Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

gen. dyw. pil. Mieczysław Walentynowicz

gen. bryg. pil. Mieczysław Walentynowicz

Dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej
1992-1996

Wykształcenie wojskowe

 • Służba w WP od 03.01.1963 r.
 • Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie im. Janka Krasickiego - 1965 r.
 • Absolwent Wojskowej Akademii Lotniczej SZ ZSRR w Monino - 1978 r.
 • Absolwent Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych AON w Rembertowie z 1988 r.

Przebieg służby wojskowej

 • St. pilot i dowódca klucza lotniczego w 10 plm w Łasku - 1974 r.
 • Pilot w 10 plm OPK w Łasku 1 Korpusu OPK - 12.1965 r.
 • Dowódca eskadry lotniczek 28 plm OPK w Słupsku w 2 KOPK 1978 - 1981 r.
 • Zastępca dowódcy ds. liniowych 28 plm OPK w Słupsku w 2 KOPK 1981 - 1983 r.
 • Zastępca dowódcy ds. liniowych 34 plm OPK w Gdyni - Babich Dołach w 2 KOPK 1983 - 1985 r.
 • Dowódca 34 plm OPK Gdynia - Babie Doły w 2 Korpusie OPK 1985 - 1988 r.
 • Zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych 2 Korpusu OPK w Bydgoszczy 1989 - 1990 r.
 • Zastępca dowódcy ds. liniowych 2 Korpusu OP w Bydgoszczy 1990 - 1992 r.
 • Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy - 1992 r.
 • Generał brygady - 09.11.1992 r.
 • Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy - 01.02.1996 r.
 • Szef Wojsk Lotniczych - Zastępca dowódcy WLiOPw Warszawie - 02.1996 r.
 • Generał dywizji - 11.11.1996 r.
 • Szef Wojsk Lotniczych - Zastępca dowódcy WLiOP w Warszawie - 11.1996 r.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 1995 r.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1982 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1982 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medale resortowe

Inne

 • W dyspozycji MON 06.1999 r.
 • Zwolniony do rezerwy po osiągnięciu ustawowego wieku 60 lat - 03.11.2003 r.
 • Urodzony w dniu 03.11.1943 r. w Waskańcach na Wileńszczyźnie.


[ « ]    [ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]    [ » ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP