Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Maria Wierzchosławska

Maria Wierzchosławska


Referent Wydziału Społeczno-Wychowawczego 2. KOP

Wykształcenie

 • Liceum Ogólnokształcące w Kcyni;
 • Policealne Studium Ekonomiczne w Bydgoszczy;
 • Kurs komputerowy - podstawowy i grafiki komputerowej;
 • Studium Fotografii i Realizacji Filmów Dydaktycznych;
 • Szkolenie organizatora imprez masowych.

Przebieg pracy

 • Praca w WP od 1.09.1972 r. SD 2. KOP - planszecistka - spikerka;
 • 1985 r. - Rejonowy Ośrodek Koordynacji Ruchu Lotniczego 2. KOP - operator planista;
 • 1992 - 2002 r. - Rejonowy Ośrodek Planowania Ruchu Lotniczego 2. KOP - kontroler operator;
 • 2003 r. do rozformowania 2. KOP - Dowództwo 2 KOP, Wydział Społeczno-Wychowawczy. W tym czasie była członkiem zespołu redakcyjnego strony internetowej 2. KOP.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - 1983 r.;
 • Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – 1986 r.;
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju - 1987 r.;
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju - 1989 r.;
 • Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - 1998 r.

Zainteresowania

 • Fotografia: Zdjęcia zamieszczone w dwutygodniku Sił Powietrznych Wiraże i wyróżnione w Konkursie Fotograficznym.
 • Film: Dyplom za film pt.“DOKĄD?” podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Amatorskich Wojska Polskiego “OPFA-Gdynia 2005”.
 • Informatyka;
 • Literarura.


[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP