Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Rosyta Poklękowska

Rosyta Poklękowska


St. referent

Wykształcenie

  • Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy;

Przebieg pracy

  • Jednostka Wojskowa 5501. Dwunastoletni staż pracy w wojskach lotniczych przy obserwacji i kontroli ruchu lotniczego.
  • Pracowała pięć lat w Centralnym Biurze Rozrachunków Zagranicznych PKP.

Zainteresowania

  • Literatura, turystystyka rowerowa, muzyka, film.


[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP