Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Płk mgr inż. Zygmunt Salata

Płk mgr inż. Zygmunt Salata


Szef Zarządu Operacji SP

 

Wykształcenie wojskowe

 • Po ukończeniu szkoły podstawowej, następnie technikum elektrycznego, podjął w 1969 r. studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Eksploatacja Rakiet Przeciwlotniczych.
 • Pierwszy stopień oficerski otrzymał w 1972 r., a studia zawodowe ukończył w 1973 r.

Przebieg służby wojskowej

 • Po studiach skierowany został do 2. KOPK, gdzie służył najpierw jako SSUiE w 67. do w Unieściu, przyjmując pierwsze zestawy Newy 4-belkowej. Następnie przeniesiony do 66. do na stanowisko Szefa Służb Technicznych, odbył strzelania w b. ZSRR na ocenę b. dobrą. Pełnił tam obmwiązki do jesieni 1980 i w tym okresie ukończył zaoczne studia magisterskie w WAT, uzyskując tytuł mgr. inż. elektromechanika.
 • Kolejnym miejscem służby był 60 do 3 DAOPK w Warszawie. W latach 1980-1986 był tam dowódcą dywizjonu. Ukończył w tym czasie studia doktoranckie w ASG, niestety nie zakończone obroną pracy doktorskiej.
 • Od 1986 pracuje w DW OPK jako oficer operacyjny ds. dyżurów bojowych i gotowości bojowej wojsk.
 • W marcu 1990 wrócił na wybrzeże i objął obowiązki Dowódcy 26 BR OP w Gryficach. Ten etap zakończył we wrześniu 1991r., “ściągnięty” z powrotem do DWLOP na stanowisko Szefa Oddziału Operacyjnego DWLOP. Obowiązki te pełnił z przerwami do roku 2000. Te przerwy były spowodowane nauką:
  • na Podyplomowanym Studium Operacyjno- ­Stratgicznym w AON (1993);
  • języka angielskiego I i II stopnia w WOSWL w Dęblinie (1995);
  • języka angielskiego na kursie w Canadian Forces Base w Borden /Kanada/ (1998);
  • na studium z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego w Marshall Center w Garmisch-Partenkirchen /Niemcy/ (1998);
  • w ramach praktyki w SHAPE/Belgia/ (1998).
 • Po zmianie struktur DWLOP, od 2000 do 2003 został Szefem Zarządu Planowania Operacyjnego /A-5/;
 • W okresie 1996-2003 odbył bardzo dużo podróży służbowych do krajów NATO i w ramach PdP. Brał udział w pracach grup roboczych i sympozjach. Jest m.in. współautorem Porozumienia Technicznego dot. Funkcjonowania Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych przy Wielonarodowym Korpusie w Szczecinie. Był członkiem polskiego zespołu na pierwszym Polsko-Amerykańskim ćwiczeniu komputerowym w kraju i Kansas City /USA/ oraz wziął udział w grze komputerowej w Colorado Springs /USA/ jako Dowódca Obrony Przeciwrakietowej.
 • W roku 2003 został oddelegowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie objął stanowisko w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO i UZE w Brukseli /Belgia/ jako starszy doradca wojskowy - stały przedstawiciel RP przy Komitecie OP NATO. W tym czasie posiadał stopień dyplomatyczny - “radca” i był członkiem korpusu dyplomatyczno-konsularnego.
 • Po powrocie do kraju w końcu czerwca 2006 r. został wyznaczony na Szefa Zarządu Operacji SP - Instruktora pilota /A-3/ DSP. Z tego stanowiska złożył wniosek o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej i od 1 czerwca 2007r. jest emerytem wojskowym.
 • Nie pozostał długo bez zajęcia. Od l sierpnia 2007 podjął pracę w spółce handlowej jako Dyrektor ds. Lotnictwa - Pełnomocnik firmy.

Mianowania na kolejne stopnie wojskowe

 • ppor. - 1972; por. - 1975; kpt. - 1979; mjr - 1984; ppk - 1988; płk - 1992.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • KKOOP, Zł, Sr KZ, medal XL-lecia, Zł, Sr, Br SZwSO; Zł, Sr, Br. ZZdOK; Krzyż HDK /oddane 50 l. krwi/.

Rodzina

 • Ur. 15.01.1951 r. w WAŁCZU;
 • W Wałczu pełnił służbę wojskową jego ojciec Henryk, który po otrzymaniu stopnia oficerskiego z całą rodziną przprowadził się do Warszawy.
 • Żona, syn i dwóch wnuków oraz córka i wnuk;
 • Zainteresoania: Sport (w 2000r. zdobył złoty medal w piłkę siatkową w Mistrzostwach WP kadry Sztabów powyżej 40. lat), tenis, myślistwo, podróże i książki.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP