Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1963.

21 marca

Budowa ruchomych SD dla plm: 26 i 34 plm OPK odebrały Ruchome SD zamontowane na podwoziu STAR-66.

23 i 25 kwietnia

Ćwiczenia z wojskami pk. ZENIT: Dowództwo Zjednoczonych Sił Zbrojnych PU UW przeprowadziło ćwiczenia z wojskami w których udział wzięły: dowództwo i sztab korpusu i wyznaczone jednostki.

Od lipca

Jednostki Korpusu rozpoczęły pomiary skażeń promieniotwórczych z częstotliwością trzech razy na dobę.

Lipiec/sierpień

Mistrzostwa WOPK w sporcie. Reprezentacja korpusu zdobyła I miejsce w trójboju wojskowym i I miejsce w piłce siatkowej.

Sierpień

Zawody artyleryjskie baterii małego i średniego kalibru. Na 15 poligonie artylerii OPK przeprowadzono zawody artyleryjskie baterii średniego i małego kalibru. Wśród baterii średniego kalibru I miejsce zajęła 2 bateria 136 spa.

Od 2 do 25 sierpnia

Wprowadzenie nowego etatu Dowództwa i Sztabu Korpusu. Szef Sztabu Generalnego Zarządzeniem Nr 0101 z dnia 4 lipca, a Dowódca Wojsk OPK Rozkazem Nr 091 z dnia 4 lipca dokonali przeformowania dowództwa 2 Korpusu OPK wraz z pododdziałami bezpośrednio podległymi na nowe etaty. Równocześnie przeformowano 2, 8 i 9 sbrt.

Październik

11 plm OPK jako pierwszy z jednostek lotniczych korpusu został wyposażony w samoloty Mig-21

18 listopada

W GKO odbyło się pierwsze zebranie wyborcze Organizacji Rodzin Wojskowych (ORW) Dowództwa i Sztabu Korpusu oraz 2 LZR. Pierwszą przewodniczącą koła została Melania STOLARSKA. Ponadto w skład zarządu wybrano: Helenę SZMITKOWSKĄ – wice przewodnicząca koła, Teresę WALCZAK – sekretarzem, Sewerynę MAĆKOWIAK – skarbnikiem, Stefanię ANIOŁA, Janinę KUGLARZ i Cecylię WÓJCICKĄ – członkami zarządu.

Ocena minionego roku.

Korpus zadania postawione w rozkazie wyszkoleniowym Dowódcy Wojsk OPK wykonał na poziomie dobrym.

W Lotnictwie Myśliwskim: Opanowano lądowanie w nocy przy własnym reflektorze oraz starty i lądowania w nocy z nawierzchni trawiastej.

W Artylerii: Przeszkolono kadrę 60 spa w CSSAiR do obsługi PZR. Rozpoczęto formowanie 60 BA OPK.

W Wojskach Radiotechnicznych: Sprawnie przeprowadzono przebazowanie 2 sbrt z GRUDZIĄDZA do GDYNI oraz zmianę podległości niektórych RLP bez naruszenia pracy bojowej. Wszystkie krt otrzymały P-35.