Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1965.

W dniach 14 do 26 maja

Wyjazd kolejnych dywizjonów rakietowych na poligon ASZUŁUK. Dywizjony 22 i 24 doar z 60 BA OPK odbyły strzelania bojowe na poligonie ASZUŁUK w ZSRR. Oba dywizjony wykonały strzelania na ocenę bardzo dobrą.

W czerwcu

Kolejny chrzest bojowy dywizjonów rakietowych na poligonie ASZUŁUK. 23 i 25 doar z 60 BA OPK odbyły kolejne strzelania bojowe na poligonie ASZUŁUK w ZSRR. Oba dywizjony wykonały strzelania na ocenę bardzo dobrą. 60 BA OPK uzyskała najwyższą ocenę z jednostek rakietowych WP strzelających w br.

Lipiec

Zmiana Szefa Oddziału Wojsk Lotniczych Korpusu. 27 bm. obowiązki Szefa objął: płk dypl. pil. Henryk MICHAŁOWSKI.

W listopadzie

Podsumowano rezultaty korespondencyjnych mistrzostw WOPK w konkurencjach sportowych. W punktacji końcowej rywalizacji mistrzostw jednostki korpusu zajęły I m. w WOPK.

20 grudnia

Przekazanie obowiązków dowódcy 11 plm. Obowiązki dowódcy 11 plm OPK w DEBRZNIE objął: mjr pil. Zygmunt Wojciechowski, obowiązki zdał: mjr dypl. pil. Edward ZAMORSKI.

Ocena minionego roku.

Rok ciężkiej pracy: organizacyjnej, szkoleniowej we wszystkich sformowanych dywizjonach rakietowych 60 BA OPK związanych z przygotowaniem do strzelań bojowych na poligonie w ZSRR, dopuszczeniem do pełnienia dyżurów bojowych w systemie OPK. Dowództwo i Sztab brygady wspomagane przez Oddział WRiArt. Korpusu wzorowo pokonali trudności organizacyjne związane z przejazdem kadry, sprzętu i zabezpieczenia kwatermistrzowskiego na i z poligonu ASZUŁUK oraz na zgrupowanie przed poligonowe.

Radiotechnicy wykonali kolejny krok na przód w poznawaniu, modernizacji i wdrażaniu nowego sprzętu. I w tym roku jak i w poprzednich latach wprowadzono nową RLS typu JAWOR – polskiej produkcji oraz rozpoczęto wdrażanie zautomatyzowanego systemu typu WOZDUCH-1 p.

W rywalizacji sportowej reprezentacje korpusu zajmowały w większości przypadków miejsca na podium.