Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
01.07.-31.12.1960 r.

1 lipca

Zgodnie z decyzją Dowództwa Wojsk Lotniczych i OPL OK, z dniem 1 lipca br. Dowództwo 2 Korpusu zmieniło nazwę na 2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju

Zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej, ppłk pilot Władysław Hermaszewski z dniem 1 lipca br. przyjął, a płk pilot Stanisław Tanana zdał obowiązki Dowódcy Lotnictwa Myśliwskiego 2 Korpusu.

1-5 sierpnia

Zgodnie z planem zamierzeń DW OPL OK w dniach 1-5 sierpnia zostało przeprowadzone z 2 Korpusem OPL OK jednostronne, wieloszczeblowe lotniczo – taktyczne ćwiczenie na temat: “Organizacja i prowadzenie działań bojowych przez Korpus OPL OK przy odpieraniu nalotów lotnictwa i bezpilotowych środków napadu powietrznego nieprzyjaciela w początkowym okresie wojny”.

6-9 sierpnia

W dniach 6-9 sierpnia w m. Zgierz przeprowadzono mistrzostwa Wojsk OPL OK w piłce ręcznej. Najlepiej przygotowanym zespołem byli zawodnicy 2 Korpusu. Zespół nasz zdobył Mistrzostwo Wojsk OPL OK. Po przeprowadzonych zawodach wyłoniono reprezentację Wojsk OPL OK, która była w dużej mierze opartą na zawodnikach naszych jednostek. Reprezentacja Wojsk OPL OK na zawodach Wojsk Lotniczych, które odbyły się w m. Radom w dniach 17 – 19 sierpnia zajęła II miejsce. Za dobre przygotowanie reprezentacji do mistrzostw został nagrodzony kierownik Wychowania Fizycznego 2 Korpusu OPL OK kpt. Marian Perełka.

17 lipca

Dowódca Wojsk Lotniczych i OPL OK postawił dla 2 Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju zadanie przygotowania pokazów lotniczych w składzie “TAFLA” (64 samoloty) na dzień 17 lipca w związku z 550 rocznicą bitwy pod Grunwaldem, historycznego zwycięstwa nad Krzyżakami. Samoloty jednostek Korpusu zostały przebazowane na lotnisko Szymany. Mimo trudnych warunków atmosferycznych pokaz przygotowano w nakazanym czasie. W dniu 17 lipca nad polami Grunwaldu tysiące mieszkańców Polski oraz liczni goście zagraniczni – podziwiało wspaniały pokaz jaki zademonstrowali piloci naszych jednostek. Piloci w pokazach zademonstrowali wspaniałe opanowanie sprzętu, wysoką sprawność i dobre wyszkolenie; czym wzbudzili ogólny podziw, entuzjazm i pewność, że nasze granice powietrzne mają dobrych obrońców. Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki przesłał specjalne podziękowanie dla uczestników defilady. Dowódca Wojsk Lotniczych i OPL OK rozkazem nr 081 z dnia 21 lipca nadał pamiątkowy Medal Grunwaldzki dla:

 • 11 plm;
 • 25 plm;
 • 28 plm.

oraz wyróżnił nagrodami pieniężnymi i pochwałami szereg oficerów Sztabu Korpusu i jednostek uczestniczących w pokazach.

19 lipca

Zgodnie z rozkazem organizacyjnym Dowództwa Wojsk Lotniczych i OPL OK nr 09/0rg. z dnia 19 lipca Dowódca 2 Korpusu przeformował:

 • 129 spa OPL z etatu nr 8/66 na etat nr 8/81;
 • 136 spa OPL z etatu nr 8/66 na etat nr 8/82.

23 sierpnia

W celu upamiętnienia XVI rocznicy powstania Odrodzonego Lotnictwa Polskiego w dniu 23 sierpnia odbyły się w Łodzi pokazy lotnicze z udziałom lotnictwa wojskowego, w których m.in. wzięło udział 16 załóg (dwie załogi zapasowe) na samolotach Lim-5 i Lim-2 w szyku “romb” z 11 plm . Grupa ta weszła w skład szyku defiladowego “TAFLA” jako jej lewy “romb”.

1 września

Z dniem 1 września mjr Mikołaj Andrzejuk zdał, a mjr Stefan Tkaczyk przyjął obowiązki zastępcy Szefa Sztabu Korpusu do spraw SD i Radiolokacji.

Celem podniesienia stanu gotowości bojowej dyżurnych pododdziałów LM w strefie działań 2 Korpusu OPL OK z dniem 1 września wprowadzono do dyżurów samoloty pościgowe. Dyżury bojowe na samolotach Mig-19p pełni 28 plm wg. zasady:

 • w dzień dwoma załogami w gotowości nr 2;
 • w nocy jedną załogą w gotowości nr 2 i jedną załogą w gotowości nr 3.

Zgodnie z planem przedsięwzięć 2 Korpusu OPL OK w celu ujednolicenia metody i sposobu organizacji i przeprowadzenia szkolenia taktyczno – bojowego przeprowadzono oddzielnie w plm pokazowe szkolenie na temat:

 • w grupie czerwonych:
  • osłona lotnisk od uderzeń i rozpoznania z powietrza.
 • w grupie niebieskich:
  • zwalczanie samolotów nieprzyjaciela na lotniskach.

Ćwiczenia przeprowadzono w następujących terminach: 18-19 sierpnia – 25 plm, 28-27 sierpnia – 11 plm, 14-15 września – 26 plm i 20-21 września – 28 plm.

Od września do 4 października

Zgodnie z planem przedsięwzięć Dowództwa Wojsk OPL OK w dniach od 30 września do 4 października zostały przeprowadzone manewry Wojsk OPL OK pod kryptonimem “IKAR”, którymi kierował Szef Sztabu Generalnego WP, Sztab kierownictwa strony “wschodniej” znajdował się w m. Pyry k. Warszawy, strony “zachodniej” na SD 2 Korpusu OPL OK w m. Bydgoszcz. W manewrach wzięli udział:

 • po stronie “wschodniej”:
  • Dowództwo i Sztab Wojsk OPL OK;
  • 1 Korpus OPL OK wraz z operacyjnie podporządkowanym 25 plm (miejsce bazowania 25 plm – lotnisko Szymany);
  • 3 Korpus OPL OK.
 • po stronie “zachodniej”:
  • Lotnictwo Operacyjne;
  • 2 Korpus OPL OK (bez 25 plm);
  • Dowództwo Lotnictwa i OPL Marynarki Wojennej.

10 października

Zgodnie z rozkazem Dowódcy Wojsk OPL OK nr 047 z dnia 10 października br. w terminie do 1 sierpnia 1961 r. 3 baza zaopatrzenia technicznego zostanie przeniesiona do m. Grudziądz.

20 października

Dowódca Wojsk OPL OK rozkazem nr 013/Org. z dnia 20 października rozkazał Dowódcy 2 Korpusu przeformować:

 • 2 i 8 sbrt z etatu nr 6/301 na etat nr 6/366;
 • 9 sbrt z etatu nr 6/300 na etat nr 3/358;
 • 2 i 8 WN z etatu nr 6/344 na etat nr 5/368;
 • 9 WN z etatu nr 3/344 na etat nr 6/363;
 • rozformować 37 kompanie kierowców samochodowych w m. Grudziądz.

25 października

W dniu 25 października w Sztabie Korpusu z inicjatywy KP odbyła się narada partyjna w sprawie przygotowania i przeprowadzenia akcji sprawozdawczo-wyborczej w OOP oraz w POP.

W wyniku rozwijającej się współpracy z okazji święta Wojska Polskiego w ZNTK w Bydgoszczy zorganizowano spotkanie weteranów II Wojny Światowej z pracownikami zakładów, w którym min. wzięli udział: gen. bryg. pil. Michał Jakubik, płk Leon Szurka i płk Marian Kracher. W czasie spotkania dokonano wymiany upominków.

9 listopada

Zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0325/M0N z dnia 23.O8.60r. z dniem 9 listopada 1960r obowiązki Szefa Wydziału Politycznego – Zastępcy Dowódcy 2 Korpusu OPL OK do spraw politycznych objął ppłk Zygmunt Kuglarz.

Cała kadra Dowództwa i Sztabu Korpusu zwiedziła Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy. Inżynierowie ZNTK wygłosili prelekcje na temat postępu technicznego.

Od 24 października do 2 listopada

W dniach od 24 października do 2 listopada została przeprowadzona praca terenowa w celu wyłonienia najlepszego pododdziału radiotechnicznego. W wyniku przeprowadzonej kontroli przyznano:

 • pierwsze miejsce – 1 kompanii radiotechnicznej 9 sbrt;
 • drugie miejsce -5 kompanii radiotechnicznej 2 sbrt;
 • trzecie miejsce – 3 kompanii radiotechnicznej.

5 grudnia

W dniu 5 grudnia odbył się nocny trening systemu OPK, w czasie którego jednostki 2 Korpusu zwalczały 10 celów. W treningu brały udział wyłącznie samoloty pościgowe.

Na przestrzeni 1960r jednostki 2 Korpusu OPL OK otrzymały następujący nowoczesny sprzęt:

 • samoloty Mig-19pm wyposażone w rakiety powietrze – powietrze (28 plm);
 • samoloty TS-8 “BIES”, które otrzymały wszystkie jednostki lotnicze;
 • samoloty – śmigłowce SM-1, SM-2 oraz Mi-4, które otrzymał klucz Dowództwa 2 Korpusu OPL OK;
 • stacje radiolokacyjne P-30 o lepszych niż dotychczas parametrach technicznych, w które zostały wyposażone wszystkie jednostki radiotechniczne 2 Korpusu OPL OK.

Grudzień

Podstawowe zadania na rok szkolny 1960 zostały przez jednostki 2 Korpusu OPL OK wykonane. Do zasadniczych osiągnięć w poszczególnych rodzajach wojsk 2 Korpusu OPL OK zaliczono:

 • w szkoleniu pilotów w powietrzu wszystkie jednostki lotnicze wykonały program w 80-90 procentach, za wyjątkiem 26 plm;
 • sprawnie i bezawaryjnie przeprowadzone zostały przygotowania oraz defilada lotnicza z okazji 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem;
 • przeszkolono personel latający 28 plm w obliczaniu danych do lądowania przy pomocy systemu RSL-5;
 • przeszkolono personel latający, techniczny i zabezpieczający w zakresie obsługi i eksploatacji samolotów Mig-19, TS-8 “BIES”, Lim-5p i Jak-12;
 • wprowadzono na wyposażenie i przeszkolno personel w obsłudze RSL-5, ARP-8, PAR-7 i PAR-8;
 • wzrosła umiejętność zabezpieczenia eskadr myśliwskich przez personel zabezpieczenia, czego dowodem były bezawaryjne przebazowania na lotniska zapasowe, loty, zwiększono troskę o zabezpieczenie bytowe pilotów na starcie (standardowe domki startowe);
 • podniesiono na wyższy poziom gospodarkę hodowlaną i przykoszarową, uzyskując za sprzedane mięso 417.722 zł, za co Dowódca OPL OK wyróżnił 26 i 28 plm, uzyskano poważne oszczędności na odcinkach wszystkich służb zaopatrzenia uzyskując w 1960 roku łącznie 3 miliony oszczędności;
 • przeszkolono załogi UL-5 w eksploatacji i wykorzystaniu bojowym nowo wprowadzonych urządzeń radiolokacyjnych: P-15, P-30 i RL-30.