Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie -- 20.01.2017 r. (16 zdjęć)
Stowarzyszenie2KOP.pl

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.