Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Płk inż. Ryszard Sajdak

Płk inż. Ryszard Sajdak


Dowódca 2 BRt w latach 1974-1984

 

Wykształcenie cywilne, praca

 • wyższe - Politechnika Poznańska - inżynier;
 • przeszkolenie i zaliczenie znajomości języków obcych (POLCARGO - Gdynia i Akademia Ekonomiczna w Sopocie), uzyskanie kwalifikacji rzeczoznawcy (Ministerstwo Handlu Zagranicznego Warszawa);
 • 1985-1990 - rzeczoznawca do spraw sprzętu radiotechnicznego i aparatury elektronicznej w firmie POLCARGO Warszawa;
 • 1990-1991 - ekspert do spraw sprzętu radiotechnicznego i aparatury elektronicznej w firmie POLCARGO Warszawa;
 • 1991-2005 - rzeczoznawca do spraw sprzętu elektronicznego i radiotechnicznego, budowy maszyn oraz aparatury kontrolno-pomiarowej w firmie lNTERCARGO lNSPECTION Sp. z o.o. Warszawa.

Wykształcenie wojskowe

 • 1950-1951 - Szkolna Kompania Oficerów Rezerwy Łączności - Wrocław;
 • 1951-1952 - Wojskowa Akademia Techniczna - Kurs Radiotechniki Specjalnej;
 • 1966 - Kurs Radiolokacji (nowy sprzęt) - Włodzimierz (Rosja);
 • 1971 - Kurs Automatyzacji Dowodzenia (Wozduch) - Włodzimierz (Rosja);
 • 1971 - Kurs Doskonalenia Kadry Dowódczej WP - Akademia Sztabu Generalnego Warszawa;
 • 1975 - Kurs Operacyjno-Taktyczny - Akademia Obrony Powietrznej - Twer (Rosja);
 • 1982 - Kurs Podsystemu CYBER - Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa.

Przebieg służby wojskowej

 • 18.11.1950 - powołanie do Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy Łączności we Wrocławiu;
 • 1951-1952 - słuchacz Wojskowej Akademii Techniczne w Warszawie (R-z Pers. MON Nr 508 z dnia 8.04.1952 - mianowanie na stopień podporucznika w korpusie oficerów technicznych);
 • 1952-1953 - Technik stacji radiolokacyjnej P-20 w kompanii radiolokacyjnej Duninowo k/Ustki - 8 Samodzielny Pułk Radiotechniczny Bydgoszcz;
 • 1953-1955 - Pomocnik Kierownika Sekcji Technicznej 8 sprt Bydgoszcz;
 • 1955-1957 - Kierownik Sekcji Technicznej 18 Samodzielnego Pułku Radiotechnicznego Poznań;
 • 1957-1959 - Pomocnik Szefa Wydziału Radiotechnicznego 2 Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Bydgoszcz;
 • 1959-1961 - Szef Wydziału Radiotechnicznego 2 Korpusu Obrony Powietrznej Bydgoszcz;
 • 1961-1970 - Zastępca Szefa Wojsk Radiotechnicznych 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju Bydgoszcz;
 • 1970-1974 - Dowódca 13 Pułku Radiotechnicznego w Choszcznie;
 • 05.10.1971 - awans do stopnia pułkownika (Rozkaz Personalny MON Nr 0211);
 • 1974-1984 - Dowódca 2 Brygady Radiotechnicznej Bydgoszcz.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 1984;
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1968;
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1963.
 • Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - brązowy, srebrny, zloty;
 • Medal Za zasługi dla Obronności Kraju" - brązowy. srebrny, zloty;
 • Medal Za zasługi dla Wojsk Obrony Powietrznej Kraju - 1972.
 • Medal XX-lecia ZBŻZ;
 • Wpis do Księgi Zasłużonych dla ZBŻZ i ORWP - 1999;
 • Odznaka Honorowa Za zasługi dla ZBZZ i ORWP - 2002.

Rodzina

 • Ur. 8.08.1930 r. w Bydgoszczy;
 • Żona Anna Kubiak-Sajdak - inżynier budowlany, córka Agnieszka - radca prawny;

Zainteresowania:

 • Działalność społeczna w różnych dziedzinach wyróżniona przyznaniem:
  • W 1972 roku medalu Za zasługi dla Województwa Szczecińskiego;
  • W 1978 roku medalu Za zasługi dla Województwa Bydgoskiego;
  • W 1983 roku medalu Za zasługi dla Obrony Cywilnej;
  • w 1984 roku medalu Za zasługi dla Bydgoszczy.
 • Zainteresowania naukowe:
  • W latach 1962-1970 członek Towarzystwa Wiedzy Wojskowej - szereg opracowań na temat usprawnienia procesu zbioru, opracowania i przesyłania informacji o sytuacji powietrznej (wyjazdowe prelekcje w jednostkach wojskowych);
  • W latach 1971-1976 - udział w zespole opracowania i wdrożenia do eksploatacji systemu automatyzacji dowodzenia CYBER-W;
  • Od 1976 - opracowania usprawniające systemy automatyzacji dowodzenia wyróżnione w 1979 roku przyznaniem przez Ministra Łączności tytułu Zasłużonego Pracownika Łączności, a w 1980 roku przez MON tytułu Racjonalizatora Wojskowego oraz przez Dowódcę WOPK tytułu Zasłużonego Nowatora i Racjonalizatora;
  • Od 2002 roku członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Czas wolny - w szerokim zakresie wykorzystywany na zainteresowania krajoznawczo-turystyczne:
  • Do 1974 roku członek PTTK - udział w wielu imprezach turystycznych, zdobycie srebrnych odznak GOT i MOT;
  • W 1973 roku wyróżniony przez Zarząd Główny PTTK Srebrną Odznaką PTTK;
  • Od 1993 do 2005 członek Wojskowego Stowarzyszenia Turystyki Zagranicznej przy Klubie POW w Bydgoszczy - udział w wielu wycieczkach zagranicznych w krajach europejskich.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP