Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
1.01-30.06.1960 r.

2 stycznia

Zgodnie z decyzją Dowódcy Wojsk OPL OK z dniem 2 stycznia 19 Lotnicza Eskadra Holownicza została wyposażona w samoloty Ił-12 przystosowane do holowania rękawa dla strzelań artyleryjskich.

5 stycznia

Zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0552 z dnia 22 grudnia 1959r. z dniem 5 stycznia 1960r. obowiązki dowódcy 136 spa OPL przyjął ppłk Franciszek Kuc.
29 stycznia – 20 lutego

W dniach 29 stycznia – 20 lutego przeprowadzony został przegląd Garnizonowych Klubów Oficerskich Wojsk OPK, w czasie którego pierwsze miejsce uzyskał Garnizonowy Klub Oficerski 26 plm OPL a drugie Garnizonowy Klub Oficerski 2 Korpusu OPL.

19 lutego

W dniu 19 lutego 136 spa OPL otrzymał flagę Wojsk Lotniczych za zajęcie I miejsca wśród jednostek Artylerii OPL OK w wyszkoleniu za 1959r. Wręczenia flagi dokonał Dowódca Wojsk OPL OK gen. dyw. pil. Jan Frey-Bielecki. Pułk otrzymał flagę jako pierwszy wśród jednostek artylerii i jako pierwszy po jej ustanowieniu.

19 lutego

W dniu 19 lutego odbyła się IV Konferencja Partyjna 2 Korpusu, Stan organizacji 889 towarzyszy, w tym 70 kandydatów. Obecnych na konferencji było 73 delegatów, reprezentujących 17 POP. W konferencji m.in. brał udział Dowódca Wojsk Lotniczych i OPL OK gen. dyw. pil. Jan Frey-Bielecki. Na konferencji wybrano nowy komitet.

24 lutego

Dnia 24 lutego o godzinie 11:23 w rejonie Chojnic został wykryty przez RLS RLP 283, 221 i 281 cel /balon/ zanumerowany jako R5522 na wysokości 12.000 m. 0 godz. 11.52 poderwano na cel ze składu dyżurnej pary 28 plm samolot Lim-2 pilotowany przez por. pilota Bośniak, który wykonując zadanie bojowe zestrzelił balon o godz. 12.l0 w rejonie 20 km na południowy zachód od m. Starogard Gdański, co świadczy o wyjątkowo dobrym określaniu wysokości celu przez RLP 221. Naprowadzenia samolotu wykonywał nawigator – operator por. Gierla z GPN Grudziądz. Kadra oraz żołnierze, którzy przyczynili się do wykonania zadania bojowego zostali nagrodzeni przez Dowódcę Wojsk Lotniczych i OPL OK.

Zgodnie z poleceniem Dowódcy OPL OK do dnia 25 lutego zdano z jednostek lotniczych 2 Korpusu dla jednostek lotni czyli Lotnictwa Operacyjnego wszystkie samoloty Jak-11 wraz z dokumentacją i literaturą.

Szef Sztabu Generalnego zarządzeniem nr 018/Org. z dnia 27 lutego wprowadził do etatu nr 6/297 Dowództwa KOPL etat pomocnika Szefa Sztabu do spraw ochrony (stopień etatowy – podpułkownik).

6 marca

W dniu 6 marca Rada Państwa nadała 26 pułkowi lotnictwa myśliwskiego OPL sztandar bojowy, wręczenia dokonał Dowódca 2 Korpusu gen. bryg. nil. Michał Jakubik. Ta niezwykła dla pułku uroczystość odbyła się w Białogardzie i zbiegła się z 15-tą rocznicą wyzwolenia tego miasta spod wielowiekowej niewoli niemieckiej. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada wszystkich jednostek garnizonu oraz defilada powietrzna, w której brali udział piloci 26 plm OPL.

16 marca

W dniu 16 marca Dowództwo Korpusu zorganizowało w mieście Bydgoszczy uroczyste uczczenie 15-tej rocznicy śmierci ppłk pil. Jana Tałdykina, który 16 marca 1945r, zginął śmiercią lotnika w walce o wyzwolenie ziemi pomorskiej. W godzinach wieczornych, z udziałem pocztu sztandarowego i kompanii honorowej odbyło się uroczyste złożenie wieńców przy pomniku bohatera. W uroczystości, obok wojska gremialnie wzięła udział ludność miasta Bydgoszczy.

27 marca

W dniu 27 marca 25 pułk lotnictwa myśliwskiego OPL otrzymał nadany przez Radę Państwa sztandar bojowy, który wręczył Dowódca Wojsk OPL OK gen. bryg. pil. Czesław Mankiewicz. Uroczystość odbyła się na stadionie miejskim w Pruszczu Gdańskim, a zakończyła ją defilada na ulicach miasta.

Zgodnie z planem kalendarzowym szkolenia operacyjnego Wojska Polskiego w dniach 28 marca – 2 kwietnia br Sztab Pomorskiego Okręgu Wojskowego przeprowadził ćwiczenie szkieletowe z zakresu obronności kraju, w którym wzięła udział grupa operacyjna 2 Korpusu pod kierownictwem Szefa Sztabu.

29 marca

W dniu 29 marca i950 r. został wydany rozkaz organizacyjny o sformowaniu pierwszej w Wojsku Polskim jednostki, której celem była obserwacja sytuacji powietrznej. Jednostka ta po otrzymaniu nowego sprzętu radiolokacyjnego przeformowała się z obserwacyjno-meldunkowej w 8 samodzielny pułk radiotechniczny – chlubnie wykonując przez 10 lat postawione przed nią zadania. Na bazie 8 sprt w 1957r. sformowano szereg innych jednostek, które korzystając z jego doświadczeń z powodzeniem wykonują zadania wykrywania, prowadzenia i powiadamiania wojsk o celach powietrznych oraz radiolokacyjnego zabezpieczenia naprowadzenia lotnictwa myśliwskiego. 8 sprt przeformowany w 8 samodzielny batalion radiotechniczny jest kontynuatorem stworzonej przed 10 laty jednostki. Z tej okazji Dowódca 2 Korpusu wydał specjalny rozkaz nr pf 42 z dnia 29 marca 1960 r.

Od marca do czerwca

Od miesiąca marca do czerwca 25 i 26 plm wykonywały ćwiczebne loty trasowe dla artylerii przeciwlotniczej wojsk:

 • 25 plm dla 16 DPanc. po trasie : Gdańsk – Elbląg, w każdy wtorek i czwartek;
 • 26 plm dla 16 DAPlot. po trasie : Koszalin – Kołobrzeg – Trzebiatów, w każdy wtorek i czwartek tygodnia.

9 kwietnia

W dniu 9 kwietnia na RLP 283 Babie Doły zgłosił się ppłk EOROPKOW z WOP wraz z grupą fotoreporterów w celu wykonania zdjęć fotograficznych anteny i wskaźnika stacji P-20. Oficer ten nic posiadał przepustki oświadczając oficerowi operacyjnemu RLP ppor Kielakowi, że posiada pisemne upoważnienie Dowódcy Marynarki Wojennej i odpowiednie zaświadczenie podpisane przez generała Komara. Dokumentów tych nie okazał. Ppor. Kielar nie pozwolił wykonywać zdjęć i nie wpuścił ppłk. Koropkowa na teren kompanii, meldując o powyższym odpowiedzialnemu SD 2 Korpusu, który z kolei zameldował na CSD. Stanowisko ppor. Kielara było słuszne, gdyż po zbadaniu sprawy okazało się, że ppłk Koropkow nie udzielono zezwolenia na wykonywanie zdjęć. Za wykazaną czujność i wzorowe pełnienie służby Dowódca Wojsk Lotniczych rozkazem nr 049/DWL z dnia 17 maja ppor. Kielarowi udzielił pochwały.

17 kwietnia

W dniu 17 kwietnia Dowództwo Wojsk Lotniczych przeprowadziło kontrolę systemu OPK. Trasa celu kontrolnego m.in. przebiegała przez rejon obrony 2 Korpusu. Dyżurne środki radiotechniczne wykryły cel kontrolny w czasie i prowadziły bez żadnych przerw. Dyżurny odpowiedzialny SD 2 KOPL kpt. pil. Jan Kamiński podjął prawidłową decyzję – podrywając dyżurne pary myśliwskie z lotnisk Zegrze Pomorskie i Babie Doły, ogłaszając dla wszystkich SD gotowość bojową. Naprowadzenia jednej pary dokonał WN Choszczno, drugiej WN Słupsk, Oba naprowadzenia skuteczne. Za wzorową pracę i dobre wywiązanie się z obowiązków Dowódca Korpusu rozkazem nr 057 z dnia 27 kwietnia udzielił pochwały wyróżniającym się oficerom.

27 kwietnia

Szef Sztabu Generalnego zarządzeniem nr 029/Org. z dnia 27 kwietnia br. wprowadził do etatu nr 8/297 Dowództwa Korpusu etat starszego radcy prawnego (etat – major – magister prawa).

Od 3 maja do 30 września

Zgodnie z planem Dowództwa Wojsk Lotniczych w okresie od 3 maja do 30 września 25 pułk przebywał na obozie szkoleniowym na lotnisku Szymany.

10 maja

W dniu 10 maja w Sztabie Korpusu odbyła się z inicjatywy Komitetu Partyjnego Korpusu narada partyjno – służbowa w sprawie postępu technicznego z udziałem personelu kierowniczego i technicznego podległych jednostek.

14 maja

W celu zabezpieczenia tajnego dowodzenia w relacji: Sztab Korpusu – podległe jednostki, z dniem 14 maja wprowadzono w życie tabele kodową “TK 1959 – WL”, którą doprowadzono do szczebla kompanii ( baterii ) włącznie.

17 – 18 maja

Zgodnie z planem przedsięwzięć szkolenia operacyjno – taktycznego w dniach 17 – 18 maja zostały przeprowadzone przez Dowództwo Wojsk Lotniczych PRL 1 CSSB ćwiczenia systemu 0PL na temat: “Prowadzenie operacji przeciwlotniczej przez wojska OPL podczas odpierania niespodziewanych uderzeń nieprzyjaciela w powietrzu w początkowym okresie wojny”, w których m.in. brały udział jednostki Korpusu.

13 maja

Dowódca Wojsk Lotniczych rozkazem nr 052 z dnia 13 maja zatwierdził Radę Wojskową 2 Korpusu OPL OK w składzie:

 • gen. bryg. pil. Michał Jakubik;
 • płk Marian Kracher;
 • płk dypl. nawig. Marcin Dziuda;
 • płk pil. Stanisław Tanana;
 • płk dypl. Kazimierz Druć;
 • płk Leon Szurka;
 • ppłk Antoni Mazurkiewicz;
 • mjr Romuald Nalewaja;
 • mjr Jerzy Maszewski.

10 – 15 czerwca

W okresie od 10 – 15 czerwca zostały przeprowadzone przez Dowództwo Korpusu Zawody Łączności o tytuł najlepszego specjalisty łączności. W zawodach uzyskano następujące wyniki:

 • o tytuł najlepszego zespołu:
  • pierwsze miejsce – 25 plm;
  • drugie miejsce – Węzeł Łączności Korpusu.
 • o tytuł najlepszego radiotelegrafisty:
  • pierwsze miejsce wśród kadry – st. sierż. Stanisław Leśniak z 8 sbrt;
  • pierwsze miejsce wśród żołnierzy sł. czynnej – st. szer. Wiesław Adamus z 25 plm;
  • pierwsze miejsce wśród pracowników cywilnych – Helena Sulej z Węzła Łączności Korpusu.
 • o tytuł najlepszego radiomechanika:
  • pierwsze miejsce – st. szer. Zdzisław Pacer z 25 plm;
  • pierwsze miejsce wśród mechaników ST-35 – st. szer. Włodzimierz Grzegorek z Węzła Łączności Korpusu.
 • o tytuł najlepszej załogi:
  • radiostacja małej mocy – załoga 136 spa;
  • radiostacja średniej mocy załoga Węzła Łączności Korpusu.

1 lipca

Zgodnie z decyzją Dowództwa Wojsk Lotniczych i OPL OK z dniem 1 lipca br. Dowództwo 2 Korpusu zmieniło nazwę na 2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju.