Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Ppłk mgr Kazimierz Michalski

Ppłk mgr Kazimierz Michalski


Zastępca dowódcy SD 2. KOP

 

Odznaczenia, wyróżnienia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
  • Srebrny Krzyż Zasługi;
  • Medale resortowe.

Inne

  • Ur. 21.02.1926 r.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP