Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1964.

24 stycznia

Przekazanie obowiązków dowódcy 26 plm OPK. Obowiązki dowódcy zdał: mjr pil. Zdzisław STRELAU, obowiązki objął: mjr pil. Stanisław STALICKI.

Od 15 lutego

Wprowadzenie do eksploatacji samochodu typu ROBUR. Weszły do eksploatacji na wyposażeniu plm samochody ciężarowo-terenowe ROBUR prod. NRD.

15 lutego

W CHYNOWIE na wyspie WOLIN zakończono formowanie WPN Korpusu i jednocześnie wprowadzono 24 godzinny dyżur bojowy.

25 lutego do 25 marca

Dowódca Wojsk OPK rozkazem Nr 014/Org. z dnia 25 lutego rozkazał przeformować 2 Węzeł Łączności Korpusu na nowy etat do dnia 25 marca.

Kwiecień/maj

W rozegranych mistrzostwach sportowych korpusu i konkurencjach pierwsze miejsce zajęli: w strzelaniu – 129 spa OPK, w biegach narodowych – 2 sbrt, w trójboju wojskowym – 136 spa OPK. W punktacji ogólnej zwyciężył 34 plm OPK, II m. 129 spa OPK, a III m. 136 spa OPK.

12 do 15 maja

Mistrzostwa Sportowe Wojsk OPK. Zgodnie z “Planem kalendarzowym imprez sportowych w WP na 1964 r.” przeprowadzono zawody w konkurencjach: w strzelaniu kulowym, biegach narodowych i trójboju wojskowym. W punktacji ogólnej mistrzostw I m. w Wojskach OPK zdobył 2 Korpus OPK. Reprezentanci Korpusu wygrali wszystkie konkurencje. Dowódca 2 Korpusu OPK nagrodzony został 4 pucharami przechodnimi: za strzelanie, biegi narodowe, trójbój i w punktacji ogólnej.

Od stycznia do czerwca

Kontrole jednostek korpusu przez Główny Inspektorat Szkolenia MON. 5 jednostek korpusu było poddanych kontroli inspekcji MON. 136 spa OPK otrzymał ocenę bardzo dobrą, a 2 WN, 8 sbrt, 2 sbrt i 8 WN otrzymał oceny dobre.

22 lipca

20 rocznica powstania PRL. W WARSZAWIE podczas defilady wojskowej udział wzięło 17 załóg na samolotach MiG-21 i MiG-19.

Wrzesień

Pierwsze dopuszczenie dywizjonów rakietowych do dyżurów bojowych. Komisja dowództwa WOPK dopuściła dywizjony 60 BA OPK do dyżurów bojowych i włączyła brygadę w system OPK.

Od 1 do 15 października

Pierwsze strzelanie dywizjonu rakietowego. 21 doar z 26 dtar z 60 BA OPK odbyły strzelanie bojowe na poligonie w ZSRR. Otrzymały ocenę bardzo dobrą. Strzelano z rakiet ziemia-powietrze typu W-755. Dowódcą 21 dywizjonu był mjr PŁUCIENNICZAK.

W październiku

10 rocznica sformowania 19 leh w ŚWIDWINIE. Minęła 10 rocznica sformowania 19 lotniczej eskadry holowniczej (leh) obecnie bazującej na lotnisku RĘDZIKOWO k. SŁUPSKA.

Ocena minionego roku.

Przyjęty i realizowany system szkolenia: specjalistycznego, bojowego oraz ogólnowojskowego okazał się słuszny. Potwierdziły to komisje inspekcyjne. Pierwsze strzelanie bojowe 21 dywizjonu rakietowego także potwierdziło przyjęty kierunek szkolenia.

W lotnictwie myśliwskim. Piloci potwierdzili dobre wyszkolenie w zespołowym wykonywaniu zdań podczas defilady lotniczej w stolicy.

W Artylerii. Rozpoczęła się nowa era w artylerii, wprowadzanie w miejsce armat przeciwlotniczych – rakiet przeciwlotniczych. Wzrosły znacząco możliwości zestrzelenia wszystkich typów samolotów: bombowych, rozpoznawczych i myśliwskich państw NATO.

W Wojskach Radiotechnicznych. Obsługi wprowadzonych w latach wcześniejszych stacji radiolokacyjnych coraz lepiej poznają ich możliwości techniczno-bojowe. Granica państwa wzdłuż Bałtyku pozostaje w ciągłej strefie wykrywania, rozpoznawania obiektów powietrznych.