Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
30.06-31.12.1962 r.

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Wojsk OPK nr 090/Org. z dnia 18 lipca zmieniono nazwę 2 Korpusu OPL OK na 2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju.

17 – 21 lipca

W dniach 17 – 21 lipca zostały przeprowadzone I Zawody Łączności Wojsk OPK. W poszczególnych konkurencjach reprezentanci 2 KOPK zajęli:

 • radiotelegrafiści – II miejsce;
 • zespół radiotelegrafistów – II miejsce;
 • obsługa radiostacji R-820 – III miejsce;
 • budowa linii telefonicznej – III miejsce.

Lipiec

Zgodnie z rozkazem Dowódcy Korpusu w lipcu br. przeprowadzono zawody sportowe o Mistrzostwo 2 Korpusu OPK. Pierwsze miejsce w ogólnej punktacji mistrzostw zajął 25 plra OPK, wyprzedzając minimalnie 136 spa OPK i 9 start. Z najlepszych zawodników startujących na mistrzostwach wyłoniono reprezentacje Korpusu, która na mistrzostwach Wojsk OPK zajęła:

 • w strzelaniu – I miejsce;
 • w podnoszeniu ciężarów – III miejsce;
 • w piłce ręcznej – III miejsce;
 • w trójboju wojskowym – II miejsce.

31 lipca i 1 sierpnia

W dniach 31 lipca i 1 sierpnia br. Zjednoczone Dowództwo Państw Układa Warszawskiego przeprowadziło ćwiczenie z wojskami OPK, w którym wzięło udział Dowództwo i podległe jednostki 2 Korpusu OPK. Wyniki ćwiczenia wykazały wzrost gotowości bojowej, wyszkolenia, organizacji dowodzenia, naprowadzania LM oraz skutecznego zwalczania celów powietrznych. Postawione zadania przed 2 Korpusem OPK zostały wykonane dobrze i bezawaryjnie.

9 września

W związku z zakończeniem, w dniu 9 września, VIII Samolotowych Mistrzostw Polski na lotnisku Gdańsk-Wrzeszcz, zostały przeprowadzone pokazy lotnictwa cywilnego i wojskowego. W ramach pokazu wzięli udział:

 • 3 samoloty “Bies” z ITWL;
 • 1 samolot Lim-5 z 25 plm;
 • 4 samoloty Lim-5 z 1 plm.

Na kierownika pokazów Dowódca Wojsk OPK wyznaczył starszego inspektora pilotażu 2 Korpusu OPK ppłk. pil. Janusza Żywno.

2 września

Zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej płk Stanisław Diduszko z dniem 2 września objął obowiązki Szefa Artylerii 2 Korpusu OPK.

Na okres od 15 lipca do 30 września 11 plm OPK przebazował się na lotnisko zapasowe Wdzydze. PPN zorganizowano na bazie RLP-222 Chojnice, natomiast na lotnisku Wdzydze wykorzystywano dane stacji P-10. W czasie pobytu na lotnisku zapasowym 11 plm wchodził w system OPL 2 WN Grudziądz.

14 października

Z okazji 5-lecia istnienia, 2 sbrt otrzymał w dniu 14 października sztandar bojowy, który w imieniu Rady Państwa w ręce dowódcy 2 sbrt ppłk. Kazimierza Kosmowskiego przekazał Dowódca 2 Korpusu OPK gen. bryg. pilot Tadeusz Krepski. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się na rynku miasta Grudziądza.

16 października

W dniu 16 października o godz. 17.24 został wykryty przez 2 sbrt cel nr 5536 w rejonie Olsztyna – wykonujący lot z kursem 250 stopni na wysokości 8.000 m. O godz. 17.35 w rejonie m. Koronowo operator stacji P-30 RLP-221 zaobserwował na wskaźniku sygnał “niebezpieczeństwo”, podawany przez w/w cel.

W celu udzielenia pomocy załodze dyżurny odpowiedzialny SD 2 Korpusu OPK mjr Henryk Kuroń poderwał parę samolotów Lim-2 z lotniska Bydgoszcz. Naprowadzenie przekazano na 2 WN. Naprowadzenie pary było bardzo trudne ze względu na dużą prędkość celu (800 – 1000 km/h) oraz energiczne manewrowanie kursem i wysokością. W wyniku dobrej współpracy między oficerem analizy GP 2 sbrt, a nawigatorem – operatorem 2 WN samolot podający sygnał “niebezpieczeństwo”, po dłuższym pościgu został przechwycony i sprowadzony na lotnisko Malbork.

Samolotem błądzącym okazał się samolot Mig-19 jednostki radzieckiej. Za prawidłowo podjętą decyzję oraz pracę poszczególnych oficerów i żołnierzy służby zasadniczej SD Korpusu i PSD Grudziądz, w udzieleniu pomocy załodze samolotu jednostki radzieckiej i sprowadzenie do lądowania Dowódca Korpusu rozkazem nr pf 113 z dnia 6 listopada nagrodził wyróżniających się.

25 – 26 października

W wykonaniu zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 076 z dnia 16 października Dowódca Wojsk OPK polecił Dowódcy 2 Korpusu OPK przyjąć w dniach 25 – 26 października protokolarnie od Dowództwa Marynarki Wojennej 34 pułk lotnictwa myśliwskiego Marynarki Wojennej w skład 2 Korpusu OPK.

Listopad

W okresie od stycznia do listopada 1962r dzięki dobrej organizacji i wydajnej pracy całego kolektywu, wyraźnie podniosła się produkcyjność 50 Polowych Warsztatów Lotniczych 2 Korpusu OPK, które m.in. wykonały:

 • 15 remontów profilaktycznych;
 • na 30 samolotach zamontowano urządzenie “Chrom”;
 • zmieniono 11 silników;
 • na 15 samolotach wykonano pełne malowanie;
 • 2 remonty awaryjne;
 • 2 czynności okresowe po 50 godzinach nalotu;
 • 7 czynności okresowych po 100 godzinach nalotu.

Wartość samych remontów profilaktycznych wyniosła 2.987.000 zł. Za duży wkład pracy Dowódca Korpusu nagrodził wyróżniających się oficerów, podoficerów i żołnierzy służby zasadniczej.

21 listopada

W dniu 21 listopada Dowództwo Wojsk OPK zorganizowało w 136 spa pokaz bazy wyszkoleniowej dla personelu kierowniczego jednostek artylerii OPK. Pokaz uzyskał ocenę bardzo dobrą. W czasie pokazu zwiedzano sale wykładowe oraz poszczególne egzemplarze pomocy wyszkoleniowych.

13 listopada

W m-cu październiku minęła 10 rocznica sformowania 23 plm. W okresie 10-lecia skład osobowy pułku dużo pracy i wysiłku włożył w przygotowanie i wyszkolenie personelu lotniczo – technicznego oraz w uzyskanie pełnej gotowości bojowej, czego ukoronowaniem było zdobycie pierwszego miejsca wśród pułków lotniczych Wojsk OPK. Z okazji rocznicy Dowódca 2 Korpusu OPK rozkazem nr 0108 z dnia 13 listopada wyróżnił oficerów tej jednostki.

3 grudnia

W wykonaniu rozkazu Dowództwa Wojsk OPK nr 0S9/0rg. z dnia 3 grudnia przeformowano 50 PWL z etatu nr 8/319 na etat nr 6/402 oraz rozformowano 36 Poligon Lotniczy kategorii II istniejący w/g. etatu nr 6/34-5.

10 grudnia

W dniu 10 grudnia odbył się trening systemu OPK z udziałem samolotów na temat: “Zwalczanie celów na małych i dużych wysokościach oraz w stratosferze”. W treningu wzięły udział wszystkie jednostki 2 Korpusu OPK.

Grudzień

Rok 1962 upłynął pod znakiem ćwiczeń i treningów, które przez jednostki 2 Korpusu OPK zostały wykonane dobrze. Wojska 2 Korpusu OPK wykonując rozkaz wyszkoleniowy Ministra Obrony Narodowej oraz Dowódcy Wojsk OPK, dzięki ofiarnemu wysiłkowi kadry i żołnierzy uzyskały dalsze pozytywne wyniki, do których przede wszystkim należy zaliczyć:

 • zajęcie I, II i III miejsca wśród pułków lotniczych Wojsk OPK przez 28, 25 i 26 plm;
 • zajęcie I miejsca wśród jednostek artylerii Wojsk OPK przez 136 spa;
 • zajęcie I miejsca wśród WN Wojsk OPK przez 9 WN;
 • zajęcie II miejsca wśród jednostek radiotechnicznych Wojsk OPK przez 9 sbrt.

Ponadto rok 1962 upłynął pod znakiem wstępnego formowania 6o Brygady Artylerii OPK, przygotowano przyszłe miejsca rozlokowania, szkolono kadrę na kursach w ZSRR. Jednostki WRT otrzymały stacje P-35, która umożliwiała wykrycie celu na odległości 270 km i wysokości do 30.000 m.