Dowództwo 2. Korpusu, na przestrzeni lat wykonało wiele zadań. W naszym archiwum odnotowano daty, które dla Dowództwa i całego Korpusu były niezwykle istotne. Wiązały się one ze strukturami, sprzętem, ale przede wszystkim z ludźmi.

Źródłem wiedzy w tym zakresie jest głównie Kronika JW 4138.

W sierpniu 2006 r., zespół: ppłk rez. Wiesław Kosicki, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, Maria Wierzchosławska i Emilia Brzozowska, postanowił zastosować skanowanie i fotografowanie różnych dokumentów, aby wzbogacić historię Korpusu. Oto efekty ich pracy:

Nazwa KorpusuKalendarium za okres:
2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej i Obszaru Kraju[ 1957 ]   [ 1958 ]   [ 1959 ]   [ 01.I. – 30.VI.1960 ]
2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju[ 1.VII – 31.XII.1960 ]   [ 1961× ]   [ 1.I. – 30.VI.1962 ]
2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju[ 1.VII. – 31.XII.1962 ]   [ 1963 ]   [ 1964 ] [ 1965 ]   [ 1966 ]   [ 1967 ]   [ 1968 ]   [ 1969 ]
2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju[ 1970 ]   [ 1971 ]   [ 1972 ]   [ 1973 ]   [ 1974 ] [ 1975 ]   [ 1976 ]   [ 1977 ]   [ 1978 ]   [ 1979 ]
2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju[ 1980 ]   [ 1981 ]   [ 1982 ]   [ 1983 ]   [ 1984 ] [ 1985 ]   [ 1986 ]   [ 1987 ]   [ 1988 ]   [ 1989 ]
2 Korpus Obrony Powietrznej[ 01.I – 30.VI.1990 ]   [ 01.VII – 31.XII.1990 ] [ 1991 ]   [ 1992 ]   [ 1993 ]   [ 1994 ] [ 1995× ]   [ 1996× ]   [ 1997× ]   [ 1998× ]   [ 1999× ]
2 Korpus Obrony Powietrznej[ 2000× ]   [ 2001× ]   [ 2002× ]   [ 2003× ]   [ 2004× ] [ 2005 ]   [ 2006 ]   [ 01.I – 15.VI.2007 ]
 × – podstrony w trakcie budowy.