Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

płk mgr inż. Jan Stramowski

Płk mgr inż. Jan Stramowski


Szef Oddziału Techniki Naziemnej 2. KOP

 

Wykształcenie wojskowe

 • W latach 1969-1973 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Trzemesznie. Po zdaniu egzaminu maturalnego i egzaminu wstępnego, został przyjęty do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 14 lipca 1977r promowany do stopnia podporucznika, otrzymał dyplom magistra inżyniera elektronika.

Przebieg służby wojskowej

 • Służba w Wojsku Polskim od 01.08.1973 r.;
 • Wojskowa Akademia Techniczna (1973 - 1977);
 • 22 brt m. Chojnice - Inżynier Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia (1977-1979);
 • 22 brt m. Chojnice - Dowódca Aparatury Przyrządowego Naprowadzania (1979-1980);
 • 22 brt m. Chojnice - Starszy Inżynier Służb Technicznych (1980-1986);
 • 2 BRt m. Bydgoszcz - Starszy Inżynier Służb Technicznych (1986-1991);
 • 2 KOP m. Bydgoszcz - Starszy Oficer Wydziału Uzbrojenia i Elektroniki (1991-1997);
 • 2 KOP m. Bydgoszcz - Szef Wydziału - Zastępca Szefa Oddziału Techniki Naziemnej (1997-2004);
 • 2 KOP m. Bydgoszcz - Szef Oddziału Techniki Naziemnej (od 2004r);
 • 2 KOP m. Bydgoszcz - po. Szef Logistyki (od listopada 2006r do rozformowania 2 KOP).

Mianowania na kolejne stopnie wojskowe

 • podporucznik (1977);
 • porucznik (1980);
 • kapitan (1984);
 • major (1989);
 • podpułkownik (1993);
 • pułkownik (2004).

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (1982);
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1985);
 • Srebny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (1987);
 • Srebny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1987);
 • Brązowy Krzyż Zasługi (1996);
 • Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1998);
 • Srebny Krzyż Zasługi (2004);
 • Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (2005).

Inne

 • Ur. 27.12.1954r. w Mogilnie;
 • Mieszka w Bydgoszczy wraz z żoną Danutą i synem Filipem, studentem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Starszy syn Marcin po skończeniu Studiów Ekonomicznych mieszka i pracuje w Krakowie;
 • Zainteresowania: fotografia, muzyka, tenis ziemny.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP