Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1957

6 lipca

Zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej w 1957r, zostały sformowane korpusy obrony przeciwlotniczej i obszaru kraju, w tym

2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej i Obszaru Kraju

Korpusy stanowiły związki operacyjno-taktyczne przeznaczone do obrony ważniejszych kierunków, rejonów oraz obiektów przed rozpoznaniem, uderzeniami i dywersją nieprzyjaciela powietrznego.

Ciągły rozwój środków napadu powietrznego wymaga stałego doskonalenia systemu obrony powietrznej kraju. Współczesna obrona powietrzna naszego kraju budowana była od podstaw tj. od tłokowych samolotów myśliwskich, klasycznej artylerii przeciwlotniczej i obserwacji wzrokowej. Dzięki dużemu wysiłkowi całego narodu jednostki nasze zostały wyposażone w naddźwiękowe samoloty myśliwskie Mig-21, rakiety przeciwlotnicze ziemia-powietrze oraz najnowocześniejsze stacje radiolokacyjne i automatyczne systemy naprowadzania. Droga, którą przebyły nasze jednostki od zarania swojego powstania do dnia dzisiejszego była niezwykle trudna, wymagała dużego wysiłku, wyrzeczeń i zmagań.

2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju jako 2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej został sformowany rozkazem organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej nr 0054/Org. z dnia 6 lipca 1957r oraz rozkazem organizacyjnym Dowódcy Wojsk Lotniczych i OPL OK nr 033/Org. z dnia 24 lipca 1957r na bazie 10 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL wg, etatu nr 6/297 – miejsce postoju m. Bydgoszcz. Numer Jednostki Wojskowej 4138, Organizacja Dowództwa i Sztabu 2 Korpusu OPL OK była następująca :

I. Dowództwo:

 • na stanowisko dowódcy rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 01060 z dnia 27.11.1957r. wyznaczony został absolwent Wyższej Wojskowej Akademii im. Woroszyłowa w ZSRR gen.bryg. pilot Michał Jakubik ;
 • na stanowisko zastępcy do spraw politycznych rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 095 z dnia 7.03.1958r. wyznaczony został starszy instruktor – inspektor Komitetu PZPR Wojsk Lotniczych i OPL OK ppłk Marian Kracher ;
 • na stanowisko zastępcy dowódcy do spraw liniowych rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0802 z dnia 21.08.1957r. wyznaczony został zastępca dowódcy 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. II. Dąbrowski ego płk dypl. Kazimierz Druć ;
 • na stanowisko dowódcy lotnictwa myśliwskiego rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 01048 z dnia 16.11.1957r. wyznaczony został absolwent Wyższego Akademickiego Kursu przy Akademii Lotniczej w ZSRR ppłk pilot Stanisław Tanana.

II. Sztab :

 • na stanowisko szefa sztabu rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0751 z dnia 5.08.i957r. wyznaczony został szef sztabu 10 DLM OPL ppłk dypl. Piotr Podhajski;
 • na stanowisko zastępcy szefa sztabu do spraw stanowisk dowodzenia i radiolokacji korpusu rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 01007 z dnia 31.10.1957r wyznaczony został dowódca 18 sbrt ppłk Mikołaj Andrzejuk;
 • Stanowisko Dowodzenia – kpt. nawig. Zygmunt Gumiriski;
 • Wydział Ruchu Lotniczego – por. Zenon Duchała;
 • Wydział Służby Meteorologicznej – por, Michał Januszkiewicz;
 • Wydział Operacyjny – ppłk dypl.nawig. Marcin Dziuda;
 • Wydział Rozpoznawczy – kpt. Zdzisław Bogiel;
 • Wydział Łączności – ppłk Tadeusz Mroziński;
 • Wydział Kodowo-Szyfrowy – kpt. Tadeusz Maćkowiak;
 • Wydział Organizacyjno-Ewidencyjny – por. Stanisław Kuk;
 • Wydział Kadr – kpt. Jan Paluch;
 • Wydział Radiotechniczny – mjr Stefan Tkaczyk;
 • Wydział Doskonalenia SD – kpt. pil. Józef Piechnik;
 • Wydział Polityczny – mjr Wacław Giżycki;
 • Komitet PZPR – sekretarz – mjr Romuald Nalewają;
 • Wydział Nawigacyjny – kpt. pilot Jerzy Topolnicki;
 • Wydział Szkolenia Bojowego – kpt. Józef Wojnicz;
 • Wydział Inżynieryjno-Eksploatacyjny – płk Leon Szurka;
 • Klucz lotniczy dowództwa – por. pilot Władysław Galimski;
 • Wydział Artylerii – ppłk Zdzisław Wasilewski;
 • Wydział Służby Zdrowia – kpt. lek. Jan Burchacki;
 • Oddział Zaopatrzenia Lotniczo-Technicznego: na stanowisko szefa rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 01052 z dnia 18.11.1957r. wyznaczony został kwatermistrz Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Janka Krasickiego, ppłk Jan Kuperberg;
 • Wydział Organizacyjno-Szkoleniowy – mjr Wiktor Raczkowski;
 • Wydział Zaopatrzenia Technicznego – por. Franciszek Szima;
 • Wydział Uzbrojenia i Amunicji Lotniczej – kpt. Eugeniusz Szokaluk;
 • Wydział Materiałów Pędnych i Smarów – kpt. Alfons Bylicki;
 • Wydział Zaopatrzenia i Sprzętu Łączności – kpt. Edward Smerża;
 • Wydział Samochodowy – ppłk Stefan Homziak;
 • Wydział Intendencki – mjr Mieczysław Biela;
 • Sekcja Finansów – por. Jerzy Małkiewicz;
 • Kompania Obsługi;
 • Węzeł Łączności – mjr Wacław Swiłel.

Ponadto Dowództwu Korpusu zostały podporządkowane:

 • 50 Ruchome Warsztaty Remontowe Lotnictwa – Słupsk;
 • 36 Poligon Lotniczy;
 • Stacja Tlenowa, która przeszła z 10 Brygady Lotniczo – Technicznej z dniem 1 września 1957r. miejsce postoju m. Grudziądz.

W skład organizacyjny 2 Korpusu OPL OK zostały włączone następujące jednostki:

 • 11 pułk Lotnictwa myśliwskiego – miejsce postoju m. Debrzno nr JW 3779;
  • dowódca pułku – ppłk pilot Jerzy Bażanow;
  • zastępca do spraw politycznych – kpt. Zbigniew Szczerbaciuk;
  • szef sztabu – ppłk Henryk Gączowski.
 • 25 pułk lotnictwa myśliwskiego – miejsce postoju m. Pruszcz Gdański nr JW 3972;
  • dowódca pułku – mjr pilot Józef Caputa;
  • zastępca do spraw politycznych – kpt. Ildefons Marszałek;
  • szef sztabu – mjr Kazimierz Milanowski.
 • 26 pułk lotnictwa myśliwskiego- miejsce postoju m. Zegrze Pomorskie nr JW 5069;
  • dowódca pułku- mjr pilot Janusz Żywno;
  • zastępca do spraw politycznych – kpt. Albin Sidor;
  • szef sztabu – mjr Henryk Gączowski.
 • 28 pułk lotnictwa myśliwskiego – miejsce postoju m, Słupsk nr JW 2848;
  • dowódca pułku – ppłk pilot Jan Kamela;
  • zastępca do spraw politycznych – kpt. Kazimierz Wargin;
  • szef sztabu – kpt. Mieczysław Król.
 • 129 samodzielny pułk artylerii OPL – miejsce postoju m. Szczecin nr JW 3692;
  • dowódca pułku – mjr Mieczysław Wasąg;
  • zastępca do spraw politycznych – kpt. Mieczysław Kowalik;
  • szef sztabu – kpt. Franciszek Foszczyński.
 • 136 samodzielny pułk artylerii OPL – miejsce postoju m, Bydgoszcz nr JW 5145;
  • dowódca pułku – mjr Stanisław Jóźwiak;
  • szef sztabu – mjr Józef Topolski.
 • 11 batalion obsługi lotnisk – miejsce postoju m. Pruszcz Gdański nr JW 3721;
  • dowódca – mjr Mieczysław Krzyżanowski;
  • zastępca do spraw politycznych – por. Jan Pańkowski;
  • szef sztabu – mjr Stanisław Rzucidło.
 • 37 batalion obsługi lotnisk – miejsce postoju m. Słupsk nr JW 2065;
  • dowódca – mjr Karol Rok;
  • zastępca do spraw politycznych – kpt, Władysław Kozłowski;
  • szef sztabu – kpt. Edward Piwiński.
 • 55 batalion obsługi lotnisk – miejsce postoju m. Debrzno nr JW 3866;
  • dowódca – ppłk Józef Górski;
  • zastępca do spraw politycznych – kpt. Tadeusz Ostrowski;
  • szef sztabu – kpt. Edward Błachut.
 • 10 batalion obsługi lotnisk – miejsce postoju m. Zegrze Pom. nr JW 3895;
  • dowódca – kpt. Zygmunt Pawlak;
  • zastępca do spraw politycznych – kpt. Mieczysław Pobuta;
  • szef sztabu – kpt. Franciszek Piotrowski.
 • 2 samodzielny batalion radiotechniczny – miejsce postoju m. Grudziądz nr JW 3727;
  • dowódca – mjr Kazimierz Kosmowski;
  • zastępca do spraw politycznych – kpt Jerzy Barbaś;
  • szef sztabu – por. Kryspin Okólski.
 • 8 samodzielny batalion radiotechniczny – miejsce postoju m. Słupsk nr JW 5665;
  • dowódca – kpt. Stanisław Obecny;
  • zastępca do spraw politycznych – por. Zdzisław Radziwonka;
  • szef sztabu – kpt. Zdzisław Olejniczak.
 • 9 samodzielny batalion radiotechniczny – miejsce postoju m. Choszczno nr JW 3747:
  • dowódca – mjr Józef Stec;
  • zastępca do spraw politycznych – kpt. Antoni Sprusik;
  • szef sztabu – por. Bogumił Przybyłowski.
 • 3 Baza Zaopatrzenia Technicznego – miejsce postoju m. Grudziądz nr JW 3547:
  • kierownik – mjr Stefan Senkow;
  • zastępca do spraw politycznych – por. Joachim Rajewicz.

Całkowite zakończenie formowania Dowództwa i Sztabu oraz podległych jednostek 2 Korpusu OPL OK nastąpiło wiosną (marzec-kwiecień) 1958r.

Dowódca Wojsk Lotniczych i OPL OK rozkazem nr 0281/Oper. z dnia 23 listopada 1957r. m.in. rozkazał dowódcy korpusu z dniem 1 grudnia 1957r, rozformować Sztab 10 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL i 8 samodzielny pułk radiotechniczny.

Z dniem 1 grudnia 1957r. sformować Sztab 2 Korpusu OPL i sztaby 2,8 i 9 samodzielnego batalionu radiotechnicznego na bazie rozformowanego Sztabu 10 DLM OPL i 8 sprt.

Dowodzenie systemu OPL zorganizowano następująco:

 1. istniejące SD 10 DLM w Słupsku pozostawiono w dotychczasowej gotowości i wykorzystano jako tymczasowe SD 2 KOPL, z którego kierowano pracą bojową podległych jednostek;
 2. do kierowania jednostkami z tymczasowego SD w m. Słupsk wydzielono grupę operacyjną pod kierownictwem mjr. pilota Romana Czajkowskiego;
 3. środki dyżurne OPL 9 i 11 DLM operacyjnie podporządkowano dowódcy grupy operacyjnej 2 KOPL;
 4. do czasu zorganizowania właściwego SD 2 Korpusu:
  meldowanie o obiektach powietrznych z 8 sprt kierowano bezpośrednio na GP WRT;
  dowodzenie praca bojową 8 sprt odbywało się z GP WRT CSD Dowódcy Wojsk Lotniczych.

Październik

W październiku 1957r. 28 plm OPL był inspekcjonowany przez Ministra Obrony Narodowej gen. dyw. Mariana Spychalskiego. W czasie inspekcji jesiennej 28 pułk zajmuje I-sze miejsce w Wojskach Lotniczych i OPL OK.

28 listopada

Na podstawie rozkazu Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr 0320 z dnia 28 listopada 1957r. Dowódca 2 Korpusu został powołany do organizacji Obwodu Wyborczego nr 5 (wybory do rad narodowych) dla jednostek Garnizonu Lotniczego Bydgoszcz. W związku z tym rozkazem Dowódcy 2 Korpusu nr 28 z dnia 11 grudnia, 11.12.1957r. została powołana Komisja Wyborcza, której zadaniem m.in. było przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad narodowych. Przewodniczącym komisji wyznaczony został ppłk dypl. nawig. Marcin Dziuda.

4 grudnia

Dowódca Wojsk Lotniczych rozkazem nr 0295/Oper. z dnia 4 grudnia 1957r. w celu zapewnienia manewru lotniskowego oraz wyprowadzenia spod uderzenia jednostek Wojsk Lotniczych wyznaczył dla jednostek 2 Korpusu następujące lotniska zapasowe:

 • 11 plm – Okonek;
 • 25 plm – Malbork;
 • 26 plm – Pieniężnica;
 • 28 plm – Sępolno.