Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
01.01.1962 – 30.06.1962 r.

Styczeń

Odbyła się konferencja partyjna 2 Korpusu OPL. Stan organizacji 1,950 członków i kandydatów. Na konferencji wygłoszony został referat o pracy ustępującego komitetu. Sekretarzem KP wybrany został mjr mgr Czesław Dudek.

15 stycznia

W czasie treningu systemu OPL w dniu 15 stycznia składy osobowe SD do pracy w nowym roku szkoleniowym wykazały dobre przygotowanie. Wszystkie cele zostały przeprowadzone w 100%, a zwalczone w 90%.

24 stycznia

W dniu 24 stycznia został przeprowadzony trening systemu OPL zorganizowany przez 2 Korpus OPL. W treningu m.in. przechwytywano samoloty T-16 wykonujące loty po trasie: Lida – Bydgoszcz – Kłajpeda na wysokości 10.000 m.

31 stycznia

W dniu 31 stycznia od godziny 13.10 do 13.50, dla sprawdzenia gotowości bojowej systemu radiotechnicznego 2 Korpusu OPL działał cel kontrolny /Lira-5/ po trasie: Bydgoszcz – Kamień Pomorski – Słupsk, na wysokości 2.000 m.

26 – 27 lutego

W dniach 26 – 27 lutego zorganizowano treningi bez udziału samolotów celem doskonalenia obsług WRT Korpusu przekazywaniu danych wg nowowprowadzonej siatki OPL, w czasie których stwierdzono wysoki przygotowania obsług do pracy bojowej. Mimo dużego nasilania jednocześnie działających “celów”, sytuacja powietrzna w czasie treningów na SD Korpusu odzwierciedlana była prawidłowo.

1 – 2 marca

W dniach 1 – 2 marca w grupie Dowódcy i Szafa Sztabu Korpusu zostało przeprowadzone ćwiczenie na mapach na temat: “Dowodzenie działaniami bojowymi Korpusu w początkowym okresie wojny, podczas odpierania zmasowanych nalotów środków napadu powietrznego nieprzyjaciela na różnych wysokościach, różnych warunkach meteorologicznych w dzień i w nocy, se szczególnym uwzględnieniom wyprowadzenia jednostek spod uderzenia i organizacji obrony przed bronią masowego rażenia”. Szkolenie to należało do trudniejszych, mimo to zadanie jakie postawił Dowódca Wojsk 0PL OK na rok szkolny 1962, w tym zakresie zostało wykonane należycie i sumiennie

3 – 8 kwietnia

W dniach 3 – 8 kwietnia w Sztabie POW zostało przeprowadzone wieloszczeblowe, dowódczo – sztabowe ćwiczenie na mapach na temat: “Działalność Okręgu Wojskowego w początkowym okresie wojny rakietowo – jądrowej”, w którym m.in. wzięła udział grupa operacyjna 2 Korpusu OPL OK.

30 kwietnia

W dniu 30 kwietnia 133 spa obchodził 10-lecie swojego istnienia. W całym tym okresie pułk osiągnął wielo dobrych i bardzo dobrych wyników, do których m.in należy zaliczyć:

  • zdobycie I miejsca w Wojskach OPL OK, za co otrzymał flagę Wojsk OPL OK;
  • zdobycie I miejsca w 196lr, w zakresie szkolenia i gotowości bojowej;
  • zdobywanie czołowych miejsc w zawodach artyleryjskich jednostek artylerii OPL.

Maj

Zgodnie z decyzją Dowództwa Wojsk 0PL OK, 2 Korpusu OPL OK otrzymał zadanie przebudowy SD do 21 sierpnia br. Mając na uwadze zbliżające się ćwiczenia z wojskami Dowódca Korpusu polecił ukończyć przebudowę do 15 maja br. Zrealizowania nowego zadania i dotrzymanie skróconego tarnina wymagało olbrzymiej ofiarności i poświęcenia składu osobowego SD i WŁ. Oficerowie, podoficerowie i żołnierze pracowali dzień i noc, wkładając olbrzymi i wysiłek w wykonanie postawionego zadania. W wyniku tej ofiarnej pracy budowę zakończono przed terminem w dniu 14 maja br. Za wzorową organizację pracy, zapał i poświęcenie Dowódca Korpusu rozkazom nr 061 z dnia 7 czerwca wyróżnił budowniczych SD.

10 maja

W dniu 10 maja przybył z wizytacją do 136 spa Sekretarz KC PZPR tow. Ryszard Strzelecki, który w towarzystwie Szefa GZP WP gen. dyw. Wojciecha Jaruzelskiego, dowódcy P0W gen. dyw. Zygmunta Huszczy i Dowódcy Korpusu gen. bryg. pilota Tadeusza Krepskiego dokonał lustracji terenu jednostki oraz zwiedził salę historii, sale wykładowe oraz sprzęt pułku.

28 – 30 maja

W dniach 28 – 30 maja br Dowództwo Wojsk OPK przeprowadziło ćwiczenie z wojskami 2 Korpusu OPL OK na temat: “Organizacja i prowadzanie działań bojowych przez KOPL w początkowym okresie wojny”. Przeprowadzone ćwiczenia z wojskami były bardzo trudne, w porównaniu z dotychczas prowadzonymi ćwiczeniami tego typu. Postawione przez kierownictwo ćwiczenia zadanie zostało wykonane należycie, wymagało ono od całego składu osobowego Korpusu wysokiego zdyscyplinowania i nakładu sił.

W wyniku należytego przygotowania, właściwej postawy i posiadanych umiejętności kadry i żołnierzy służby zasadniczej postawione przed Korpusem zadania zostały dobrze i bezawaryjnie wykonane. Na działających 135 celów przechwycono skutecznie 100, co stanowi 74%. Podczas omówienia ćwiczenia Dowódca Wojsk OPL OK stwierdził, że tak dobrych i bardzo dobrych rezultatów w czasie ćwiczeń w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju dotychczas nie uzyskano.

9 – 10 lipca

W dniach 9 – 10 lipca zostały przeprowadzone zawody techniczno-bojowe pierwszego stopnia jednostek 2 Korpusu OPL OK, których celem było praktyczne sprawdzenie wyszkolenia specjalistycznego i ogólnowojskowego kierowców samochodowych i ich umiejętność działania w warunkach polowych. Pierwsze miejsce zajął patrol 26 plm.

18 lipca

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Wojsk OPK nr 090/Org. z dnia 18 lipca zmieniono nazwę 2 Korpusu OPL OK na: 2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju (2 KOPK).