Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

gen. bryg. pil. Jerzy Rakowski

gen. bryg. pil. Jerzy Rakowski

Dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej
1977-1979

Wykształcenie wojskowe

 • Służba w WP od 04.10.1950 r.
 • Absolwent Oficerskiej Szkoły Lotniczej Nr 4 w Dęblinie - 1951 r.
 • Absolwent Wojskowej Akademii Lotniczej im. J. Gagarina SZ ZSRR w Monino - 1959 r.
 • Absolwent ASG SZ ZSRR im. K. Woroszyłowa w Moskwie - 1973 r.

Przebieg służby wojskowej

 • Pilot - instruktor w OSL Nr 4 w Dęblinie 08.1951 - 01.1953 r.
 • Pilot – instruktor w OSL Nr 5 w Radomiu 16.10.1953 - 04.1954 r.
 • Dowódca klucza w OSL Nr 5 w Radomiu 09.04.1954 - 09.1954 r.
 • Dowódca klucza w 31 pułku szkolno-bojowego OSL im. Żwirki i Wigury w Łasku 03.1959 - 12.1961 r.
 • Zastępca dowódcy 31 plsz-b ds. liniowych OSL w Łsku 10.12.1962 - 21.05.1963 r.
 • St. pomocnik szefa wydziału szkolenia personelu latającego WOPK - 01.06.1963r.
 • Szef Wydziału zastosowania bojowego oddziału szkolenia lotniczego w szefostwie lotnictwa WOPK - 03.1969 r.
 • Dowódca 34 plm OPK w Gdyni - Babich Dołach 27.03.1969 - 20.12.1970 r.
 • Szef Oddziału Szkolenia Lotniczego Szefostwa Lotnictwa WOPK 20.12.1970 - 29.08.1971 r.
 • p.o. Szefa Sztabu - zastępca dowódcy 2 Korpusu OPK w Bydgoszczy 08.1973 - 01.1975 r.
 • Szef Sztabu - zastępca dowódcy 2 Korpusu OPK w Bydgoszczy 01.02.1975 - 01.08.1977 r.
 • p.o. dowódcy 2 Korpusu OPK w Bydgoszczy 01.08.1977 - 22.08.1978 r.
 • Dowódca 2 Korpusu OPK w Bydgoszczy 22.08.1978 r.
 • Generał brygady pilot - 10.1978 r.
 • Dowódca 2 Korpusu OPK w Bydgoszczy - 15.02.1979 r.
 • Szef Sztabu - zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych w Poznaniu 16.02.1979 - 29.11.1979 r.
 • Szef Oddziału Lotnictwa i OPK - zastępca szefa zarządu I operacyjnego SG WP 29.07.1980 - 06.1982 r.
 • Dyrektor Centralnego Zarządu Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji 01.07.1982 - 03.08.1983 r.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1973 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1967 r.
 • Medale resortowe

Inne

 • W dyspozycji MON 12.1997 - 28.07.1980 r.
 • Przeniesiony do rezerwy - 06.1984 r.
 • Urodzony w dniu 12.07.1932 w Michałowie.
 • Zmarł w dniu 2015.01.08. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie


[ « ]    [ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ » ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP