Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w parku 2. KOP na bydgoskim Błoniu - 27.04.2017 r. (23 zdjęcia)
Stowarzyszenie2KOP.pl

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.