listopad

Rezultaty współzawodnictwa w Wojskach OPK. Dowódca Wojsk OPK podsumowując rezultaty szkolenia, kontroli wyróżnił:

 • wśród ZT WRiArt – II miejsce zajęła 4 BA OPK – GDYNIA GRABÓWEK;
 • wśród pododdziałów radiotechnicznych – II miejsce zajęła krt w NOWEJ WSI k. GRUDZIĄDZA;
 • wśród stacji radiolokacyjnych – II miejsce zajęła załoga RLS – JAWOR z krt w NOWEJ WSI k. GRUDZIĄDZA.

12 – 15 grudnia

Przekazanie 25 plm OPK z PRUSZCZA GDAŃSKIEGO. Szef Sztabu Generalnego WP Zarządzeniem Nr 0168/Org. z dnia 08.11.1967 r. polecił przekazać 25 plm OPK – dowódca mjr pil. Henryk BAJOR do Lotnictwa Operacyjnego.

Ocena przebytego roku.

Zadania szkoleniowe i organizacyjne postawione Korpusowi przez Dowództwo Wojsk OPK zostały wykonane w pełni na poziomie dobrym.

Lotnictwo Myśliwskie: Pułki lotnictwa myśliwskiego zrealizowały limit nalotu od 94% do 100%. Zadania lotnictwa przydzielony limit wykonało we wszystkich warunkach atmosferycznych elementach zastosowania bojowego.

Wojska Rakietowe i Artylerii: Rozpoczęły formowanie drugiej brygady artylerii. Dywizjony rakietowe utrzymywały na wysokim poziomie swoją gotowość bojową. Sprawnie i bezawaryjnie przeprowadziły manewry na pozycje zapasowe. Baterie plot osiągnęły wysokie wyniki podczas Strzelań na poligonie w MRZEŻYNIE.

Wojska Radiotechniczne: Sformowały 12 prt w GDYNIA – GRABÓWEK i rozformowały 2 i 8 sbrt bez obniżenia gotowości i stopnia wykrywania obiektów powietrznych. Wprowadziły system WOZDUCH-1p do dyżurów bojowych. Osiągnięto bardzo wysoki wskaźnik wykrycia – 96,6%, a wskaźnik ciągłego prowadzenia w 85,2%.